ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/371

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άρση της Γενικής Επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αίρεται η κατάσταση γενικής επιστράτευσης στην οποία έχουν τεθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας από 20 Ιουλίου 1974 με το Π.Δ. 506/ 74 «Περί Γενικής Επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας « (ΦΕΚ Α~ 206) και η Χώρα περιέρχεται σε κατάσταση ειρήνης.
Άρθρο 2
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, το Π.Δ. 506/74 «Περί Γενικής Επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ Α 206) καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 35).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α~ 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΥΣ 31 της 26.5.2000 «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 134).
 • Την σχετική πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 • Την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 10ης/15.7.2002 Συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, με την οποία παρέχεται προς τον Πρωθυπουργό η εξουσιοδότηση να εισηγηθεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άρση της γενικής επιστράτευσης, κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 4 της παραπάνω αναφερόμενης ΠΥΣ.
 • Την 575/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-18 Άρση της Γενικής Επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/320
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία