ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/158

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ιδρύεται Β΄ Λιμενικό Τμήμα με έδρα τον Κεντρικό Λιμένα Πάτρας
2.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, ορίζονται από τις εκβολές του ποταμού Μείλιχου μέχρι τις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, περιλαμβάνει:
 1. (1) Όλες τις αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 40, 41, 42, 44, 88 και 89 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 173) Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
 2. 2) Στην αρμοδιότητα του Τμήματος δεν περιλαμβάνεται η έκδοση Κανονισμού Λιμένων και διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμου οι οποίες εκδίδονται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πάτρας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τα αδικήματα που τελούνται στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος
 4. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των ελληνικών πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), τη διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και τη θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 5. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία
 6. Την ελευθεροκοινωνία πλοίων εξωτερικού. στ.Την παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση.
 7. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν), μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος.
 8. Την άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα θαλάσσιου τουρισμού
 9. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν) ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και τους ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του Τμήματος. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.
Άρθρο 3
1.  
  Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, αναφέρεται σε αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή, αναφέρεται απ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 127 παρ. 2 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Α΄ 311). 2.Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 194/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία