ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της 1356 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το μέτρο της απαγόρευσης παράδοσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σομαλία που επιβλήθηκε με το άρθρο μόνο του Προεδρικού Διατάγματος 334/ 1993, δεν εφαρμόζεται στην παράδοση προστατευτικής ενδυμασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που έχουν προσωρινά εξαχθεί στη Σομαλία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τους απασχολούμενους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το σχετικό προσωπικό για ατομική τους χρήση και μόνο
Άρθρο 2
1.  
  Το μέτρο της απαγόρευσης παράδοσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σομαλία που επιβλήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 334/1993, δεν εφαρμόζεται σε προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική χρήση και προστασία, όπως έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 (ΦΕΚ Α΄ 139) περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α΄ 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 733/1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α΄ 52/9.4.1993).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1356 του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α΄ 272/30.11.2001).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 334/1993 περί εφαρμογής της αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α΄ 143/2.9.1993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την 93/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-06 Εφαρμογή της 1356 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/27
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/733 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993