ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Μόσχα, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2694/1999 «Σύσταση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σύνθεση του προσωπικού τους» (Α΄ 55), διευρύνεται περιλαμβάνουσα τα κράτη Ουζμπεκι [...]"
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητος των εμμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας, ορίζεται ως εξής: α) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νεάπολη περιλαμβάνει τις περιφέρειες Καμπανίας, Μπαζιλικάτα, Απουλίας, Καλαβρίας, Σικελίας, Μολίζε. β) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μιλάνο περιλαμβάνει τις περιφέρειες Λομβαρδίας, Πεδεμοντίου, Val d’ Αοsta, Liguria, Τοσκάνης, Εmilia-Rοmagna (επαρχίες Ρarma, Μοdena, Reggiο Εmilia και Ρiacenza). γ) Το Προξενείο της Ελλάδος στη Βενετία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Venetο, Τrentinο-Αltο Αdige, Friuli-Venezia, Giulia, Εmilia Rοmagna (επαρχίες Βοlοgna, Ferrara, Fοrli, Raνenna, Rimini). δ) Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη περιλαμβάνει τις περιφέρειες Λατίου, Αbruzzο, Μarche, Umbria, Σαρδηνίας, Μάλτας, Αγίου Μαρίνου.
2.  
  Για την ίδρυση του ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις Πυροσβεστικού Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών αυξανομένων αντιστοίχως των κατά κλάδο και βαθμό θέσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/1995 (Α΄36): α. Μία (1) θέση Πυραγού. β. Δύο (2) θέσεις Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών. γ. Μία (1) θέση Πυρονόμου. δ. Έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (παραγωγικής σχολής). ε. Δεκαπέντε (15) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβεστών.
 1. Μία (1) θέση Πυραγού
 2. Δύο (2) θέσεις Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών
 3. Μία (1) θέση Πυρονόμου
 4. Έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (παραγωγικής σχολής)
 5. Δεκαπέντε (15) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβεστών
3.  
  Από την ίδρυση του Πυροσβεστικού Σταθμού καταργείται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλων του Δήμου Καμείρου της Νήσου Ρόδου. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΟΣ Φ(4) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 275 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βρυσών του Δήμου Κρυονερίδας του Νομού Χανίων και σύσταση θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:.
 1. Του άρθρου 11 παρ.1 περιπτώσεις (β) και (γ), και παρ. 7 του Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986.
 2. Του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
 3. Του άρθρου 28 του Ν.2800/2000 (Α΄ 41).
 4. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154)και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α. του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 5. Του Π.Δ.137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄51).
 6. Του Π.Δ.108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄82).
 7. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57).
 8. Της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485)
 9. Της 7004/3/31 από 29-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Ευάγγελο Μαλέσιο» (Α΄ 1477) 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού:
 10. α) Για το τρέχον έτος, ύψους 2.000,00 (ευρώ).
 11. β) Για καθένα των ετών 2003, 2004, και 2005, ύψους 300.000,00 (ευρώ) και γ) Για κάθε έτος από το 2006 και εξής, ύψους 345.000,00 (ευρώ).
 12. Η δαπάνη που θα προκληθεί για το έτος 2002, θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των ομάδων 0400,0700,0800,1000 του Ε.Φ.43-120 και για τα επόμενα έτη με εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προαναφερόμενου Ε.Φ. 3.Την 420 / 2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΦΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ.0546/41/ΑΣ 756/Μ.4532 (5)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές μετά των Παραρτημάτων αυτής. (Στρασβούργο, 2 Οκτωβρίου 1992). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές μετά των Παραρτημάτων αυτής που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 2 Οκτωβρίου 1992 και κυρώθηκε από την χώρα μας με τον 3004/2002 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 76 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, της 8ης Απριλίου 2002, τίθεται σε ισχύ ως προς την χώρα μας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παραγρ.1 αυτής από την 1η Οκτωβρίου 2002. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2002 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ΦΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ Αριθ. Φ.0544/31/ΑΣ 751/Μ.3022 (6)Ανακοίνωση για την καταγγελία εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας της «Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της Υγείας μεταξύ της Ελλάδος και της Τσεχοσλοβακίας». (Αθήνα, 22.10.1980.). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της Υγείας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 1980 και κυρώθηκε με τον 1324/1983 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 7, τεύχος Α’, της 12 Ιανουαρίου 1983, κατόπιν καταγγελίας εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Σλοβακικής Δημοκρατίας με την 2613/ 2002-10 Σεπτεμβρίου 2002 ρηματική διακοίνωση, θα παύσει να ισχύει την 14 Μαρτίου 2003. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ΦΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ Αριθ. Φ.0544/7/ΑΣ 791/Μ.5297 (7)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών». (Σόφια, 17 Ιουλίου 2001). Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φ(2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 273 Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Μόσχας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τη διάταξη του άρθρου 38 παρ.8 του Ν.2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1588/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α΄ του Ν.2469/1997 (Α΄ 38). 3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4) Την 437/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:.
 • Τη διάταξη του άρθρου 38 παρ.8 του Ν.2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1588/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α΄ του Ν.2469/97 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 523/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία