ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/211

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της βόρειας περιοχής της νήσου Αίγινας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τροποποιούμε την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού της βόρειας Αίγινας, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, με τα ακόλουθα όρια. Άρθρο 2 Ανατίθεται η Διοίκηση του Ν.Ο., με βάση το άρθρο 3 του ΑΝ 376/36 «περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων», στον Διοικητή της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου, τροποποιούμενης στο μέρος που της αντιστοιχεί, της Υπουργικής Απόφασης αρ.Φ.242.7/4/86 από 4.8.86. Άρθρο 3 Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Β.Δ υπ αριθ. 210 από 16.2.1966 «Περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής νήσου Αίγινας και κηρύξεως αυτής ως απαγορευμένη ζώνη» ΦΕΚ 52 Α΄ από 8.3.1966. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546 Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Το Β.Δ. υπ αριθ. 210 από 16.2.1966 «Περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής νήσου Αίγινας και κηρύξεως αυτής ως απαγορευμένη ζώνη» ΦΕΚ 52 Α΄ από 8.3.1966.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αρ. 27/20.7.2000) όπως συμπληρώθηκε με υπ αρ. 12/5.4.2001).
  • Την με αριθμό 149/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-29 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της βόρειας περιοχής της νήσου Αίγινας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/202
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σπάτων του νομού Αττικής. 2003/88 2003