ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αίρονται, από την 22α Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι περιορισμοί οι οποίοι είχαν επιβληθεί με τα άρθρα 2,3,4,6,7 και 8 του προεδρικού διατάγματος 297/2003 (Α΄252), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 57/2005 (Α΄86) καθώς και οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί με τα άρθρα 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 57/2005 (Α΄86). Άρθρο 2 Απαγορεύεται η πώληση στη Λιβερία ή ο εφοδιασμός της Λιβερίας από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, με όπλα και σχετικά υλικά κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου οπλισμού και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν τα είδη αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος. Άρθρο 3 Απαγορεύεται κάθε παροχή στη Λιβερία από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος τεχνικής εκπαίδευσης ή βοήθειας σχετικά με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση των ειδών του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 4 Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν για όλες τις πωλήσεις ή προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού σε οποιονδήποτε αποδέκτη στη Λιβερία, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη-κρατικών δρώντων όπως οι Ενωμένοι Λιβεριανοί για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία (LURD) και το Κίνημα για τη Δημοκρατία στη Λιβερία (ΜΟDΕL), και σε όλες τις πρώην και νυν πολιτοφυλακές και ένοπλες ομάδες. Άρθρο 5 Εξαιρούνται από την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος , οι προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού καθώς και η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), η οποία συνεστήθη με την απόφαση 1509 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή για χρήση από αυτή. Άρθρο 6 Εξαιρούνται από την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού καθώς και η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή χρήση σε ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και αναμόρφωσης για τις Λιβεριανές ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, η οποία συστήθηκε βάσει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 7 1.Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για την προμήθεια μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, και τη σχετική τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2.Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στη Λιβερία από το προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αντιπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπαλλήλους ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών οργανισμών και του συναφούς προσωπικού, για προσωπική τους χρήση μόνο. Άρθρο 8 Απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από το ελληνικό έδαφος όλων εκείνων των ατόμων, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αποτελούν απειλή για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβερία ή τα οποία εμπλέκονται σε ενέργειες που στοχεύουν στην υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβερία και στην υποπεριοχή, περιλαμβανομένων εκείνων των υψηλόβαθμων στελεχών της Κυβέρνησης του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Τσαρλς Τέιλορ και των συζύγων τους και μελών των πρώην ενόπλων δυνάμεων της Λιβερίας που διατηρούν σχέσεις με τον πρώην Πρόεδρο Τσαρλς Τέιλορ, των ατόμων τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλου προσώπου ή ατόμων τα οποία σχετίζονται με οντότητες οι οποίες παρέχουν οικονομική ή στρατιωτική υποστήριξη σε ένοπλες αντάρτικες ομάδες στη Λιβερία ή σε χώρες της περιοχής, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους. 2.Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να εφαρμόζονται στα άτομα τα οποία έχουν ήδη υποδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του προεδρικού διατάγματος 297/2003 (Α΄ 252) , εκκρεμούσης της υπόδειξης των ατόμων από την Επιτροπή όπως ζητείται και σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 3.Τα μέτρα της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων ή όταν η Επιτροπή συμπεράνει ότι η χορήγηση εξαίρεσης θα μπορούσε κατά τα άλλα να προωθήσει τους σκοπούς που περιέχονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου για την εγκαθίδρυση ειρήνης, σταθερότητας και δημοκρατίας στη Λιβερία και διαρκούς ειρήνης στην υποπεριοχή. Άρθρο 9 Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από τη Λιβερία, ανεξαρτήτως αν αυτά τα διαμάντια προέρχονται ή όχι από τη Λιβερία. Άρθρο 10 Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ελληνική επικράτεια ακατέργαστων κορμών δέντρων και προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη Λιβερία. Άρθρο 11 Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 2 έως 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από την 22α Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και για μια περίοδο 12 μηνών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
  • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 2145/93 (Α΄ 88).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)
  • Την υπ’ αριθμ. Φ:3467/11/ΑΣ 383 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.» (Α΄ 90).
  • Το π.δ. 297/2003 «περί εφαρμογής της απόφασης 1343 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. » (Α΄252)
  • Το π.δ. 57/2005 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1408 (2002), 1478 (2003), 1497 (2003) και 1509 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ » (Α΄ 86).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 118 / 2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/3467 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/3467 2011
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/297 2003
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1408 (2002), 1478 (2003), 1497 (2003) και 1509 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/57 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Περί εφαρμογής της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2006/7 2006
Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/152 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβου-λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/23 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1753 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/58 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/35 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/14 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/124 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/36 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/15 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/125 2017