ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σούδας της νήσου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού της Σούδας, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, με τα ακόλουθα όρια:
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και το άρθρο 10 του ίδιου Νόμου.
  • Το Β.Δ. 807/6-10-1962 «Περί τροποποιήσεως του από 27-9-56 Β. Διατάγματος περί καθορισμού των ορίων αμυντικών περιοχών και Ναυτικών Οχυρών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 205/Α΄) (Σχεδιάγραμμα Β-14).
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20-7-2000, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με υπ’ αρ. 12/5-4-2001).
  • Την 129/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-06-28 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σούδας της νήσου Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/150