ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/101

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από την τέως Κοινότητα Σκριπερού στο Δήμο Κερκυραίων που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η έδρα της θέσεως συμβολαιογράφου της τέως Κοινότητας Σκριπερού του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας μεταφέρεται στο Δήμο Κερκυραίων, έδρα του ως άνω Ειρηνοδικείου. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄ 96).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. α του ν. 2469/1997(Α΄ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 1/17.1.2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας που εκδόθηκε μετά την από 2.12.2004 γνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κέρκυρας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 67/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία