ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-08-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-08-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (ΦΕΚ 78 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος ως όστρακα θεωρούνται τα δίθυρα μαλάκια (ΒΙVΑLVΙΑ) και τα γαστερόποδα (GΑSΤΕRΟΡΟDΑ)
2.  
  Η αλιεία των ανωτέρω οστράκων και μόνο αυτών, αποκλειόμενης της αλιείας οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού, διενεργείται σε όλη την επικράτεια αποκλειστικά με κωπήλατα και μηχανοκινητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας κατά τα ακόλουθα:
 1. Με το εργαλείο γνωστό ως «Αργαλειός», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Ο αργαλειός αποτελείται από μεταλλικό τριγωνικό πλαίσιο μετρούμενης μέγιστης διατομής δύο (2) εκατοστών, μέγιστου μήκους βάσης 1,20 μέτρων.
 2. Εάν η βάση φέρει οδόντωση το μήκος αυτής δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των οδόντων τουλάχιστον 1,5 εκατοστά.
 3. Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων που προσαρμόζεται στον Αργαλειό, δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα του ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χιλιοστά μετρούμενο κατά πλευρά Τετραγώνου και το συνολικό βάρος του αργαλειού μέχρι 12 κιλά.
 4. Το συνολικό μήκος του σάκου του αργαλειού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,50 μέτρα.
 5. Ο αργαλειός αλιεύει συρόμενος από κινούμενο σκάφος με σχοινί που δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό.
 6. Κάθε σκάφος που είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια, πρέπει να φέρει και να χρησιμοποιεί μόνο έναν αργαλειό.
 7. Με το εργαλείο γνωστό ως «τσουγκράνα», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
 8. Η τσουγκράνα αποτελείται από μεταλλικό στέλεχος (βάση) μήκους 30 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών.
 9. Η βάση του στελέχους φέρει οδόντωση, το μήκος της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των οδόντων τουλάχιστον 3 εκατοστά.
 10. Δια των δύο άκρων του το στέλεχος, μέσω μεταλλικής ημικυκλικής στεφάνης συνδέεται κάθετα με μακρύ ιστό (κοντάρι) μήκους μέχρι 5 μέτρα.
 11. Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων, που προσαρμόζεται στην τσουγκράνα, δε επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα του ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χιλιοστά, μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου.
 12. Η τσουγκράνα αλιεύει όστρακα συρόμενη με τα χέρια, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου.
 13. Από δύτη που ασκεί υποβρύχια αλιεία και συλλέγει τα ανωτέρω όστρακα χρησιμοποιώντας μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής) που τοποθετείται στο σκάφος (καταδυτική μηχανή).
 14. Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας αλιείας με καταδυτική μηχανή από τη Λιμενική Αρχή είναι η εγκατάσταση στο σκάφος όλου του προβλεπόμενου, από τις διατάξεις του παρόντος, καταδυτικού εξοπλισμού.
 15. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένος στο σκάφος, επιθεωρείται δε κάθε έτος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και συγκεκριμένα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο ή και έκτακτα, όταν παρουσιαστεί βλάβη, ατύχημα ή αντικατάστασή του.
 16. Στην περίπτωση που εντοπιστεί σκάφος εφοδιασμένο με την ανωτέρω άδεια χωρίς να φέρει τον προβλεπόμενο από αυτή εξοπλισμό ή να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό, καθώς και να αλιεύει σε περιόδους απαγόρευσης, ανακαλείται υποχρεωτικά η άδεια για την υπόψη αλιευτική μέθοδο και για το υπόλοιπο του χρόνου της ισχύος της και δεν επαναχορηγείται πριν την παρέλευση πενταετίας από την ανάκλησή της.
 17. Κατά της απόφασης περί ανάκλησης της αδείας επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στο Συμβούλιο Αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 420/70 όπως ισχύει σήμερα.
 18. Η υποβρύχια αλιεία με καταδυτική μηχανή υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:.
  • Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος μέχρι 70 μέτρα
  • Το χρησιμοποιούμενο από το δύτη μέσο ανεύρεσης - συλλογής των οστράκων είναι το «χεράκι», το οποίο είναι μικρή τσουγκράνα ή πιρούνα, που φέρει τρία δόντια στην ελεύθερη άκρη της, μήκους μέχρι 8 εκατοστά το καθένα και απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εκατοστά
  • Η σύνθεση του σκάφους καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Υπουργείου Εμπ.
  • Ναυτιλίας.
  • Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας.
  • Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη Λιμενικής Αρχής
  • Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας
  • Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα
  • Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες
  • Κατά την κατάδυση ο δύτης πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος
  • Η παροχή αέρα στο δύτη γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο, ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί πέντε (5) λεπτά
  • Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά
  • Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο.
  • Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους.
  • Υπεύθυνος για την τήρηση εφαρμογής των ανωτέρω προϋποθέσεων ως και των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των καταδύσεων εκτός από τους καταδυόμενους και τον επιτηρητή, είναι και ο Κυβερνήτης του σκάφους
 19. Περιοριστικά από 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 31ης Μαΐου του επόμενου έτους για τα αλιευτικά εργαλεία των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου
 20. Μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου
 21. Σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μέτρα από τα όρια των Υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρα ακτινοειδώς από θυννεία και στόμια λιμνοθαλασσών ή δημόσιων ιχθυοτροφείων
 22. Σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμανιών, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, στη γραμμή πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαίων (αρχαίων ναυαγίων, βυθισμένων πλοίων, αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων κ.α.) σε ειδικά απαγορευμένες για την αλιεία περιοχές, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 23. Με τη τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» (Α~ 275) για την άσκηση της οστρακοαλιείας στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που τυχόν εντοπιστούν στο βυθό αρχαία απαγορεύεται η ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφηση αυτών και ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων και η αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία των προερχομένων από την αλιεία οστράκων των παρακάτω ειδών, κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 1. Venus νerrucοsa (κυδώνι), από 1ης Αυγούστου μέχρι και της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους
 2. Callista chiοne (γυαλιστερή) από 1ης Απριλίου μέχρι και της 30ης Ιουνίου κάθε έτους
 3. Οstrea edulis (στρείδι), Μοdiοlus barbatus (χάβαρο), Dοnax trunculus (τελλίνα ή φασολάκι), Ruditapes decussatus (αχιβάδα), Αequipecten οpercularis (χτένι, καλόχτενο), Flexοpecten glaber (λείο ή γυαλιστερό χτένι), από 1ης Απριλίου μέχρι της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους
 4. Μytilus gallοprονincialis (μύδι) από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι και της 31ης Μαρτίου του επόμενου έτους
2.  
  Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλιεία οστράκων των παρακάτω ειδών, εφόσον οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες για κάθε είδος ως εξής: Ι. Δίθυρα Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑRCΙDΑΕ - Αrca nοae (καλόγνωμη), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. - Βarbatia barbata (ψευτοκαλόγνωμη) με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: CΑRDΙLDΑΕ - Cerastοderma glaucum (πουρλίδα, κατρουλίδα), με μήκος μικρότερο από 4 εκατ. Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: DΟΝΑCΙDΑΕ - Dοnax trunculus (τελλίνα ή φασολάκι) με μήκος μικρότερο από 3 εκατ. Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΑCΤRΙDΑΕ - Spisula subtruncata (αχιβαδάκι, πετσινάκι) με μήκος μικρότερο από 2.5 εκατ. Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΥΤΙLΙDΑΕ - Μοdiοlus barbatus (χάβαρο), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. - Μytilus gallοprονincialis (μύδι), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΟSΤRΕΙDΑΕ - Οstrea edulis (στρείδι), με ύψος μικρότερο από 7 εκατ. Ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡΕCΤΙΝΙDΑΕ - Αequipecten οpercularis (χτένι, καλόχτενο), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. - Flexοpecten glaber (λείο ή γυαλιστερό χτένι), με μήκος μικρότερο από 4.5 εκατ. Η. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡSΑΜΟΒΙΙDΑΕ - Gari depressa (έσπερος), με μήκος μικρότερο από 4 εκατ. Θ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: VΕΝΕRΙDΑΕ - Callista chiοne (γυαλιστερή), με μήκος μικρότερο από 4.5 εκατ. - Chamellea gallina (ψευτοκύδωνο), με μήκος μικρότερο από 3.5 εκατ. - Dοsinia exοleta (στρογγυλή αχιβάδα), με μήκος μικρότερο από 4 εκατ. - Ruditapes decussatus (αχιβάδα), με μήκος μικρότερο από 4.5 εκατ. - Venus νerrucοsa (κυδώνι), με μήκος μικρότερο από 4 εκατ. ΙΙ. Γαστερόποδα Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΗΑLΙΟΤΙDΑΕ - Ηaliοtis tuberculata (αυτί), με μήκος μικρότερο από 6 εκατ. Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜURΙCΙDΑΕ - Βοlinus brandaris (ακανθωτός στρόμπος), με μήκος μικρότερο από 6 εκατ. - Ρhyllοnοtus trunculus (στρόμπος), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. - Τhais haemastοma (πορφύρα), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ. Η μέτρηση των διαστάσεων των οστράκων της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, στο οποίο διαγράφεται το σχέδιο που αναφέρεται στο είδος Ρinna nοbilis, της οικογένειας Ρinnidae.
3.  
  Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα κυδώνια που προέρχονται από καλλιέργεια σε μισθωμένους θαλάσσιους χώρους
4.  
  Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία οποιουδήποτε είδους οστράκου που δεν περιλαμβάνεται στα είδη οστράκων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Απαγορεύεται η διακίνηση και η εμπορία εντός της χώρας των ζώντων οστράκων που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Τρίτες Χώρες, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα είδη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και δεν έχουν τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή μεγέθη.».
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α~ προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987», για τον εκσυγχρρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Την 21386/16.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Κίμωνα Κουλούρη» (Β 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη 222/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Την 94/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-08-11 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (ΦΕΚ 78 Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/198
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/21386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/21386 2003
ΝΟΜΟΣ 1932/5351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5351 1932
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. 2009/68 2009