ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κάτω Σούλι Μαραθώνα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τροποποιούμε την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Κάτω Σούλι Μαραθώνα, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, με τα ακόλουθα όρια: Άρθρο 2 Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το ΠΔ 566 της 18.10.1985 (Α~ 200) «περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) της περιοχής Κάτω Σούλι Μαραθώνα» μετά του συνδημοσιευόμενου σ αυτό σχεδιαγράμματος, κατά το μέρος που τροποποιείται με το παρόν διάταγμα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (Α~ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Το Π.Δ 566 από 18.10.1985 (Α~ 200) «περί χαρακτηρισμού ως Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Κάτω Σούλι Μαραθώνα».
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι~ του Νόμου 2292/95 (Α~ 35) «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το 12/5.4.2001).
  • Την 502/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-11-18 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κάτω Σούλι Μαραθώνα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/276
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία