΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση Ιδρύονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τα παρακάτω εργαστήρια:"
1.  
  Εργαστήριο Γεωργίας - Δενδροκομίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Δενδροκομία, Γεωργία, Βιολογική Γεωργία - Ολοκληρωμένα Συστήματα, Αμπελουργία, Εντομολογία - Ζωολογία, Γεωργικός Πειραματισμός
2.  
  Εργαστήριο Ανθοκομίας - Κηπευτικών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Κηπευτικά, Ανθοκομία, Αρχιτεκτονική Κήπων, Παραγωγή - Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
3.  
  Εργαστήριο Μορφολογίας, Φυσιολογίας Φυτών και Βοτανικής, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ανατομία και Μορφολογία Φυτών, Συστηματική Βοτανική (και Ζιζανιολογία), Φυσιολογία Φυτών
4.  
  Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Οικολογία, Γεωργική Φαρμακολογία - Οικοτοξικολογία, Γεωργία και Περιβάλλον, Βιοτεχνολογία Φυτοπροστασίας, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Φυτοπροστασίας - Αξιολόγηση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
5.  
  Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Φυτοπαθολογία, Ιολογικές Ασθένειες, Μικροβιολογία
6.  
  Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ζωολογία, Εντομολογία, Ακαρεολογία - Νηματωδολογία
7.  
  Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ζωοτεχνία, Διατροφή Ζώων, Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζώων, Τεχνολογία Ζωοτροφών, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Εκτροφή Αγροτικών Ζώων, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, Λειμώνες, Βοσκές, Διαχείριση Βοσκοτόπων
8.  
  Εργαστήριο Υδροβιολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Υδροβιολογίας
9.  
  Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μελισσοκομία, Σηροτροφία
10.  
  Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Γεωργική Οικονομία, Πολιτική Οικονομία, Μικροοικονομία, Στατιστική, Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
11.  
  Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αγροτική Κοινωνιολογία, Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων, Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων, Γεωργική Λογιστική - Εκτιμητική - Κοστολόγηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
12.  
  Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής, Αγροτική Πολιτική, Αγροτικός Συνεργατισμός, Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός, Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος, Αξιολόγηση Επενδύσεων - Αγροτική Χρηματοδότηση, Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
13.  
  Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική Εδάφους, Ανόργανη Χημεία, Χημεία Εδάφους
14.  
  Εργαστήριο Υδραυλικής, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Εδαφολογία, Αρδεύσεις, Υδρολογία Υπογείων Υδάτων, Γεωργική Υδραυλική, Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων, Γεωλογία, Γεωργική Μετεωρολογία, Στραγγίσεις, Τοπογραφία, Διαβρώσεις Εδαφών, Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Χαρτογράφηση και Διαχείριση Γεωργικών Εδαφών
15.  
  Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πληροφορική, Γεωργικά Πληροφορικά Συστήματα
16.  
  Εργαστήριο Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Εξοικονόμηση Ενέργειας - Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Οικολογία, Θρέψη Φυτών - Λιπάσματα, Γεωργικά Μηχανήματα, Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών, Θερμοκήπια - Αυτοματισμοί, Γεωργικές Κατασκευές, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών
17.  
  Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Οργανική Χημεία, Χημεία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Ενόργανη Ανάλυση (Μεθοδολογίες), Βιοχημεία Τροφίμων, Μηχανική Τροφίμων
18.  
  Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών, Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, Τεχνολογία Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά
19.  
  Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μικροβιολογία Τροφίμων, Υγιεινή Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και άλλων τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν.1268/1982 και 5 του Π.Δ. 407/1980).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 και του Ν. 1268/1982 « Για τη Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48),
 • Τις διατάξεις της αρ. 1100383/1330/Α0006/ 31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνεδρίαση: 6/27.6.2001).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 19.000.000 δρχ. ή 55759,35 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων, η οποία θα καλύπτεται από πόρους του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΕΑΕΚ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ) έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και για όσα χρόνια εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και στη συνέχεια από πόρους των ιδίων εργαστηρίων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Την αριθμ. 322/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία