ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/83

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση επίσημης στολής για το προσωπικό της Μουσικής του Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επίσημη στολή προσωπικού Μουσικής Λιμενικού Σώματος - Σύνθεση στολής"
1.  
  Καθιερώνεται επίσημη στολή για το προσωπικό της Μουσικής του Λιμενικού Σώματος υπ’ αριθμ. 1 χειμερινή - θερινή, η οποία είναι όμοια με την επίσημη χειμερινή - θερινή στολή υπ’ αριθμ. 1 του προσωπικού της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Στολών του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Δ 129/85 Α΄ 51/21.3.85) με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:.
 1. Δεν υπάρχουν επιρράματα στις άκρες των μανικιών του χειμερινού χιτωνίου
 2. Ο γιακάς του χειμερινού χιτωνίου είναι χρώματος βαθέος κίτρινου και στις άκρες ράβεται μαύρο ύφασμα σχήματος ρόμβου πάνω στο οποίο στερεώνονται μικρές επιχρυσωμένες μεταλλικές χιαστί άγκυρες
 3. Οι επωμίδες του χειμερινού χιτωνίου έχουν περιμετρική βαθέος κίτρινου σειρίδα πλάτους 3 χιλ
 4. Το χειμερινό παντελόνι στα πλάγια και κατά μήκος των εξωτερικών ραφών φέρει μια σειρίδα πλάτους 4 εκατ. χρώματος βαθέος κίτρινου.
 5. Αντί για κάσκα φέρεται πηλίκιο, του οποίου το περιφερειακό διάζωμα περιβάλλεται από βαθέος κίτρινη υφασμάτινη ταινία πλάτους 4 εκατ
 6. Το εθνόσημο του πηλικίου είναι μεταλλικό επιχρυσωμένο ακτινοειδές και αποτελείται από δύο χιαστί άγκυρες και το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας
 7. Η ορειχάλκινη πόρπη του ζωστήρα έχει ανάγλυφες δύο χιαστί άγκυρες που πλαισιώνονται από κλαδιά δάφνης
 8. Το αμφιμασχάλιο κατασκευάζεται από δύο απλά κορδόνια χρώματος χρυσαφί μήκος 40 εκατοστών και 45 εκατοστών (το μήκος μεταβάλλεται ανάλογα με τη σωματική διάπλαση χωρίς ποτέ να φτάνει κάτω από τον αγκώνα), τα οποία περνούν από τη δεξιά μασχάλη και αφού περάσουν την επωμίδα επιστρέφουν μπροστά στο στήθος σχηματίζουν θηλιά (με την οποία το αμφιμασχάλιο στερεώνεται στο δεύτερο κουμπί του χιτωνίου) για να καταλήξουν σε φούντα η οποία κρέμεται μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου κουμπιού
 9. Στη θερινή στολή τα διακριτικά βαθμού των Αξιωματικών φέρονται στις επωμίδες
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • 1.α. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ. που κυρώθηκε με το Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄ 311). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄). γ) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485 Β΄). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΕΝ Ειδ. Φορέας 41-110 ΚΑΕ 1421, 1423, 1424 ύψους 44.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2003.
 • Την 84/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-04 Καθιέρωση επίσημης στολής για το προσωπικό της Μουσικής του Λιμενικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία