Περιγραφή των παραστάσεων και διαχείριση των κερμάτων ευρώ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩ Τα θέματα των εθνικών παραστάσεων της πρώτης σειράς των κερμάτων ευρώ που θα εκδόσει η Ελλάδα χωρίζονται σε τρεις ενότητες: Α~ ενότητα: Ναυτιλία: 1, 2 και 5 λεπτά του ευρώ (χάλκινα) Β~ ενότητα: Πολιτική: 10,20 και 50 λεπτά του ευρώ(μη νικελιούχο κράμα - Νοrdic gοld) Γ~ ενότητα: Αρχαιότητα: 1 και 2 ευρώ (διμεταλλικά) Κέρμα του 1 λεπτού του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος και προς τα πάνω, απεικονίζεται αθηναϊκή τριήρης (πολεμικό πλοίο της αρχαίας Ελλάδας). Κάτω από το πλοίο, σε οριζόντια διάταξη, αναγράφονται ο αριθμός 1 και η λέξη ΛΕΠΤΟ (ονομαστική αξία). Επάνω αριστερά υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής) και αμέσως από κάτω το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης (σύμβολο ενότητας των κρατών μελών της Ε.Ε.) Κέρμα των 2 λεπτών του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος και προς τα πάνω, απεικονίζεται κορβέτα (ή Δρόμων ιστιοφόρου που χρησιμοποιήθηκε κατά την Επανάσταση του 1821). Κάτω από το πλοίο, σε οριζόντια διάταξη, αναγράφονται ο αριθμός 2 και η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία). Αριστερά του αριθμού 2 υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου και επάνω δεξιά ο αριθμός 2002 (έτος κοπής). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κέρμα των 5 λεπτών του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος και προς τα κάτω, απεικονίζεται σύγχρονο εμπορικό πλοίο (δεξαμενόπλοιο). Επάνω από το πλοίο, σε οριζόντια διάταξη, αναγράφονται ο αριθμός 5 και η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία). Κάτω από τη λέξη ΛΕΠΤΑ, δεξιά, υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής). Στην κάτω αριστερή πλευρά του κέρματος υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κέρμα των 10 λεπτών του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος, απεικονίζεται η προτομή του Ρήγα Φεραίου - Βελεστινλή. Στο κάτω μέρος της προτομής (επάνω στο ρούχο), ημικυκλικά και εσώγλυφα, αναγράφεται το όνομα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Στη δεξιά πλευρά, στη μέση του νομίσματος, αναγράφεται ο αριθμός 10 και αμέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία). Επάνω από την ονομαστική αξία υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μέση του κέρματος, υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκ των οποίων τα τρία εσώγλυφα στο κάτω μέρος της προτομής του Φεραίου. Κέρμα των 20 λεπτών του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος, απεικονίζεται η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο κάτω μέρος της προτομής, ημικυκλικά και εσώγλυφα, αναγράφεται το όνομα Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Στη δεξιά πλευρά, στη μέση του νομίσματος, αναγράφεται ο αριθμός 20 και αμέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία). Στην αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μέση του κέρματος, υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής) και πάνω από αυτό το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκ των οποίων τα δύο εσώγλυφα στο κάτω μέρος της προτομής του Καποδίστρια. Στην εξωτερική περιφέρεια του κέρματος (στεφάνη), σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν επτά ελλείψεις (ισπανικό λουλούδι - μαργαρίτα), για να γίνεται το κέρμα αναγνωρίσιμο και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κέρμα των 50 λεπτών του ευρώ Στο κέντρο του κέρματος και προς τα δεξιά απεικονίζεται η προτομή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κάτω δεξιά της προτομής (επάνω στο ρούχο), ημικυκλικά και εσώγλυφα, αναγράφεται το όνομα ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Στη μέση και αριστερά αναγράφεται ο αριθμός 50 και αμέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ (ονομαστική αξία). Κάτω από την ονομαστική αξία, αριστερά, υπάρχει ο αριθμός 2002 (έτος κοπής). Στη δεξιά πλευρά του κέρματος, λίγο κάτω από τη μέση (πίσω από το κεφάλι του Βενιζέλου), υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην περιφέρεια του κέρματος, σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκ των οποίων τα τρία εσώγλυφα στο κάτω μέρος της προτομής του Βενιζέλου. Κέρμα του 1 ευρώ Στο κέντρο, τον πυρήνα, του κέρματος (χαλκονικέλιο), απεικονίζεται η «Γλαύκα», αρχαίο αθηναϊκό τετράδραχμο (νόμισμα μέσα στο νόμισμα). Στα δεξιά της γλαύκας (εντός του αρχαίου νομίσματος) αναγράφονται εσώγλυφα ο αριθμός 1 και αμέσως από κάτω η λέξη ΕΥΡΩ (ονομαστική αξία), όπου το μισό γράμμα Ω της λέξης ΕΥΡΩ είναι εξώγλυφο, εκτός του αρχαίου νομίσματος αλλά εντός του πυρήνα (χαλκονικελίου). Επίσης εντός του πυρήνα, επάνω από το αρχαίο νόμισμα υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στην ορειχάλκινη περιφέρεια του κέρματος (δακτύλιος), σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και στο κάτω μέρος αυτής, με ενδιάμεση παρεμβολή, το έτος κοπής 2002, ημικυκλικά, ως εξής: 20 * 02. Κέρμα των 2 ευρώ Στο κέντρο, τον πυρήνα, του κέρματος (ορείχαλκος), απεικονίζεται η Ευρώπη επί ταύρου (θέμα από την ελληνική μυθολογία: η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο), από ψηφιδωτό της Σπάρτης, με ημικυκλική αναγραφή στο επάνω μέρος αριστερά: ΕΥΡΩΠΗ. Στο επάνω μέρος, δεξιά, υπάρχει το σήμα του Νομισματοκοπείου (ανθέμιο). Στο κάτω μέρος, σε οριζόντια διάταξη, αναγράφονται: ο αριθμός και η λέξη 2 ΕΥΡΩ (ονομαστική αξία), η δε αριστερή γωνία του αριθμού 2 περνάει ελαφρώς από τον ορειχάλκινο πυρήνα του κέρματος στην περιφέρεια (χαλκονικέλιο). Στην περιφέρεια του κέρματος - δακτύλιο - (χαλκονικέλιο), σε κανονική κυκλική διάταξη, υπάρχουν τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και στο κάτω μέρος, με ενδιάμεση παρεμβολή, το έτος κοπής 2002, ημικυκλικά, ως εξής: 20 * 02. Στη στεφάνη του κέρματος υπάρχει η επιγραφή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ *. ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩ Κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ, ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία του κέρματος εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της κοινής όψης. Άνω δεξιά του αριθμού αυτού αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις «ΕURΟ CΕΝΤ». Η λέξη «CΕΝΤ» είναι τοποθετημένη κάτω από τη λέξη «ΕURΟ», αναγράφεται δε με μεγαλύτερους χαρακτήρες και με ακόμη μεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο «C». Κάτω από τον αριθμό έξι ευθείες γραμμές διατρέχουν διαγωνίως από κάτω αριστερά προς τα άνω δεξιά την όψη των κερμάτων. Πάνω στις γραμμές αυτές είναι τοποθετημένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από την άκρη κάθε γραμμής. Κάτω δεξιά, το μεσαίο τμήμα των γραμμών επικαλύπτεται από την υδρόγειο, όπου προβάλλεται ανάγλυφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχικά «LL» του χαράκτη εμφανίζονται κάτω από το τελευταίο αστέρι προς τα δεξιά του κέρματος. Κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ, ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία του κέρματος εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της κοινής όψης. Κάτω από τον αριθμό αυτό αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις «ΕURΟ CΕΝΤ». Η λέξη «CΕΝΤ» είναι τοποθετημένη κάτω από τη λέξη «ΕURΟ», αναγράφεται δε με μεγαλύτερους χαρακτήρες και με ακόμη μεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο «C». Έξι ευθείες γραμμές διατρέχουν κατακόρυφα το αριστερό μέρος της όψης των κερμάτων. Πάνω στις γραμμές αυτές είναι τοποθετημένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από την άκρη κάθε γραμμής. Το μεσαίο και άνω τμήμα των γραμμών επικαλύπτεται από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη - μέλη. Τα αρχικά «LL» του χαράκτη εμφανίζονται μεταξύ του αριθμού που αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία και της περιφέρειας του κέρματος στη δεξιά πλευρά. Κέρματα του 1 και των 2 ευρώ Στα κέρματα του 1 ευρώ και των 2 ευρώ, ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται στο αριστερό μέρος της κοινής όψης. Έξι ευθείες γραμμές διατρέχουν κατακόρυφα το δεξιό τμήμα της όψης των κερμάτων. Πάνω σ αυτές τις γραμμές είναι τοποθετημένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από την άκρη κάθε γραμμής. Στο δεξιό μέρος της όψης των κερμάτων αναπαριστάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου με λεπτή γραμμή σημειώνονται τα σύνορα των κρατών - μελών και το δεξιό μέρος της αναπαράστασης επικαλύπτει το μεσαίο τμήμα των γραμμών. Η λέξη «ΕURΟ» αναγράφεται οριζοντίως στο μέσον του δεξιού μέρους της όψης των κερμάτων. Κάτω από το γράμμα «Ο» της λέξης «ΕURΟ», προς τα δεξιά και κοντά στην περιφέρεια του κέρματος, αναγράφονται τα αρχικά «LL» του χαράκτη.
Άρθρο 2
1.  
  Οι ποσότητες των κερμάτων κυκλοφορίας ευρώ, όταν παραδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος, τίθενται σε κυκλοφορία από αυτή ανάλογα με τις ανάγκες των συναλλαγών, το δε προϊόν από τη διάθεσή τους μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται σ αυτή, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Την 683/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών
 • Τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 974/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την εισαγωγή του ευρώ» (ΕΕ L 139 της 11.5.1998 σ.1), όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 της 27ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000 σ.2).
 • Τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 της 11.5.1998 σ.6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σ.2).
 • Τις από 21 Ιουνίου 1996 και 16 Ιουνίου 1997 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα σχέδια της κοινής και της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ (ΦΕΚ 242 Α~)».
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως διής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β~) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τη θέση σε κυκλοφορία από 1.1.2002 των κερμάτων ευρώ που θα εκδόσει η Ελλάδα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ειδικού φορέα 23-200 του ΚΑΕ 3331 του Υπουργείου Οικονομικών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-01-22 Περιγραφή των παραστάσεων και διαχείριση των κερμάτων ευρώ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία