ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά Αστυνομικού Τμήματος Παραλίας Διστόμου στο Δίστομο και Αστυνομικού Σταθμού Διστόμου στην Παραλία Διστόμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρεται η έδρα του Αστυνομικού Τμήματος Παραλίας Διστόμου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας από τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Διστόμου στον οικισμό Δίστομο του προαναφερόμενου δήμου και μετονομάζεται, εφεξής, σε Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου
2.  
  Μεταφέρεται η έδρα του Αστυνομικού Σταθμού Διστόμου από τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Διστόμου στον οικισμό Παραλία Διστόμου του προαναφερόμενου δήμου, μετονομάζεται, εφεξής, σε Αστυνομικό Σταθμό Παραλίας Διστόμου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ αριθμ. 441/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ - 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 16.000 Ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 και 19.000 Ευρώ περίπου για το έτος 2003 και καθένα από τα επόμενα έτη. Η δαπάνη έτους 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑΕ 0813, 0824, 0861, 1111, 1231, 1321, 1322,1511, 1512, 1692, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725, 1729 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ). Οι δαπάνες έτους 2003 και επομένων ετών, θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό, για το σκοπό αυτό.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ - 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 152), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 51).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ - 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ -154) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ - 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ - 1485/31.10.2001).
 • Τις διατάξεις της^7004/3/31 από 29.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Ευάγγελο Μαλέσιο (Β΄ - 1477/30.10.2001).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία