Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α΄94).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιοχή ισχύος"
1.  
  Στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής επιβάλλεται κατά το Ν.960/79, όπως ισχύει εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στα ανεγειρόμενα κτίρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος π. διατάγματος.
2.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εξαιρείται η περιοχή «Ελαιώνα» των Δήμων Αθηναίων, Ταύρου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με το από 11.2.1991 π. διάταγμα (Δ΄ 74).
Άρθρο 2 "Αριθμός θέσεων στάθμευσης για νέα κτίρια ή προσθήκες σε επέκταση υφισταμένων κτιρίων Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τα νέα κτίρια ή για προσθήκες σε επέκταση υφισταμένων κτιρίων, υπολογίζεται ανάλογα με τη χρήση και τη συνολική επιφάνει [...]"
1.  
  Κατοικία: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 100 τμ επιφανείας κτιρίου. Πάντως ο αριθμός θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά διαμέρισμα ή ανά κατοικία.
2.  
  Διοίκηση, κοινωφελείς οργανισμοί, τράπεζες, γραφεία, εμπορικά καταστήματα (πλην υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και γενικά παρεμφερείς προς τις ανωτέρω χρήσεις, που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά:
 1. 60 τμ επιφάνειας κτιρίου εφόσον το οικόπεδο έχει:
 2. - εμβαδόν μέχρι και 300,00 τμ ή - εμβαδόν μέχρι και 500 τμ και συγχρόνως πρόσωπο ή βάθος μέχρι και 12,00 μ ή και 16,00 μ, αντίστοιχα.
 3. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το βάθος ορίζεται ως ο λόγος του εμβαδού του οικοπέδου δια του προσώπου.
 4. Εάν το οικόπεδο έχει περισσότερα του ενός πρόσωπα, λαμβάνεται το μεγαλύτερο.
 5. 50 τμ επιφάνειας κτιρίου εφόσον το οικόπεδο δεν εμπίπτει στην προηγούμενη περίπτωση (α)
3.  
  Υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 15 τμ επιφανείας κτιρίου. Για τους τυχόν αποθηκευτικούς χώρους, που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες, αίθουσες αναψυχής (σφαιριστήρια μπιλιάρδα, Βοwling κλπ), bars, snack - bars και λοιπά κτίρια εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης (πλην κέντρων διασκέδασης και καζίνων), που δεν αναφέρονται στο παρόν: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 35 τμ επιφανείας κτιρίου
5.  
  Κέντρα διασκέδασης και καζίνα: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 20 τμ επιφανείας κτιρίου
6.  
  Θρησκευτικοί χώροι: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 50 τμ επιφανείας κτιρίου
7.  
  Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (υλικών, εξοπλισμού) και λοιπά κτίρια συνάθροισης κοινού που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 35 τμ επιφανείας κτιρίου. Για τυχόν συνυπάρχουσες χρήσεις (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης κλπ) εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
8.  
  Βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, και λοιπά κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά
 1. 60 τμ επιφανείας κτιρίου εφόσον το οικόπεδο έχει τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) της παραπάνω παραγράφου 2 και
 2. 50 τμ επιφανείας κτιρίου στις λοιπές περιπτώσεις οικοπέδων
9.  
  Κέντρα υγείας, υγειονομικοί σταθμοί, ιατρεία ΙΚΑ, λοιπά κτίρια παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, θεραπευτήρια, ιατρικά εργαστήρια) και λοιπά κτίρια περίθαλψης (πλην νοσοκομείων και κλινικών) που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 50 τμ επιφανείας κτιρίου
10.  
  Νοσοκομεία και κλινικές: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 3 κλίνες
11.  
  Γηροκομεία, άσυλα, οικοτροφεία ορφανοτροφεία και λοιπά κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 10 κλίνες
12.  
  Βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί: μια (1) θέση στάθμευσης ανά μια αίθουσα
13.  
  Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια δημόσια ή ιδιωτικά: μια (1) θέση στάθμευσης ανά μια αίθουσα
14.  
  Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και Ερευνητικά Κέντρα: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 50 τμ επιφανείας κτιρίου
15.  
  Λοιπά κτίρια εκπαίδευσης (φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ωδεία, σχολές χορού και λοιπά παρεμφερή, που δεν αναφέρονται στο παρόν): μια (1) θέση στάθμευσης ανά
 1. 60 τμ επιφανείας κτιρίου εφόσον το οικόπεδο έχει τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου 2 και
 2. 50 τμ επιφανείας κτιρίου στις λοιπές περιπτώσεις οικοπέδων
16.  
  Αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, κολυμβητήρια, στάδια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα και λοιπές αθλητικές χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν): Μία (1) θέση στάθμευσης ανά 100 τμ επιφανείας άθλησης. Στον αριθμό που προκύπτει προστίθεται μια (1) θέση στάθμευσης ανά 12 θέσεις θεατών εφ΄ όσον για τις εν λόγω εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες.
17.  
  Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, φανοποιεία, βαφεία κλπ: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 20 τμ επιφανείας κτιρίου
18.  
  Ξενοδοχεία, ξενώνες και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 6 κλίνες. Ειδικά για τουριστικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν αίθουσες εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης ή άλλων χρήσεων ή χώρους συνάθροισης κοινού, πέρα από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του ΕΟΤ, εφαρμόζονται για τις χρήσεις αυτές τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
19.  
  Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, κτίρια αποθήκευσης, κτίρια χονδρεμπορίου: μία (1) θέση ανά 60 τμ επιφανείας κτιρίου
Άρθρο 3 "Αριθμός θέσεων στάθμευσης για προσθήκες σε ύψος ή μεταβολές της χρήσης υφισταμένων κτιρίων. Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για προσθήκες σε ύψος ή για μεταβολές της χρήσης κτιρίων υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπολογίζεται ανά [...]"
1.  
  Κατοικία: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 150 τμ επιφανείας κτιρίου
2.  
  Διοίκηση, κοινωφελείς οργανισμοί, τράπεζες, γραφεία, εμπορικά καταστήματα (πλην υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και γενικά παρεμφερείς προς τις ανωτέρω χρήσεις, που δεναναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 80 τμ επιφανείας κτιρίου
3.  
  Υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 20 τμ επιφανείας κτιρίου. Για τους τυχόν αποθηκευτικούς χώρους, που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες, αίθουσες αναψυχής (σφαιριστήρια μπιλιάρδα, Βοwling, bars, snack - bars ) και λοιπά κτίρια εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης (πλην κέντρων διασκέδασης και καζίνων), που δεν αναφέρονται στο παρόν: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 40 τμ επιφανείας κτιρίου
5.  
  Κέντρα διασκέδασης και καζίνα: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 20 τμ επιφανείας κτιρίου
6.  
  Θρησκευτικοί χώροι: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 60 τμ επιφανείας κτιρίου
7.  
  Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (υλικών, εξοπλισμού) και λοιπά κτίρια συνάθροισης κοινού, που δεναναφέρονταιστο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 50 τμ επιφανείας κτιρίου. Για τυχόν συνυπάρχουσες χρήσεις (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης κλπ) εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
8.  
  Βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, και λοιπά κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών, που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 80 τμ επιφανείας κτιρίου
9.  
  Κέντρα υγείας, υγειονομικοί σταθμοί, ιατρεία ΙΚΑ, λοιπά κτίρια παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, θεραπευτήρια, ιατρικά εργαστήρια) και λοιπά κτίρια περίθαλψης (πλην νοσοκομείων και κλινικών) που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 80 τμ επιφανείας κτιρίου
10.  
  Νοσοκομεία και κλινικές: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 6 κλίνες
11.  
  Γηροκομεία, άσυλα, οικοτροφεία ορφανοτροφεία κλπ. παρεμφερή κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν αναφέρονται στο παρόν: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 15 κλίνες.
12.  
  Βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί: μια (1) θέση στάθμευσης ανά μια αίθουσα
13.  
  Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια δημόσια ή Ιδιωτικά: μια (1) θέση στάθμευσης ανά μια αίθουσα
14.  
  Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και Ερευνητικά Κέντρα: μια (1) θέση στάθμευσης ανά 100 τμ επιφανείας κτιρίου
15.  
  Λοιπά κτίρια εκπαίδευσης (φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Ωδεία, σχολές χορού και λοιπά παρεμφερή που δεν αναφέρονται στο παρόν): μια (1) θέση στάθμευσης ανά 80 τμ επιφανείας κτιρίου
16.  
  Αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, κολυμβητήρια, στάδια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα κλπ. αθλητικές χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν): μία (1) θέση στάθμευσης ανά 200 τμ επιφανείας άθλησης. Στον αριθμό που προκύπτει προστίθεται μια (1) θέση στάθμευσης ανά 15 θέσεις θεατών εφ΄ όσον για τις εν λόγω εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες.
17.  
  Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, φανοποιεία, βαφεία κλπ: μία (1) θέση στάθμευσης ανά 20 τμ επιφανείας κτιρίου
18.  
  Ξενοδοχεία, ξενώνες και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις μια (1) θέση στάθμευσης ανά 10 κλίνες. Ειδικά για τουριστικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν αίθουσες εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης ή άλλων χρήσεων ή χώρους συνάθροισης κοινού, πέρα από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του ΕΟΤ, εφαρμόζονται για τις χρήσεις αυτές τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
19.  
  Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, κτίρια αποθήκευσης, κτίρια χονδρεμπορίου: μία (1) θέση ανά 80 τμ επιφανείας κτιρίου
Άρθρο 4 "Τρόπος υπολογισμού αριθμού θέσεων στάθμευσης και αναγωγής του σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης."
1.  
  Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής; Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου ή των επί μέρους στοιχείων της χρήσης (αριθμός αιθουσών, κλινών ή θέσεων θεατών) με τα αντίστοιχα μεγέθη, που κατά περίπτωση απαιτούνται για μια θέση σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 2 ή 3. Όταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0,5 προστίθεται μία θέση, ενώ όταν είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν τον συνολικό αριθμό θέσεων.
2.  
  Οι επιφάνειες των κοινοχρήστων χώρων των κτιρίων δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης
3.  
  Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3
4.  
  Απαλλάσσονται της κατά τον Ν.960/79 υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης προσθήκες σε ύψος ή σε επέκταση κτιρίων που υφίστανται νόμιμα προ του Ν.960/79, εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 100 τμ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο για την πρώτη πραγματοποιούμενη μετά την ισχύ του Ν.960/79 προσθήκη.
5.  
  Ο τρόπος αναγωγής του αριθμού των επιβαλλόμενων ανά κτίριο θέσεων σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα:
 1. στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 98728/7722/15.12.92 «Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια» (Δ΄ 167), εφόσον η χωρητικότητα των χώρων είναι μέχρι και 30 θέσεων ή.
 2. στο π. διάταγμα 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κλπ» (Α΄169), όπως τροποποιήθηκε με το π. διάταγμα 326/1991 (Α΄117), εφόσον η χωρητικότητα των χώρων είναι μεγαλύτερη.
6.  
  Ειδικά για τις περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικά μέσα αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης), η απαιτούμενη συνολική επιφάνεια και το μέγεθος του χώρου στάθμευσης προκύπτει με βάση τα στοιχεία του εγκεκριμένου τύπου του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης
Άρθρο 5 "Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις"
1.  
  Σε περιπτώσεις υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στάθμευσης στο αυτό ακίνητο ή σε όμορο αυτού
2.  
  Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκονται σε πεζόδρομους ή παιδότοπους, ο αριθμός των θέσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων, τα οποία έχουν πρόσωπο μόνο στο συγκεκριμένο πεζόδρομο ή παιδότοπο
3.  
  Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων απέχουν λιγότερο των 30 μ. από σηματοδοτούμενο κόμβο και βρίσκονται στην κύρια οδό, για την οποία επιβλήθηκε η σηματοδότηση, η χωρητικότητα των χώρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 15 θέσεων. Η παραπάνω απόσταση μετράται από τον άξονα της πλησιέστερης εισόδου ή εξόδου του χώρου στάθμευσης μέχρι τον πλησιέστερο σηματοδότη του κόμβου.
4.  
  Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων: εφόσον οι είσοδοι ή έξοδοί τους βρίσκονται σε οδούς πλάτους μικρότερου των 7,50 μ. Το πλάτος αυτό μετράται από οικοδομική σε οικοδομική γραμμή αφού προστεθεί και η τυχόν οπισθοχώρηση του ισογείου του κτιρίου, μόνο για το οικόπεδο στο οποίο γίνεται η οπισθοχώρηση. Το παραπάνω πλάτος μετράται κατά τη θέση εισόδου και εξόδου του χώρου στάθμευσης και σε μήκος πρόσοψης 6 μ.
5.  
  Ειδικές διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα αυτών ή σε συγκεκριμένες θέσεις, πλατείες, οδούς, πεζόδρομους ή και μεμονωμένα οικόπεδα πρόσθετοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις ως προς τη δη-μιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 6 "Τρόπος υπολογισμού εισφοράς"
1.  
  Για τον υπολογισμό της εισφοράς στις περιπτώσεις εξαγοράς των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.960/1979, όπως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνεται επιφάνεια ίση με 25,00 τμ. για κάθε θέση στάθμευσης.
2.  
  Για τον υπολογισμό της εισφοράς κατά την περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.960/1976 ως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του αυτού νόμου, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων.
Άρθρο 7 "Αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων"
1.  
  Για τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων, πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλεται και η εξασφάλιση προ της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν άρθρο
2.  
  Η κατά τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων επιβάλλεται μόνο εφ΄όσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, που καταλαμβάνουν οι χρήσεις του πίνακα και που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης, είναι ίση ή μεγαλύτερη από:
 1. εξακόσια (600) τμ. στις περιπτώσεις - υπεραγορών τροφίμων ή άλλων ειδών, - πολυκαταστημάτων και - εμπορικών κέντρων,.
 2. οκτακόσια (800) τμ. για τις λοιπές χρήσεις.
3.  
  Εάν η συνολική επιφάνεια κτιρίου (με προσμέτρηση και του τυχόν υφιστάμενου τμήματός του που καταλαμβάνουν οι παραπάνω χρήσεις) είναι κατά περίπτωση ίση ή μεγαλύτερη από τα εξακόσια ή τα οκτακόσια τμ., απαιτείται η εξασφάλιση τουλάχιστον μίας θέσης στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου.
4.  
  Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου ισχύουν τα εξής σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στον πίνακα και την επόμενη παράγραφο 5:
 1. Υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών κάθε μίας από τις παραπάνω χρήσεις του κτιρίου, που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης
 2. Σε περίπτωση προσθήκης, δεν συνυπολογίζεται η επιφάνεια του νόμιμα υφισταμένου κτιρίου, που καταλαμβάνουν οι παραπάνω χρήσεις, εφόσον κατά την ανέγερση του κτιρίου δεν υπήρχε υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων
 3. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια του υφισταμένου κτιρίου που αλλάζει χρήση
 4. Το κατά τα ανωτέρω σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης διαιρείται με το σχετικό αριθμό του πίνακα.
 5. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μια θέση στάθμευσης.
 6. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό των θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων.
5.  
  Σε περίπτωση ανάπτυξης στο ίδιο κτίριο περισσοτέρων της μιας χρήσεων, που η επιφάνειά τους χωριστά μεν είναι μικρότερη από οκτακόσια τμ. αλλά αθροιστικά υπερβαίνει τα οκτακόσια τμ., υπολογίζεται μια θέση ανά 1.500 τμ. επιφανείας κτιρίου, εκτός εάν οι χρήσεις υπάγονται κατά τον πίνακα σε ίδιες απαιτήσεις στάθμευσης, οπότε ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των θέσεων γίνεται σύμφωνα με το σχετικό αριθμό του πίνακα.
6.  
  Για την αναγωγή του αριθμού των θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων σε συνολική επιφάνεια χώρου στάθμευσης, λαμβάνονται για μια θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου 50 τμ. χώρου στάθμευσης.
7.  
  Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.960/1979. ΠΙΝΑΚΑΣ: Απαιτήσεις μεγεθών στάθμευσης για μεγάλα αυτοκίνηταΧρήση κτιρίου Επιφάνεια σε τ.μ. που αναλογεί σε 1 θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτουΥπεραγορές τροφίμων ή άλλωνειδών, πολυκατα1.000 στήματα, εμπορικά κέντρα Μουσεία,Τουριστικές εγκαταστάσεις. Καταστήματα χονδρικής 2.000πώλησης. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, Κτίρια χονδρεμπορίου και αποθήκευσηςΝοσοκομεία,κλινικές,κτίρια περίθαλψης ΑΕΙ, ΤΕΙ, λύκεια,γυμνάσια, δημοτικά 5.000σχολεία, νηπιαγωγεία, (δημόσια ή ιδιωτικά) τράπεζες.
Άρθρο 8 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Για την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων μετά τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1 (περ.α και β) και 3 του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 (παρ.1 και 2) του Ν. 3212/2003 (Α΄308).
2.  
  ΄Αδειες δόμησης που εκδίδονται σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.1 αναθεωρούνται στο χρόνο ισχύος τους, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην επιφάνεια που προβλέπει η αρχική άδεια. Τυχόν επί πλέον θέσεις που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για την αναθεώρηση για αλλαγή χρήσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επίσης και για τα τμήματα των κτιρίων, των οποίων ο φέρων οργανισμός δεν έχει περατωθεί μέσα στο χρόνο ισχύος των ανωτέρω αδειών δόμησης.
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 230/1993 «Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών» (Α΄ 94) και παύει να ισχύει για το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας Αττικής το Π.Δ. 350/1996 «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών» (Α΄ 230).
Άρθρο 10 "Το από 3.8.1987 π.δ/γμα «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ» (Δ΄749/87) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 25.4.1989 π.δ/γμα (Δ΄253), τροποποιείται και συμπληρώνεται, όπως στις επόμενες παραγράφους:"
1.  
  Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του από 25.4.1989 Π.Δ/τος (Δ΄253), αντικαθίστανται ως εξής: Ο περιορισμός αυτός ο οποίος δεν ισχύει για το χώρο εισόδου ή εξόδου, που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1,επιβάλλεται μόνο για το τμήμα πάνω από την επέκταση του υπογείου χώρου στάθμευσης, του οποίου η φύτευση είναι απαραίτητη για να υλοποιηθεί συνολικά στο οικόπεδο η απαίτηση του άρθρου 23 παρ.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ΄ 59/1989) .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σαυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο-έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων-εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν Κατεξαίρεση και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 311, 312, 314 και 316 του από 14.7.1999 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ΄ 580).
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε. κλπ» (Α΄91).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την Υ6/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων» (Β΄1484).
 • Τις 212/2002, 280/2002, 290/2002, 29/2003, 43/2003 και 50/2003 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.
 • Την 35/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/98728/7722 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/98728_7722 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/960 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2831 2000
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/455 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/326 1991
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. 1993/230 1993
Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών. 1996/350 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018