Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ στο Δήμο Αυλώνας του Νομού Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας Δημοτικό ίδρυμα με το όνομα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: Η Ανάπτυξη του Πνευματικού, Μορφωτικού και Πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου Αυλώνος. Η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού επιδιώκεται με: α) τη δημιουργία βιβλιοθήκης, β) τη διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων για επιστημονικά, μορφωτικά και πολιτιστικά θέματα, καθώς και για τοπικά και κοινωνικά ζητήματα, γ) τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δ) την έκδοση βιβλίων και εντύπων, ε) τη καθιέρωση επάθλων για την ανάπτυξη της ευγενικής άμιλλας, στ) τη δημιουργία λογοτεχνικών και ποιητικών ομάδων και εργαστηρίων εικαστικών τεχνών, αλλά και εν γένει ομάδων που η λειτουργία τους συνάδει με την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και ζ) την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι οποίες επιταχύνουν τις διαδικασίες προς την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αυλώνος του Νομού Ευβοίας
Άρθρο 4 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι: α) Δημοτική έκταση 100 τ.μ. που παραχωρείται από το Δήμο Αυλώνος, με το κτίριο δύο δωματίων που βρίσκεται εντός αυτής στο Δημοτικό Σχολείο Αυλωναρίου, για την στέγαση του Ιδρύματος. β) Τα βιβλία και ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης που δωρίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αυλώνος. β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Κράτος την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πράγματος ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα, πρόσοδοι από την περιουσία του, κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του. δ) Ετήσια επιχορήγηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που θα καλύπτει τις δαπάνες των επάθλων, υποτροφιών και τα έξοδα διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Άρθρο 6 "Διοίκηση"
1.  
  Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και οχτώ (8) μέλη που είναι: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου, αναπληρούμενος από εκπρόσωπό του. Ο εκάστοτε Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, αναπληρούμενος από τον εκπρόσωπό του. Ο εκάστοτε Λυκειάρχης του Αυλωναρίου, αναπληρούμενος από τον αντικαταστάτη του. Ο εκάστοτε Γυμνασιάρχης του Αυλωναρίου, αναπληρούμενος από τον αντικαταστάτη του. Ένας εκ των γονέων του Ιωάννη Τζέμη, αναπληρούμενος από έναν εκ των πλησιέστερων συγγενών που ορίζεται από αυτούς. Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αυλώνος και Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα αναπληρούμενος από τον αντικαταστάτη του. Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων. 190 και 192 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ Α 231/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.
 • Την αριθ. 1100383/1330/01 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την 11η/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Δήμου Αυλώνος ύψους 2.000.000 δρχ. για έτος 2001 και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου στον κωδικό 75/161.9(2). Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 8.000.000 δρχ. κατ έτος.
 • Την αριθμ. 591/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875( 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία