ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/195

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παραγράφου 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του παρόντος π.δ. είναι η τροποποίηση της παρ. 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄) για την αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους επί των επιβατών που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών - τουριστικών πλοίων (κρουαζιεροπλοίων) με ελληνική ή ξένη σημαία.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄)."
1.  
    Η παράγραφος 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 τροποποιείται ως ακολούθως: 2.Β. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια επιβατηγών- τουριστικών πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία επιβάλλεται πάγιο τέλος αναλόγως της τιμής του εισιτηρίου ή του ναύλου ως εξής σε εισιτήρια μέχρι 5 ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,10 ΕΥΡΩ σε εισιτήρια από 5-10 ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,15 ΕΥΡΩ σε εισιτήρια από 10-20 ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,20 ΕΥΡΩ σε εισιτήρια από 20-30 ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,25 ΕΥΡΩ σε εισιτήρια από 30-40 ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,30 ΕΥΡΩ σε εισιτήρια από 40 κ΄ άνω ΕΥΡΩ πάγιο τέλος 0,35 ΕΥΡΩ Το πιο πάνω τέλος επιβάλλεται σε επιβάτες που συμμετέχουν i. σε ημερήσια - μονοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένα του εξωτερικού, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα, ii. σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα, ανεξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένες του εξωτερικού, χωρίς ενδιάμεση προσέγγιση σε ελληνικούς λιμένες, Πολυήμερη κρουαζιέρα νοείται η περιήγηση με επιβατηγό - τουριστικό πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο, iii. σε θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό με πλοία ή μικρά σκάφη του άρθρου 14 του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄) με προορισμό από και προς τον ίδιο λιμένα και από λιμένα σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως, iν. για κάθε επιβάτη που διέρχεται «ΤRΑΝSΙΤ» σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου. «ΤRΑΝSΙΤ» νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση της πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο .
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 141/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-30 Τροποποίηση της παραγράφου 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/236
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/96 (Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκαν από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/98 (Α΄ 23). 2003/242 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία