ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού τα οποία υποχρεούνται να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο καθορίζεται ως ακολούθως: Κυβερνήτης Γ΄ ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη που καθορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 260/2001 (Α 185) ένας (1) - Μηχανοδηγός Β΄ ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Μηχανοδηγού που καθορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 260/2001 (Α 185) ένας (1) - Ναύτης ένας (1). Σύνολο τρεις (3). Στην ειδικότητα του ναύτη μπορούν να ναυτολογούνται αλλοδαποί αλιεργάτες εφόσον είναι αποδεδειγμένα ναυτικοί και τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες εισόδου, παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
2.  
  Τη διακυβέρνηση αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο ή έχουν ναυτολόγιο χωρίς να υποχρεούνται, μπορεί να αναλαμβάνει ένας (1) Κυβερνήτης Γ΄ ή κάτοχος ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη που καθορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 260/2001 (Α 185) ή κάτοχος αδείας Χειριστή πηδαλιούχου που καθορίζεται από το άρθρο 9 Γενικού Κανονισμού Λιμένος 17 (Β 1136) 1997.
Άρθρο 2
1.  
  Αλιευτικά πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού εφοδιασμένα με μηχανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 850 ίππων (ΒΗΡ) με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση πρόσληψης προσωπικού μηχανής
2.  
  Ο πλοιοκτήτης αλιευτικού πλοίου που εκτελεί πλόες εσωτερικού ο οποίος είναι ναυτολογημένος σε αυτό ως Κυβερνήτης μπορεί να απουσιάζει χωρίς να απολύεται μία ημέρα κάθε μήνα για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σκάφους. Κατά την πιο πάνω απουσία του αναπληρώνεται από κάτοχο του προβλεπόμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος ή τετραετούς θαλάσσιας υπηρεσίας με ειδικότητα προσωπικού καταστρώματος. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παράγραφο αυτή, καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του αναπληρωτή.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν.Δ. 187/1973 περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την 361/3.9.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.).
 • Την 3/25.6.2003 γνωμοδότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 54/2003, 248/2003 και 426/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών. 2018/33 2018