ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/254

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στα άρθρα 25, 26 και 28 του Π.Δ. 141/1991 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε παράγραφο 4, προστίθεται δε παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε συμβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 62 του Π.Δ. 141/1991 καταργείται και η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1. Γραφειοφύλακας ορίζεται στους Αστυνομικούς Σταθμούς. Επίσης, γραφειοφύλακας δύναται να οριστεί αντί του αξιωματικού ή υπαξιωματικού υπηρεσίας στις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος που λειτουργούν εκτός της έδρας της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού.
Άρθρο 3 "Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 73 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄- 58), αντικαθίστανται ως εξής: 1. Στις έδρες των αστυνομικών Υπηρεσιών που ασκούν άμεση αστυνόμευση, η αστυνομική επαγρύπνηση συντελείται με αστυνομικούς σκοπούς, αστυνομικούς της γειτονιάς, σ [...]"
5.  
  Το ωράριο εργασίας των αστυνομικών σκοπών, αστυνομικών της γειτονιάς, σκοπών τροχαίας και περιπόλων καθορίζεται από το διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Π.Δ. 394/2001 Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄- 274).
Άρθρο 4 "Μετά το άρθρο 74 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄- 58) προστίθεται άρθρο 74 Α ως εξής: Άρθρο 74Α. Αστυνομικός της Γειτονιάς."
1.  
  Η αποστολή του αστυνομικού της γειτονιάς συνίσταται στην προσέγγιση και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες μιας χωροταξικά ορισμένης περιοχής (γειτονιά), την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας αυτών και τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση γενικά προβλημάτων αστυνομικής φύσεως
2.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο αστυνομικός της γειτονιάς:
 1. Περιπολεί στη γειτονιά του, έρχεται σε επικοινωνία με τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνικών φορέων, προσεγγίζει με ενδιαφέρον τα προβλήματά τους, μεριμνά για την επίλυση και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης
 2. Επιλαμβάνεται και επιλύει αστυνομικής φύσεως ζητήματα και συμβάντα στα πλαίσια των καθηκόντων του και εν αδυναμία του απευθύνεται στην Υπηρεσία του ή σε άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες για την άμεση ενεργοποίηση αυτών και την αντιμετώπισή τους.
 3. Επίσης αναφέρει στην Υπηρεσία του, τα μείζονος σημασίας ζητήματα του γενικότερου ενδιαφέροντος για την αντιμετώπισή τους.
 4. Παρέχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση σε παθόντες εγκληματικών πράξεων και συλλέγει πληροφορίες και άλλα στοιχεία, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία του.
 5. Για την εξέλιξη των υποθέσεών τους ενημερώνει τακτικά τους ενδιαφερόμενους.
 6. Συμμετέχει στις εκδηλώσεις τοπικών φορέων, και τις συναντήσεις των κατοίκων, όπου συζητούνται προβλήματα αστυνομικής φύσεως που τους απασχολούν και σχετίζονται, κυρίως, με την παραβατικότητα ανηλίκων και τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών.
 7. Επίσης, πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής και ενημερώνεται από τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους συλλόγων γονέων για τα υφιστάμενα προβλήματα αστυνομικής φύσεως και προωθεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
 8. Ενεργεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία και αποφεύγει συμπεριφορές και σχέσεις οι οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν δυσμενή σχόλια τόσο για τον ίδιο όσο και για την Υπηρεσία και συμπαραστέκεται σε άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και αναξιοπαθούντες
 9. Εισηγείται στην Υπηρεσία του τη διοργάνωση διαλέξεων, σε συνεργασία με τους φορείς της γειτονιάς, για θέματα αντεγκληματικής πολιτικής
 10. Υποβάλλει καθημερινά στην Υπηρεσία του αναφορά για τα προβλήματα που απασχολούν τη γειτονιά και τις ενέργειες που εκδηλώθηκαν για την επίλυσή τους
 11. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον στα πλαίσια της αποστολής, που του ανατίθεται, από το διοικητή της Υπηρεσίας
3.  
  Καθήκοντα αστυνομικού γειτονιάς εκτελούν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες. Το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του φέρει τις προβλεπόμενες, από τον οικείο Κανονισμό, στολές υπηρεσίας με όλα τα προβλεπόμενα είδη εξάρτυσης. Επιπλέον, επί του αριστερού ημιθωρακείου φέρει ειδική κονκάρδα με την ένδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, της οποίας ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 5 "Οι παράγραφοι 6 και 11 του άρθρου 123 του Π.Δ. 141/ 91, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 256/ 2002 (Α΄- 226), αντικαθίστανται ως εξής: 6. Αν μέσα σε δύο μήνες δεν συλληφθεί ο καταδιωκόμενος και δε διαφαίνεται πιθανή η σύλληψή του μέσα σε σύ [...]"
11.  
  Για τη συστηματική αναζήτηση και τον εντοπισμό των καταδιωκομένων, τηρούνται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ενημερώνονται απ αυτή, το Γενικό Ονομαστικό Ευρετήριο και η μηχανογραφική εφαρμογή του Δελτίου Εγκληματολογικών Αναζητήσεων. Επίσης, με μέριμνα των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, τηρείται και ενημερώνεται ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο για τα διωκτικά έγγραφα περιφερείας τους. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση του ανωτέρω ευρετηρίου και των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών, ο τρόπος κατάρτισης και ενημέρωσης αυτού και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με κανονιστική Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 6
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄- 57).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 5.500,00 Ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1424 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ.Α.Ε 1424).
 • Την 339/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/394 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία