ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/87

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Παλαιοκαστρίτσας της νήσου Κερκύρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το Ναυτικό Οχυρό Παλαιοκαστρίτσας της νήσου Κερκύρας, το οποίο είχε καθορισθεί με το Π.Δ. 179/1981 (Α~ 51). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (Α~ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι~ του Νόμου 2292/ 95 (Α~ 35) «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Το Π.Δ. 179 από 4.2.81 (Α~ 51) «Περί χαρακτηρισμού ως Ν.Ο. της περιοχής Παλαιοκαστρίτσας της νήσου Κερκύρας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20.7.2000, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ’ αρ. 12/5.4.2001).
  • Την 50/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-09 Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Παλαιοκαστρίτσας της νήσου Κερκύρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/81
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/179 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία