ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/340

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο κατωτέρω δημοσιευόμενος Κανονισμός Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιτών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς, ως Στρατιωτικός Κανονισμός 111-10 (ΣΚ 111-10)
  • Το άρθρο 18 παρ. 4 του Α.Ν. 2005/19839 «Περί Οργανώσεως και Στελεχών του εν Ειρήνη Στρατού», (ΦΕΚ 429Α~).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τα άρθρα 5 παρ. 17 περίπτ. η~ και 17 παρ. 1 περίπτ. ι~ του Ν. 2292/1995 «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ.λπ.», (ΦΕΚ 35 Α~).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, (ΦΕΚ 137Α~), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, (ΦΕΚ 154Α~) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/2997. (ΦΕΚ 38Α~).
  • Τη γνωμοδότηση της 4ης/1999 συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου/25ο Πρακτικό.
  • Την από Νοε2003 Εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  • Την 316/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,