ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση οργανικών θέσεων."
1.  
  Συνιστώνται νέες κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, ως εξής:
 1. Οικονομικοί
 2. Τεχνικοί και
 3. Πληροφορικής
2.  
  Συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των εδάφ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 (Α΄΄41) κατά κατηγορία, ως εξής:.
 1. Υγειονομικοί:
  • Ιατροί:
  • Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β΄:
  • (9) Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) για κάθε ένα από τα έτη 2002, 2003 και 2004:
  • Ψυχολόγοι – πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
  • Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β΄:
  • (1) Η ως άνω θέση θα πληρωθεί το έτος 2003
  • Νοσηλευτές - πτυχιούχοι ΤΕΙ:
  • Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες:
  • (10) Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 3 για το έτος 2002, τις 4 για το έτος 2003 και τις 3 για το έτος 2004
 2. Οικονομικοί:
 3. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής:
 4. (32) Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής:
 5. Ταξίαρχοι (1) Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β΄:
 6. (31) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ έτος τις ακόλουθες:
 7. ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Οικονομικών Επιστημών 6 5 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 4 3 Στατιστικής - Αναλογιστικής 2 1 1
 8. Τεχνικοί:
  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
  • Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί:
  • 2 Μηχανολόγοι μηχανικοί:
  • 5 Χημικοί μηχανικοί:
  • 2 Πολιτικοί μηχανικοί:
  • 3 Μηχανικοί - Ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών:
  • 4 Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής :
  • Ταξίαρχοι:
  • (1) Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
  • (15) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ΄ έτος τις ακόλουθες:
  • ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 1 1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 2 2 Χημικοί Μηχανικοί 1 1 Πολιτικοί Μηχανικοί 2 1 Μηχανικοί-Ηλεκτρονικοίραδιοεπικοινωνιών 2 1 1
  • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.:
  • Ηλεκτρονικοί:
  • 7 Ασυρματιστές:
  • 1 Μηχανολόγοι:
  • 4 Κλωστοϋφαντουργοί:
  • 1 Πολιτικοί μηχανικοί Δομικών ΄Εργων:
  • 4 Γραφίστες:
  • 1 Ηλεκτρολόγοι:
  • 5 Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  • Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες:
  • (23) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ έτος τις ακόλουθες:
  • ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ασυρματιστές 1 Κλωστοϋφαντουργοί 1 Πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων 2 1 1 Μηχανολόγοι 3 1 Ηλεκτρολόγοι 2 2 1 Ηλεκτρονικοί 2 3 2 Γραφίστες 1.
  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
  • Τεχνίτες τυπογραφείου:
  • 5 Μηχανικοί οχημάτων:
  • 14 Τεχνίτες αμαξωμάτων:
  • 6 Τεχνίτες ηλεκτρονικών:
  • 34 Ηλεκτρολόγοι - ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων:
  • 4 Υδραυλικοί:
  • 1 Τεχνίτες δομικών κατασκευών:
  • 2 Ψυκτικοί:
  • 1 Ξυλουργοί:
  • 1 Σιδηρουργοί:
  • 1 Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  • Ανθυπαστυνόμοι μέχρι και Αστυφύλακες:
  • (69) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ έτος τις ακόλουθες:
  • ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Τεχνίτες τυπογραφείου 3 2 Μηχανικοί οχημάτων 7 4 3 Τεχνίτες αμαξωμάτων 3 2 1 Τεχνίτες ηλεκτρονικών 8 13 13 Ηλεκτρολόγοι-ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων 2 1 1 Υδραυλικοί 1 Τεχνίτες δοκιμών κατασκευών 1 1 Ψυκτικοί 1 Ξυλουργοί 1 Σιδηρουργοί 1
 9. Πληροφορικής:
  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
  • Ταξίαρχοι:
  • (1) Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
  • (15)
  • Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
  • Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες:
  • (18)
 10. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων:
  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
  • 5 Μεταλλουργοί Μηχανικοί:
  • 1 Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί ή Φυσικοί Ηλεκτρολόγοι:
  • 3 Φυσικοί ειδικότητας βλητικής:
  • 2 Φυσικοί ηλεκτρονικοί:
  • 1 Χημικοί:
  • 8 Βιοχημικοί:
  • 4 Βιολόγοι:
  • 4 Χημικοί Τοξικολόγοι:
  • 2 Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  • Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
  • (30) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ έτος τις ακόλουθες:
  • ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
  • 3 2 Μεταλλουργοί Μηχανικοί:
  • 1 Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί ή Φυσικοί Ηλεκτρολόγοι:
  • 2 1 Φυσικοί ειδικότητας βλητικής:
  • 1 1 Φυσικοί ηλεκτρονικοί:
  • 1 Χημικοί:
  • 2 3 3 Βιοχημικοί:
  • 2 1 1 Βιολόγοι:
  • 2 1 1 Χημικοί Τοξικολόγοι:
  • 1 1
  • Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
  • Ηλεκτρονικοί – Πληροφορικής:
  • 4 Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
  • 2 Φωτογράφοι:
  • 2 Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων:
  • 12 Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
  • Αστυνόμοι Α΄ μέχρι και Αρχιφύλακες:
  • (20) Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ έτος τις ακόλουθες:
  • ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 Ηλεκτρονικοί Πληροφορικής 2 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
  • 1 1 Φωτογράφοι:
  • 1 1 Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων:
  • 4 4 4
3.  
  Ο τίτλος του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων, κατά κατηγορία
4.  
  Η περίπτωση 4 του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής: (4) Εγκληματολογικών εργαστηρίων:.
 1. Χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσικοί ηλεκτρονικοί:
 2. - Ταξίαρχοι Αστυνομίας:
 3. 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
 4. 12
 5. Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕΙ):
 6. - Αστυνόμοι Α΄ μέχρι Αρχιφύλακες:
 7. 6
Άρθρο 2
1.  
  Πλήρωση θέσεων. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, τα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής αυτών, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000.
Άρθρο 3
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Η περίπτωση (2) του εδαφίου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 καταργείται.
Άρθρο 4
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ΄ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1100383/1330/Α 0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.650.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2002, 2.730.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2003, 3.700.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004, 3.760.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005, 3.800.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2006 και 3.900.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2007 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η δαπάνη του οικονομικού έτους 2002 θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ 0411, 0414, 0423, 0424, 0433, 0439, 0452, 0533. Οι δαπάνες για τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005 και καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγκριθούν για το σκοπό αυτό στα αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού εξόδων του ως άνω Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ’ αριθμ. 483/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-04 Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/232
2009-08-17 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.(32) .
Αντικατάσταση
A/2009/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2010/1 2010
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011