ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/84

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αμίσθων Προξενείων της Ελλάδος στην Ιαμαϊκή και το Μπελίζ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην Ιαμαϊκή με έδρα το Κίνγκστον και περιφέρεια αρμοδιότητας το κράτος της Ιαμαικής
Άρθρο 2
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Μπελίζ με έδρα την πόλη του Μπελίζ και περιφέρεια αρμοδιότητας το κράτος του Μπελίζ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 62)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.α’ του Ν. 2469/1997 (Α’ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α 0006/31/10.01 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β 1485)
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μεξικό, όπως διατυπώθηκε στα υπ’ αριθ. 2476/5/ΑΣ 575/5.10.01 και 2426/4/ΑΣ 473/22.8.01 έγγραφα
  • Την υπ’ αριθ. 66/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-03 Ίδρυση Αμίσθων Προξενείων της Ελλάδος στην Ιαμαϊκή και το Μπελίζ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/65
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1100383/1330/Α0006/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1100383_1330_Α0006_31 2010
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία