΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στο λιμάνι του Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου ορίζονται στα παράλια του Νομού Μαγνησίας επί του Αιγαίου Πελάγους, βόρεια από τη θέση «Ασπρόβραχος» και νότια μέχρι το άκρο «Σηπιάδος» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ΄ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ)
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως καθορίζονται παραπάνω
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Βόλου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής. (Η τοποθέτηση προσωπικού στον Λιμενικό Σταθμό γίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος).
Άρθρο 4
1.  
  Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ 190/2003 (Α΄ 145) με τις λέξεις Έκτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - ΑΕΝ: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΙΣΘΜΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΩΝ, ΠΕΥΚΙΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΟΛΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΓΛΥΦΑΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ, ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ, ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ προστίθεται ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 119 παρ. 1 και 127 παρ. 1 του Ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). β. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970» «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 172). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄ 247). ε. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). στ. Της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2004 και ποσού χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2005 - 2009. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 5115), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0824).
 • Την 234/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία