ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/166

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α~ 177/1998) - Υπαγωγή Σλοβενίας στις χώρες αρμοδιότητας Α1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Χωρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 7 του Π.Δ. 230/1998 αντικαθίστανται ως εξής: γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Φινλανδίας. ΙΙ. Τμήμα Αγίου Μαρίνου, Ανδόρας, Βατικανού, Ελβετίας, Εσθονίας, Ισλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λιχτενστάιν, Μάλτας, Μονακό, Νορβηγίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τσεχίας..
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 230/1998 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 9 Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Αρμοδιότητες-Διάρθρωσηα) Η Α3 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ρουμανία. β) Η Α3 Διεύθυνση περιλαμβάνει επτά (7) Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Αλβανίας ΙΙ. Τμήμα Βουλγαρίας ΙΙΙ. Τμήμα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σερβίας και Μαυροβουνίου, Κροατίας ΙV. Τμήμα πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας V. Τμήμα Ρουμανίας VΙ. Τμήμα Διαβαλκανικής Συνεργασίας VΙΙ. Τμήμα Εφαρμογής Διεθνών Συμβάσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62/1998).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57/2002).
 • Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 519/2004).
 • Τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137/1985), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση των Επιμελητηρίων (Α΄ 154/1992), και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38/1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 138/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία