ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κίνητρα εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κίνητρα"
1.  
  Σε κάθε εθελοντή που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 εδάφ. β~ του Ν. 2833/2000 (Α~ - 150), για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, χορηγείται τιμητικά: α. Μεταλλικό έμβλημα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων της Ελληνικής Αστυνομίας (Δ.Α.Ο.Α.). β. Αναμνηστικό τεύχος του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ», αφιερωμένο στους εθελοντές ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, με τα ονοματεπώνυμα των συμμετασχόντων. γ. Αναμνηστική καρφίδα με το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 που αναγράφει «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 2004», καθώς και άλλα αναμνηστικά αντικείμενα της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) ΑΘΗΝΑ 2004. δ. Βεβαίωση της Ο.Ε.Ο.Α. για τη συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα και βεβαίωση της Δ.Α.Ο.Α. για την εκπαίδευση και προσφορά εθελοντικής εργασίας στον τομέα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.2833/2000 «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (Α~ - 150).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ - 57).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33 από 23.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (Β~ - 527).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/39 από 15.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη» (Β~ - 518).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1016/114/100-γ~ από 19.4.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης «Προσόντα, κριτήρια, διαδικασία πρόσληψης, καθήκοντα και εκπαίδευση εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων» (Β~ - 590).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α~ του Ν. 2469/1997 (Α~ - 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εφάπαξ δαπάνη ύψους 33.700,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004 σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Ε. «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 της από 16.4.2002 σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της ανωτέρω Α.Ε., για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
 • Την υπ’ αριθμ. 133/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-06-01 Κίνητρα εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/105
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1939/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/7004_3 1939
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία