ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού και Σταθμού Τροχαίας Περάματος - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση, Έδρα, Υπαγωγή"
1.  
  Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού. Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Υμηττού με έδρα τον ομώνυμο Δήμο και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών.
Άρθρο 2
1.  
  Διάρθρωση - Αρμοδιότητες. Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγούμενου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 και 2, 11 και 38 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1).
Άρθρο 3
1.  
  Ίδρυση, Έδρα, Υπαγωγή, Αρμοδιότητες Σταθμού Τροχαίας Περάματος. Ιδρύεται Σταθμός Τροχαίας Περάματος, με έδρα τον ομώνυμο Δήμο, υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Τροχαίας Κορυδαλλού, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του το σύνολο των αρμοδιοτήτων Τροχαίας.
Άρθρο 4 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001."
1.  
  Το εδάφιο δ΄ του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1) αριθμείται σε εδάφιο ε΄ και στο ίδιο άρθρο προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 1 Στα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, τα οποία εδρεύουν σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργούν προανακρίσεις και συντάσσουν τις σχετικές δικογραφίες. 2 Παρακολουθούν τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων. 3 Ελέγχουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών. 4 Επιτηρούν, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για το οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών. 5 Συνεργάζονται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. 6 Επιτηρούν τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζονται με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα. 7 Παρακολουθούν τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών Αναλύουν και αξιολογούν τα συμπεράσματα και εισηγούνται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα. 8 Μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων. 9 Ενημερώνουν τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώνουν, προκειμένου αυτό αξιοποιηθεί καταλλήλως .
2.  
  Τα άρθρα 27, 28 και 29 που διαλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του ιδίου Π.Δ., αντικαθίστανται με άρθρο 27 ως εξής: Άρθρο 27 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες. 1 Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.) έχει έδρα το χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Αθηνών και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2800/2000 Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της τίθενται στη διάθεση αυτής με διαταγή του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής το αναγκαίο αστυνομικό προσωπικό των Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και πυροτεχνουργοί και συνοδοί αστυνομικών σκύλων από τις Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται. 2 Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών διαρθρώνεται ως εξής 1 Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος, την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως Επίσης, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων και τη λειτουργία της λέσχης. 2 Την παροχή οδηγιών στα λοιπά Τμήματα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. 3 Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης, καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνομικός διευθυντής. 4 Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων και καταστάσεων διατάραξης της τάξης. 5 Την καθοδήγηση των λοιπών Τμημάτων για την ασφαλή φρούρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του Αεροδρομίου Επίσης, είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες. 6 Την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, της επιχειρησιακής δράσης των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου του αερολιμένα, εξασφαλίζοντας την τηλεφωνική και ασύρματη επικοινωνία της Δ.Α.Α.Α. με την Άμεση Δράση και με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, οσάκις αυτό απαιτείται, και αξιοποιώντας κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων του Αερολιμένα. 1 Στο Τμήμα της Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της δεύτερης περιόδου του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που, σύμφωνα με τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, έχουν ανατεθεί στην Αστυνομία, καθώς και για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών. 2 Στο Τμήμα Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της πρώτης και τέταρτης περιόδου του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. 3 Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, το οποίο ασκεί ανάλογα τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ του άρθρου 18 του Π.Δ/τος 1/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. 4 Στο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. αναφορικά με την πρόληψη και βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων .
Άρθρο 5
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Το άρθρο 25 του Π.Δ. 1/2001 καταργείται.
Άρθρο 6
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 εδάφ. α΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 1590/1986 (Α΄-49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄-38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄-36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄-247).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/31 από 29.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Β΄-1477).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄-1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 120.400 ευρώ περίπου για το έτος 2002 και 125.000 ευρώ περίπου για το έτος 2003 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες έτους 2002 θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις των αντίστοιχων ΚΑΕ του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ: 0813, 0823, 0824, 0831, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1211, 12,12, 1231, 1321, 1322, 1324, 1329, 1431, 1511, 1512, 1692, 1693, 1699, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725, 1729, 1919. Οι δαπάνες έτους 2003 και επομένων ετών, θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται σ αυτούς, για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ αριθ. 132/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση Υφυπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία