ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/216

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και Νοτίου Αιγίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Ναυτικά Οχυρά Θεσσαλονίκης για την περιοχή Μηχανιώνας και νήσου Αιγίνης (νότιο τμήμα) ως τούτα καθορίζονται στα Β.Δ της 10.12.56 (ΦΕΚ 295Α/1956 - Σχεδιάγραμμα Β-13) και της 12.8.69 (ΦΕΚ 153Δ/1969) αντίστοιχα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Την με αριθμό 146/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
  • Το από 10.12.1956 Β.Δ. «περί καθορισμού των ορίων Α.Π. και Ν.Ο. των Ενόπλων Δυνάμεων» ΦΕΚ 295Α (Σχεδιάγραμμα Β-13).
  • Το από 12.8.69 Β.Δ. «Περί χαρακτηρισμού ως Ν.Ο. περιοχής νήσου Αιγίνης».
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20.7.2000).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-29 Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και Νοτίου Αιγίνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/203
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία