ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/208

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Δάφνης, του Δήμου Φαρίδος, νομού Λακωνίας, σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Καμινίων» και του οικισμού Δάφνης του Δημοτικού Διαμερίσματος Δάφνης, του Δήμου Φαρίδος, νομού Λακωνίας, σε «Οικισμό Καμινίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και ο ομώνυμος οικισμός του Δήμου Φαρίδος, του νομού Λακωνίας, μετονομάζονται σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Καμινίων» και «Οικισμό Καμινίων» αντίστοιχα. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 293 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231).
  • Την υπ΄ αριθμ. 328/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρίδος του νομού Λακωνίας.
  • Το υπ’ αριθμ. 9/2004 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90, του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρίδος.
  • Την υπ’ αριθμ. 207/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία