ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/203

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 153).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 190/1996 (Α΄- 153), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.385/1998 (Α΄ - 258), αντικαθίσταται ως εξής :«"
1.  
  Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στον νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Παράρτημα της εν λόγω Σχολής που ονομάζεται Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας και υπάγεται διοικητικά σαυτή, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στο νομό Ημαθίας με έδρα το Δήμο Βέροιας. Τα Τμήματα της Σχολής και του Παραρτήματος αυτής είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 18 Ιουνίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. Α΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49) και του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Την 131/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε :
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985»Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄-137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2081/ 1992 (Α΄-154) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄- 1485/31.10.2001).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄- 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/33 από 13.5.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗ» (Β΄- 597/14.5.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.998.000 ευρώ για το έτος 2003, 3.106.000 ευρώ για το έτος 2004, 3.759.100 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 3.506.000 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και 3.356.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Εκ των ανωτέρω δαπανών εκείνες που αφορούν στο έτος 2003, καθώς και μέρος (1.400.000 ευρώ) της δαπάνης του έτους 2004 θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε./Υ.Δ.Τ., ΣΑΕ 050, έργα ΣΕ 05000003 «Κατασκευή συγκροτήματος Μετεκπαίδευσης Σχολής Αστυφυλάκων Ναούσης Α φάσης» και ΣΕ 05000002 «Επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Δοκ. Αστυφυλάκων Νάουσας Β φάσης», οι δε υπόλοιπες τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων του. (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ : 0721, 0722, 0822, 0824,0831, 0832, 0851,0864, 0869, 0881, 0899, 1311, 1312, 1324, 1329, 1431, 1439, 1512, 1691, 1692, 1699, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725, 1729).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1933/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/7004_3 1933
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία