ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη Λιμενικών Αρχών Βορειοδυτικού Αιγαίου και επανακαθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετατάσσεται σε Υπολιμεναρχείο και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του ορίζονται βόρεια από τις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, όρμος Μεθώνης και νότια μέχρι της άκρας «Κίσσαβος»
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα υπάγεται στο Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του ορίζονται από την Σκάλα Λιτοχώρου Πιερίας μέχρι της άκρας «Κίσσαβος»
Άρθρο 2
1.  
  Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετατάσσεται σε Υπολιμεναρχείο και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του ορίζονται δυτικά από της άκρας «Σμίλα του Θερμαϊκού Κόλπου και ανατολικά μέχρι της άκρας ΄Αμπελος»
2.  
  Το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά και υπάγεται στο Υπολιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Η τοπική αρμοδιότητα του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά ορίζεται από της άκρας «Σαργάνι» μέχρι της άκρας «΄Αμπελος» του Τορωναίου Κόλπου.
Άρθρο 3
1.  
 1. Το Υπολιμεναρχείο Δάφνης Αγίου Όρους μετατάσσεται σε Λιμενικό Σταθμό και υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Ιερισσού στο οποίο αναφέρεται για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητας του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του.
 2. Όταν δίδεται σχετική ειδική διαταγή αναφέρεται απ’ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και κοινοποιεί τις αναφορές του στην Προϊσταμένη Λιμενική Αρχή, σε επείγουσες δε περιπτώσεις υποβάλλει τις αναφορές του εκτός από την Λιμενική Αρχή Ιερισσού και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
 3. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Δάφνης ορίζονται από άκρας «Αράπης» μέχρι «Κουμίτσα» του Κόλπου Ιερισσού και από «Φραγκόκαστρο» Αγίου Όρους μέχρι άκρας Άθως, περιλαμβανομένης όλης της περιοχής του Αγίου Όρους.
 4. Ο Λιμενικός Σταθμός Δάφνης εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Ιερισσού και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την παγία προκαταβολή αυτής
2.  
  Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού Δάφνης περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, τον νόμιμο αναπληρωτή, που φέρουν τον βαθμό του Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού ή και Αρχικελευστού Λ.Σ. και προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με εγκλήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Τη βεβαίωση φαρικών τελών και υγειονομικών δικαιωμάτων καθώς και τη βεβαίωση και είσπραξη κατά τις ισχύουσες διατάξεις των Λιμενικών δικαιωμάτων
 3. Τη σύνταξη στατιστικών δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά και την εποπτεία της πλοηγικής υπηρεσίας για θέματα της οποίας αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δια της Λιμενικής Αρχής Ιερισσού ή απευθείας, εφόσον η υπηρεσία διαταχθεί ειδικά, ενώ, ειδικά για θέματα διαχείρισης πλοηγικής υπηρεσίας αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
 4. Την εκτέλεση των εκδιδομένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαταγών για την στρατολογία των ναυτικών και την πολεμική χρησιμοποίηση των λιμένων
 5. Την άσκηση της διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με εξαίρεση την επιβολή προστίμου η οποία γίνεται από το Λιμεναρχείο Ιερισσού
 6. Την διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, εφόσον έχει συγκροτηθεί στην έδρα του Λιμενικού Σταθμού τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 7. Τον έλεγχο των πλοίων, πλοιαρίων, λέμβων και πλωτών ναυπηγημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εγχειρίδια ασφαλείας ναυσιπλοϊας και τις οδηγίες της Προϊστάμενης Λιμενικής Αρχής και του Κλάδου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων
 8. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση ναυτολογίων των Ελληνικών πλοίων όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), τη διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 9. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 10. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 11. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης
 12. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης για τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
 13. Την τήρηση, Βιβλίων Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ), μητρώων έκδοσης ατομικών αδειών ερασιτεχνικής αλιείας, μητρώων έκδοσης Ατομικών Αδειών Επαγγελματικής Αλιείας, Μητρώου Έκδοσης Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Αδειών Πλόων Σκαφών, Μητρώου ΄Έκδοσης Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας σκαφών.
 14. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ΄ αυτόν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 4
1.  
  Μετά την μετάταξη των αναφερόμενων στα άρθρα 1, 2 και 3 Λιμενικών Αρχών επανακαθορίζονται τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας των: α) Του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης από άκρας «Σμίλα «του Θερμαϊκού Κόλπου μέχρι τις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, όρμος Μεθώνης, Θερμαϊκού κόλπου. β) Του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης από άκρας «Σμίλα» μέχρι άκρας «Μεγάλου Εμβόλου», Θερμαϊκού κόλπου. γ) Του Λιμεναρχείου Ιερισσού βόρεια από τις εκβολές του ποταμού Στρυμώνα, μη συμπεριλαμβανόμενες και νότια μέχρι άκρας «΄Αμπελος» συμπεριλαμβανομένης της νήσου Αμμουλιανής του Σιγγιτικού Κόλπου. δ) Του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού, από το Φραγκόκαστρο Αγίου Όρους μέχρι άκρας « Άμπελος» συμπεριλαμβανομένης της νήσου Αμμουλιανής. ε) Του Λιμενικού Σταθμού Σταυρού από τις εκβολές του ποταμού Στρυμώνα, μη συμπεριλαμβανόμενες, μέχρι του Λιμένα Ολυμπιάδας, συμπεριλαμβανομένου. στ) Του Λιμενικού Σταθμού Στρατωνίου από τον Λιμένα Ολυμπιάδας, μη συμπεριλαμβανομένου, μέχρι του όρμου Λιμνιώνας του Κόλπου Ιερισσού.
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη που αφορά τα όρια τοπικής αρμοδιότητας των αναφερομένων, στα προηγούμενα άρθρα Λιμενικών Αρχών. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/1970» «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών ή τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι και σαράντα τριών λεπτών (35216,43) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών ή πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα και σαρανταένα λεπτών (5869,41) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν τρέχον έτος θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις χωρίς περαιτέρω επιβάρυνσή του από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722,1711,1713,1729,0849, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 172).
 • Τη διάταξη του άρθρου 140 του ΝΔ 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»(Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τη διάταξη του άρθρου 22 παράγραφος 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λπ.»(Α΄ 247).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Την με αριθμ. 1222.2/51/2001/17.7.2001 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
 • Τις με αριθμ. 601/17.10.2001 και 118/1.3.2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία