ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/349

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή - Αρμοδιότητες."
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας με έδρα το χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας
2.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2800/2000, μεταξύ των οποίων τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Προαγωγή Αστυνομικών Υπηρεσιών. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ροδολίβους και Πρώτης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών, καθώς και ο Αστυνομικός Σταθμός Πλατέος του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, προάγονται σε Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας και υπάγονται διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Σερρών και Ημαθίας, αντίστοιχα.
Άρθρο 3 "Μεταφορά έδρας"
1.  
  Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Μεταφέρεται η έδρα του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, από τον οικισμό Σούδας του ομώνυμου δήμου, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Χανίων που λειτουργεί στο δημοτικό διαμέρισμα Μουζουρά του δήμου Ακρωτηρίου.
Άρθρο 4
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄-49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄-38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄-36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄-247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄-57).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄-985/16.7.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 135.000 ευρώ περίπου για το έτος 2003 και 70.000 ευρώ περίπου για το έτος 2004 και καθένα των επομένων ετών. Από τις δαπάνες αυτές, εκείνες του έτους 2003 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0712, 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0869, 0899, 1111, 1211, 1221, 1231, 1321, 1329, 1431, 1511, 1512, 1691, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729 και 1919 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2004 και καθένα των επομένων ετών, θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στους Κ.Α.Ε. 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1699, 1723, 1725 των αντίστοιχων Π.Υ. εξόδων του ως άνω Ε.Φ. 43-110.
 • Την 401/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-31 Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/315
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία