GENERAL DATA

TYPE

Presidential Decree

REF.NUMBER

2002/198

 DATES

PUBLISHED

2002-08-07

IN-FORCE

2002-08-07

SIGNATURE

2002-07-29

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Καταργείται το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • 1.Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄180/9-9-99).
 • Τις διατάξεις των Β.Δ/των 19-3-41 (ΦΕΚ Α΄93) και 31-1-68 (ΦΕΚ Α΄ 30).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/01 Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων (ΦΕΚ Α΄149) και τη σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α΄ 201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/31-10-2001).
 • Τις 261/99 και 50/99 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων αντίστοιχα.
 • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 258/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Date Title FEK
2002-08-07 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων
Modification Type
A/2002/179
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων. 2001/185 2001
Title Ref.Number Date