ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/214

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Βριλησσίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Ναυτικό Οχυρό Βριλησσίων όπως εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα που δημοσιεύεται μαζί με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Τα όρια του Ναυτικού Οχυρού Βριλησσίων προσδιορίζονται ως ακολούθως: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ87 ΣΗΜΕΙΑ χ ψ Α 485757,38 4210470,71 Β 485795,56 4210508,24 Γ 485736,55 4210568,28 Δ 485779,53 4210610,52 Ε 485810,53 4210580,74 ΣΗΜΕΙΑ χ ψ Ζ 485856,79 4210531,16 Η 485895,03 4210568,75 Θ 485903,08 4210562,15 Ι 485915,86 4210563,49 Κ 485986,78 4210512,66 Λ 485848,95 4210378,04 ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ87 ΣΗΜΕΙΑ χ ψ Α~ 485750,43 4210466,68 Β~ 485792,74 4210508,27 Γ~ 485733,72 4210568,30 Δ~ 485779,52 4210613,31 Ε~ 485811,95 4210582,15 Ζ~ 485856,85 4210534,03 Η~ 485914,28 4210591,03 Κ~ 486007,29 4210522,74 Λ~ 485847,32 4210367,38.
Άρθρο 2
1.  
    Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 456 της 23.11.83 « περί Χαρακτηρισμού ως Ναυτικών Οχυρών περιοχών στα Βριλήσσια, Σπάτα, Πάρνηθα και Φοίνικα Σύρου» (ΦΕΚ 172Α/1983), μετά του συνδημοσιευόμενου σχεδιαγράμματος, μόνο κατά το μέρος που αφορά στο Ναυτικό Οχυρό Βριλησσίων. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το Π.Δ 456 από 23.11.1983 (ΦΕΚ 172Α) « περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικών Οχυρών περιοχών στα Βριλήσσια, Σπάτα, Πάρνηθα και Φοίνικα Σύρου».
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Νόμου 2292/95 (ΦΕΚ 35Α) «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20.7.2000).
  • Την με αριθμό 289/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-29 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Βριλησσίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/203
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία