ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/213

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τροποποιούμε την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού της περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος), όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, με τα ακόλουθα όρια: α. Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ). ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ στο ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : GRS 1980 ΠΡΟΒΟΛΗ : UΤΜ DΑΤUΜ: ΕΓΣΑ 1987 Α/ορ. ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ 1.505083.256 4225994.649 2.504900.449 4226139.510 3.504872.022 4226157.268 4.504771.974 4226234.974 5.504652.917 4226331.581 6 504782.912 4226560.108 7 504862.381 4226692.934 8 504872.806 4227098.318 9.504889.564 4227104.825 10.504879.234 4227118.458 11.504873.545 4227133.273 12.504887.695 4227680.851 13.505179.386 4227582.916 14.505605.451 4227451.790 15.505609.723 4227454.136 16.505614.212 4227451.427 17.505614.603 4227448.657 18.505622.016 4227445.929 19.505859.682 4227150.225 20.505870.644 4227129.614 21.505874.248 4227132.087 22.506068.747 4227049.336 23.506290.318 4227014793 24.506303.481 4227010.568 Β. Επιτηρούιιενη Ζώνη (Ε.Ζ) Α/ορ. ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ 1.505013.730 4225935.730 2.504999.599 4225946.662. 3.504970.410 4226006.770 4.504942.086 4226001.433 5.504723.690 4226121.213 6.504565.731 4226538.304 7.504668.644 4226716.925 8.504674.368 4226884.480 9.504738.103 4227136.936 10.504810.305 4227793.080 11.504967.023 4227780.590 12.505011.760 4227710.341 13.505309.031 4227616.147 14.505548.523 4227498.690 15.505609.628 4227462.174 16.505919.982 4227386.648 17.505990.001 4227300.671 18.506119.343 4227243.781 19.506358.303 4227210.728 1)Περιοχή Περιορισμών Ναυσιπλοΐας Ορίζουμε ως περιοχή περιορισμών ναυσιπλοΐας, στην οποία απαγορεύεται η προσέγγιση, η αγκυροβολία, η αλιεία καθώς και η από/επιβίβαση στις εγκαταστάσεις του ΠΝ, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητή της ΝΒΝΕ, τη θαλάσσια περιοχή μέχρι αποστάσεως 450μ. από την ακτή της Απαγορευμένης Ζώνης (Α.Ζ). Άρθρο 2 Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Β. Δ από 12-11-1969 «Περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος)» ΦΕΚ Δ~ 238 από 15.12.69, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 361 της 25.7.1984 (ΦΕΚ Α~ 122 από 23.8.84), μετά του συνδημοσιευόμενου σ’αυτό σχεδιαγράμματος. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Το Β.Δ από 12.11.1969 «Περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος)» ΦΕΚ Δ’ 238 από 15.12.69.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ. αρ. 12/5.4.2001), και
  • Την με αριθμό 150/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-29 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος).
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/203
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία