ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/222

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Βασική Αρχή"
1.  
  Το Στρατιωτικό Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) τοποθετείται και μετατίθεται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού του που είναι κενές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατ΄ εξαίρεση δε σε οργανικές θέσεις του αμέσως ανώτερου ή κατώτερου βαθμού.
Άρθρο 2 "Έννοια όρων Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται: 1.(α) “ΔΠΛΣ”: Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (β) “Περιφερειακή Υπηρεσία”: (αα) Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος: (i) 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ με έδρα την Καβάλα και περιο [...]"
2.  
  Ως τόπος επιλογής του στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα Λιμενικής Αρχής και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρων περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:
 1. του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπο έδρας Λιμενικής Αρχής
 2. του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος ή εργάζεται ο/η σύζυγος
 3. του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος του ή διαμένουν οι γονείς του ιδίου ή της συζύγου
3.  
  Ως μέλη της οικογενείας του στελέχους ΛΣ θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Η φοίτηση αποδεικνύεται με προσκόμιση πιστοποιητικού της οικείας Σχολής ενώ η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της Νομαρχιακής Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωμάτευσης της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ), όπου απαιτείται.
4.  
  Κενές θέσεις είναι εκείνες:
 1. Που προκύπτουν από τη διαφορά της οργανικής σύνθεσης κάθε υπηρεσίας και του αριθμού των υπηρετούντων σε αυτές, ποσοστιαία επί της πραγματικής συνολικής δύναμης που υπηρετεί στο ΛΣ
 2. Των στελεχών ΛΣ που κενώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή λόγω επικείμενης αποστρατείας
 3. Που προκύπτουν λόγω έκτακτης μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος
5.  
  Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η επιβολή ή μη πειθαρχικών ποινών. Ως κοινωνικά κριτήρια κυρίως νοούνται η προτίμηση του ενδιαφερόμενου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.
6.  
  Ως έδρα Λιμενικής Αρχής θεωρούνται (α) η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΕΝ και οι υπαγόμενες σε αυτή Υπηρεσίες και Μονάδες στην οποία θεωρείται ότι υπηρετεί και το στρατιωτικό προσωπικό ΛΣ όταν έχει μετατεθεί ή αποσπασθεί σε Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων, στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις κρατικές υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς Υπουργείων, στις παραγωγικές Σχολές ΛΣ, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού/ Ασπροπύργου, Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπηρεσίες Εξωτερικού του ΥΕΝ, Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων, (β) όλες οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Περιφερειακές Διοικήσεις, Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί, Λιμενικά Τμήματα), (γ) οι ΑΕΝ, (δ) το Ναυτοδικείο Πειραιά, Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης, Ναυτοδικείο Χανίων και (ε) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας
7.  
  Ως Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης θεωρούνται οι παρακάτω Λιμενικές Αρχές: ΟΘΩΝΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΨΑΡΩΝ, ΛΕΙΨΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΣΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΣΙΓΡΙΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, ΓΑΙΟΥ ΠΑΞΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΚΑΨΑΛΙΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΘΗΡΑΣ και ΣΑΓΙΑΔΑΣ
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, μπορούν να καθορίζονται κάθε φορά οι Λιμενικές Αρχές που θεωρούνται ως Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης
9.  
  Αρμόδιο Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων είναι το αναφερόμενο στο άρθρο 14
10.  
  Ως πλήρες έτος μετάθεσης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους
Άρθρο 3 "Αντικειμενικά κριτήρια"
1.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις των στελεχών μέχρι και του βαθμού του Αντιπλοιάρχου από μια έδρα Λιμενικής Αρχής σε άλλη γίνεται κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων η δε προτεραιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει το στέλεχος ΛΣ, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
 1. της απόστασης της έδρας της Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί το στέλεχος ΛΣ από τον τόπο επιλογής του
 2. των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας σε καθοριζόμενες, από τις διατάξεις του παρόντος, Υπηρεσίες
 3. της οικογενειακής του κατάστασης.
 4. Σε περίπτωση που στελέχη ΛΣ έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ικανοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας ο αρχαιότερος.
2.  
  Για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζονται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
 1. το στέλεχος ΛΣ, από την δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και για κάθε μήνα παραμονής του σε Υπηρεσία που απέχει πέραν των 50 χλμ από τον τόπο επιλογής του, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
  • Από 51-100 χλμ = 1 μόριο
  • Από 101-600 χλμ για κάθε 100 χλμ = επιπλέον 1 μόριο
  • Από 601 και άνω = επιπλέον 2 μόρια.
  • Ο συνεχής χρόνος των δεκαπέντε ημερών και άνω λογίζεται ως μήνας, ενώ το μικρότερο των δεκαπέντε ημερών χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης γίνεται σύμφωνα με το συντομότερο υπάρχον οδικό ή θαλάσσιο συγκοινωνιακό δίκτυο, λαμβανομένου υποχρεωτικά υπόψη μόνο του συντομότερου χερσαίου, όταν υφίσταται και θαλάσσιο συγκοινωνιακό δίκτυο.
  • Η απόσταση βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τη Λιμενική Αρχή ή το ΚΤΕΛ.
  • Για τις ανάγκες του παρόντος π.δ. το ένα (1) ναυτικό μίλι θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) χιλιόμετρα.
  • Ο χρόνος υπηρεσίας κατόπιν μετάθεσης ή απόσπασης στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ στο εξωτερικό, ο χρόνος φοίτησης του στις Παραγωγικές Σχολές, ο χρόνος μετεκπαίδευσης του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού ΛΣ στις Υπηρεσίες των εδαφίων (γ’) και (δ’) του επόμενου άρθρου, εφόσον το στέλεχος μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός του τόπου επιλογής του λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο επιλογής του.
 2. Για τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας σε καθορισμένες από τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσίες, το στέλεχος ΛΣ λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
  • Για κάθε μήνα υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, ένα (1) μόριο
  • Για κάθε μήνα σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, επιπλέον τρία (3) μόρια
  • Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, για κάθε μήνα υπηρεσίας σε Λιμενικές Αρχές ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας των οικείων Λιμενικών Αρχών που βρίσκονται στους Νομούς:
  • Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κέρκυρας και τις Νήσους:
  • Θάσο και Σαμοθράκη επιπλέον δύο (2) μόρια εφόσον δεν συμπίπτει με τον τόπο επιλογής του.
  • Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ότι αυτός υπηρετεί στο Σώμα ή την Υπηρεσία αυτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης μετάθεσης.
  • Ο συνεχής χρόνος των δεκαπέντε ημερών και άνω λογίζεται ως μήνας, ενώ το μικρότερο των δεκαπέντε ημερών χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη.
 3. Για την οικογενειακή του κατάσταση, το στέλεχος ΛΣ λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
  • Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα εξήντα (60) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε μήνα έγγαμης συμβίωσης
  • Οι έγγαμοι με τέκνα επιπλέον εικοσιτέσσερα (24) μόρια για το πρώτο τέκνο, σαράντα οκτώ (48) μόρια για το δεύτερο και εβδομήντα δύο (72) μόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα.
  • Στα μόρια αυτά προστίθενται κατά μήνα ένα (1) μόριο για το πρώτο, 1,2 μόρια για το δεύτερο και 1,4 μόρια για το τρίτο και κάθε ένα για τα επόμενα τέκνα.
  • Οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή χηρεία με τέκνα, στην περίπτωση που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, εικοσιτέσσερα (24) μόρια για το πρώτο τέκνο, σαράντα οκτώ (48) μόρια για το δεύτερο και εβδομήντα δύο (72) μόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα.
  • Στα μόρια αυτά προστίθενται κατά μήνα ένα (1) μόριο για το πρώτο, 1,2 μόρια για το δεύτερο και 1,4 μόρια για το τρίτο και κάθε ένα για τα επόμενα τέκνα.
3.  
  Το προσωπικό των εν ενεργεία περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές λαμβάνει επιπλέον μόρια κατά μήνα από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ως ακολούθως:
 1. σε πλοία τύπου ανοικτής θαλάσσης έξι (6) επιπλέον μόρια,
 2. σε περιπολικά πλοία ΛΣ και στα ναυαγοσωστικά πέντε (5) επιπλέον μόρια,
 3. Σε περιπολικά σκάφη πλην σκαφών μικρότερων των δεκατεσσάρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των απορρυπαντικών σκαφών τρία (3) επιπλέον μόρια
 4. Σε περιπολικά σκάφη μικρότερων των δεκατεσσάρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των απορρυπαντικών σκαφών δύο (2) επιπλέον μόρια.
 5. Το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών περιπολικών σκαφών θα λαμβάνει το σύνολο των επιπλέον μορίων, εφόσον η Υπηρεσία που υπηρετεί δεν συμπίπτει με τον τόπο επιλογής του.
 6. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία συμπίπτει με τον τόπο επιλογής του θα λαμβάνει το ήμισυ των προβλεπόμενων μορίων.
 7. Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ότι το προσωπικό υπηρετεί σε οποιαδήποτε κατηγορία περιπολικών σκαφών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής αίτησης μετάθεσης.
 8. Ο συνεχής χρόνος των δεκαπέντε ημερών και άνω λογίζεται ως μήνας.
4.  
  Προκειμένου για ειδικότητές προσωπικού που υπηρετεί στα εν ενεργεία πλωτά, Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών και Επισκευαστική Βάση η εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για τακτικές μεταθέσεις σε κενούμενες θέσεις υπηρεσιών διαφορετικών των προαναφερθέντων, εφαρμόζεται εφόσον το προσωπικό των ειδικοτήτων αυτών επαρκεί για την πλήρωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές
5.  
  Η συνυπηρέτηση των εγγάμων στελεχών του Λ.Σ., μετά από αίτησή τους, είναι υποχρεωτική, εφόσον το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της Υπηρεσίας. Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή μετά από αίτηση μόνιμου εν ενεργεία στελέχους Λ.Σ. για συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.
6.  
  Στην σειρά προτεραιότητας προηγούνται τα στελέχη ΛΣ που υπάγονται σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες κατά σειρά προτεραιότητας:
 1. οι πολύτεκνοι
 2. οι έχοντες μέλος της ίδιας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες
 3. οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους
 4. οι έχοντες τον τόπο για τον οποίο ζητούν μετάθεση, ως τόπο επιλογής τους.
 5. Η σειρά προτεραιότητας στελεχών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία καθορίζεται με βάση τα παραπάνω κριτήρια του παρόντος άρθρου.
7.  
  Τα μόρια που λαμβάνει το στέλεχος ΛΣ λόγω αποστάσεως από τον τόπο επιλογής του ή τον τόπο εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος του/της συζύγου του διαγράφονται μετά την υλοποίηση της διαταγής μετάθεσης του στον τόπο επιλογής του
Άρθρο 4 "Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια"
1.  
  Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) στις κατωτέρω περιπτώσεις μεταθέσεων: (α) των τελούντων σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου (β) των Ιατρών, Ιερέων και Ειδικής Μονιμότητας Αξιω­ματικών, των Μουσικών και των Τεχνιτών. (γ) των μετατιθέμενων στο Γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών, του Γενικού Επιθεωρητή και των λοιπών Ανώτατων Αξιωματικών που βρίσκονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΕΝ. (δ) των μετατιθέμενων στην Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Ασφάλειας, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, σε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης & Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) (Νatiοnal Vessel Τraffic Μanagement and Ιnfοrmatiοn System – Ν/VΤΜΙS) και στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. (ε) των Ανώτατων Αξιωματικών ΛΣ, των Πλοιάρχων ΛΣ, των Αξιωματικών ΛΣ που μετατίθενται ως Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ και των μετατιθέμενων σε Υπηρεσίες του εξωτερικού.
Άρθρο 5 "Διαδικασία δηλώσεως του τόπου επιλογήςΔιαπίστωση υπολοίπων αντικειμενικών κριτηρίων"
1.  
  Όλα τα στελέχη ΛΣ μέχρι και του βαθμού του Αντιπλοιάρχου, υποβάλλουν δήλωση του τόπου επιλογής τους. Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται μόνο ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους ΛΣ στην περίπτωση γάμου του, απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που υπηρετεί, λύσης του γάμου του ή θανάτου του/της συζύγου ή όταν συντρέχει μεταβολή άλλων στοιχείων από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Η αλλαγή του τόπου επιλογής, καθώς και τα μόρια που δικαιούται το κάθε στέλεχος Λ.Σ., θα λαμβάνονται υπόψη για τις μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
2.  
  Η δήλωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στον έλεγχο της δήλωσης και με πράξη του στο σώμα αυτής βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου της. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά την κρίση του στοιχεία προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει νέα δήλωση. Οι δηλώσεις των Προϊσταμένων Υπηρεσιών ελέγχονται από τον Διοικητή του αμέσως ιεραρχικά προϊσταμένου Κλιμακίου. Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ιεραρχικά μέσω των Περιφερειακών Διοικήσεων ή ισότιμων υπηρεσιών στην Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής δηλώσεως αλλαγής του τόπου επιλογής.
3.  
  Η υποβολή δήλωσης αλλαγής του τόπου επιλογής δεν θίγει τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο επιλογής. Τα μόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεσή του στο νέο τόπο επιλογής του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος.
4.  
  Οι εξερχόμενοι των οικείων Παραγωγικών Σχολών υποβάλλουν την δήλωση του τόπου επιλογής εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που θα παρουσιασθούν στις Υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν, ενώ η προσμέτρηση των μορίων τα οποία αυτοί δικαιούνται υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή
5.  
  Στην περίπτωση που στέλεχος Λ.Σ. μετατεθεί με αίτησή του, από έδρα Λιμενικής Αρχής, η οποία αποτελεί τόπο επιλογής του, σε άλλη έδρα Λιμενικής Αρχής ανεξαρτήτως του εάν την συμπεριέλαβε ή όχι, ως τόπο επιλογής του, στην αίτησή που έχει υποβάλλει, και για αυτόν τον τόπο έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις ανάλογες του βαθμού του, θεωρείται ότι ο τόπος αυτός που εδρεύει η νέα του Υπηρεσία αποτελεί και τόπο επιλογής του.
6.  
  Η διαπίστωση των κριτηρίων του άρθρου 3, πλην του τόπου επιλογής, γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα υποβάλλει το κάθε στέλεχος ΛΣ στη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος με αναφορά στα κριτήρια αυτά, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις δικαστηρίων, βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.).
7.  
  Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία του περιεχομένου της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται το στέλεχος ΛΣ αμέσως με νέα δήλωσή του να ενημερώσει σχετικά την ΔΠΛΣ, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
8.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα στην Υπηρεσία στοιχεία και απαιτείται επιβεβαίωση, καλείται το στέλεχος ΛΣ μέσα σε τακτή προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών να υποβάλλει συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία
9.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα ορισθεί από τη ΔΠΛΣ τακτή προθεσμία μετά τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή από το προσωπικό ΛΣ της δήλωσης του τόπου επιλογής και της υπεύθυνης δήλωσης διαπίστωσης των υπόλοιπων κριτηρίων του άρθρου 3
10.  
  Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μία αλλαγή τόπου επιλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 6 "Περιπτώσεις τοποθετήσεων"
1.  
  Οι τοποθετήσεις των στελεχών ΛΣ γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος (Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων). (β) Όταν αποφοιτούν από τις ταχύρυθμες βασικές εκπαιδεύσεις (Τεχνικοί Αξιωματικοί, Ιατροί, Ιερείς). (γ) Μετά την επαναφορά από την εφεδρεία στην ενέργεια. (δ) Μετά τη λήξη και έκτιση καταστατικής ποινής. (ε) Μετά την αποφοίτηση από τις Σχολές Μετεκπαίδευσης του ΛΣ (Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, Σχολή Ειδικών Αποστολών ΛΣ, Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ, Σχολή Χειριστών Εναέριων Μέσων). (στ) Μετά το πέρας εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό. (ζ) Με την έκδοση Ημερήσιων Διαταγών Διευθυντών και Λιμεναρχών για κάλυψη θέσεων Τμηματαρχών και Υπολιμεναρχών αντίστοιχα, και του λοιπού προσωπικού των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ. (η) Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. του Τμηματάρχη του Τμήματος Πληροφοριών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. (θ) Όταν μετατάσσονται στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.
Άρθρο 7 "Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών"
1.  
  Αξιωματικοί (Α/Ξ), Υπαξιωματικοί (Υ/Ξ) και Λιμενοφύλακες (Λ/Φ) που μόλις αποφοίτησαν από τις Παραγωγικές Σχολές τοποθετούνται και εκτελούν Υπηρεσία σε όλες τις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Εξαιρείται ποσοστό 5 % των αποφοίτων που προηγείται στην σειρά αποφοίτησης οι οποίοι μπορούν να τοποθετούνται σε Υπηρεσία του Νομού προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.
2.  
  Με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, θα πληρωθούν από τους απόφοιτους Α/Ξ, Υ/Ξ και Λ/Φ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον προ της αποφοίτησης από τις οικείες Παραγωγικές Σχολές. Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που θα πληρωθούν κατά τις τακτικές μεταθέσεις και όσων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 1.
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω των οικείων Παραγωγικών Σχολών, εντός 5νθήμερου από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης, αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά πέντε τόπους όπου επιθυμούν να μετατεθούν που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, κατά τη σειρά προτίμησής τους
4.  
  Το Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων τοποθετεί τους ενδιαφερόμενους στις προκαθορισμένες θέσεις, ανάλογα με την προτίμησή τους και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν, με βάση την σειρά αποφοίτησής τους από τη Σχολή σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, στα οποία προστίθενται και τα μόρια που προβλέπονται με βάση τα κριτήρια των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες (α), (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι Παραγωγικές Σχολές ΛΣ υποχρεούνται μετά την κατάταξη των Δοκίμων να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά για την διαπίστωση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου τα υποβάλλουν στην ΔΠΛΣ όταν αυτές διαταχθούν.
5.  
  Για την τοποθέτηση των εξερχόμενων Α/Ξ, Υ/Ξ και Λ/Φ καθορίζονται μόρια ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης αυτών ως εξής: Από 1-10 % των αποφοίτων 10 μόρια Από 11-20 % των αποφοίτων 9 μόρια Από 21-30 % των αποφοίτων 8 μόρια Από 31-40 % των αποφοίτων 7 μόρια Από 41-50 % των αποφοίτων 6 μόρια Από 51-60 % των αποφοίτων 5 μόρια Από 61-70 % των αποφοίτων 4 μόρια Από 71-80 % των αποφοίτων 3 μόρια Από 81-90 % των αποφοίτων 2 μόρια Από 91-100 % των αποφοίτων 1 μόρια Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσων αριθμών μορίων προηγείται ο απόφοιτος με την καλύτερη σειρά αποφοίτησης. Τα ανωτέρω μόρια διαγράφονται μετά το πέρας της τοποθέτησης και δεν υπολογίζονται για τις περαιτέρω μεταθέσεις.
6.  
  Οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών που με οποιοδήποτε τρόπο αποφοιτούν από την οικεία Σχολή μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των συναδέλφων τους της ίδιας τάξης, καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και δεν καλύφθηκαν σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων το οποίο εφαρμόζει υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
Άρθρο 8 "Λοιπές περιπτώσεις"
1.  
  Οι επανακατατασσόμενοι, οι επανερχόμενοι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία, οι μετατασσόμενοι σε Υπηρεσία Γραφείου καθώς και οι επανερχόμενοι μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό ή την αποφοίτηση από τις Σχολές Μετεκπαίδευσης του Λιμενικού Σώματος τοποθετούνται με απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων το οποίο εφαρμόζει υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Η τοποθέτηση του Τμηματάρχη του Τμήματος Πληροφοριών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ.
2.  
  Οι διαταγές τοποθετήσεων των στελεχών ΛΣ γίνονται από τα αντίστοιχα όργανα που προβλέπονται και για τις μεταθέσεις στο άρθρο 14 του παρόντος
Άρθρο 9 "Προσφυγή"
1.  
  Οι διαταγές τοποθέτησης κοινοποιούνται στα στελέχη του ΛΣ μέσω της οικείας Παραγωγικής Σχολής. Κάθε τοποθετούμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, να υποβάλλει στη ΔΠΛΣ, μέσω της οικείας Σχολής, μία μόνο φορά, αναφορά τροποποίησης ή αναστολής της τοποθέτησης που διατάχθηκε, με εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο τρόπο. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αναφορών αυτών αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς.
2.  
  Η υποβολή της αναφοράς προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της τοποθέτησης μέχρι να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα με αποδεικτικό η απόφαση επί του αιτήματός του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 10 "Διακρίσεις Μεταθέσεων Εσωτερικού"
1.  
  Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε: (α) Τακτικές οι οποίες γίνονται μία φορά το χρόνο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 και τη διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος. (β) Έκτακτες οι οποίες διατάσσονται οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος.
Άρθρο 11 "Τακτικές Μεταθέσεις Οι τακτικές μεταθέσεις γίνονται: 1.(α) Κατόπιν υποβολής αίτησης του στελέχους ΛΣ, από το βαθμό του Λιμενοφύλακα μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ, που την 31η Δεκεμβρίου του έτους μετάθεσης συμπληρώνουν: (αα) δύο (2) έτη παρ [...]"
2.  
  Οι μεταθέσεις όλων των Ανώτατων Αξιωματικών καθώς και των Αξιωματικών που μετατίθενται ως Προϊστάμενοι Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΕΝ αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ. Ως ανώτερος συνεχής χρόνος παραμονής των Προϊσταμένων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ορίζονται τα δύο (2) έτη, τα οποία μπορεί να παραταθούν μέχρι άλλα δύο (2) έτη ή και περισσότερα με απόφαση του ΥΕΝ μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.
3.  
  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι μεταθέσεις (τακτικές και έκτακτες σε περίπτωση που κενώνονται οργανικές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους) των Πλοιάρχων ΛΣ αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ, βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Ως ανώτερος συνεχής χρόνος παραμονής των Πλοιάρχων ΛΣ, σε συγκεκριμένη θέση πλην Προϊσταμένων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ορίζεται το ένα (1) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι άλλα τρία (3) έτη, με απόφαση του ΥΕΝ μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ.
4.  
  Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 4 γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Για τις μεταθέσεις αυτές δεν υφίστανται χρονικοί περιορισμοί.
5.  
  Τα στελέχη ΛΣ που έχουν συμπληρώσει των υποχρεωτικό χρόνο παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένη θέση που αποτελεί τον τόπο επιλογής τους (4 έτη) μπορούν να παραμένουν με αίτησή τους στον συγκεκριμένο τόπο μέχρι την συμπλήρωση συνεχούς οκταετούς παραμονής ή και περισσότερο, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την έδρα της Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει την σχετική θέση
6.  
  Τα στελέχη ΛΣ που υπάγονται σε μια από τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους, για τον τόπο επιλογής τους, ανεξάρτητα αν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
7.  
  Κατ΄ εξαίρεση οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα, πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου παραμονής, δύνανται να υποβάλουν αναφορά μετάθεσης σε υπηρεσία ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, εφόσον το επιθυμούν, όταν συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η μετάθεση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία.
8.  
  Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος ΛΣ, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει Πίνακες ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, για εισήγηση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων
Άρθρο 12 "Έκτακτες μεταθέσεις"
1.  
  Έκτακτες μεταθέσεις του προσωπικού ΛΣ μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και τον χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Για λόγους που σχετίζονται με την υγεία του στελέχους ΛΣ ή μέλους της οικογένειάς του και καθιστούν αδύνατη την παραμονή τους στο μέρος όπου υπηρετεί το στέλεχος ΛΣ.
 2. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι, υποχρεούται το στέλεχος ΛΣ να ενημερώσει σχετικά την ΔΠΛΣ.
 3. Η αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε προκύψει το πρόβλημα και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται διαταγή μετάθεσης και υλοποιείται εντός μηνός από τότε που γνωστοποιήθηκε στην ΔΠΛΣ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
 4. Μετά από διαπίστωση, κατόπιν διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τα ακόλουθα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 5. Ειδικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα απαιτείται να έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση ή να έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα.
 6. Σε περίπτωση που στέλεχος του Λιμενικού Σώματος κρίθηκε ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» και εάν η κρίση αυτή στηρίχθηκε:
  • Σε δυσμενή στοιχεία και Εκθέσεις Αξιολόγησης του Προϊσταμένου υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία του ΛΣ.
  • Η διαδικασία της μετάθεσης ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ του ν. 3079/2002.
  • Σε δυσμενή στοιχεία και Εκθέσεις Αξιολόγησης άλλου αξιολογητή, κάτω από τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή.
  • Η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του δυσμενώς κριθέντος είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί την μετάθεσή του από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία και ανεξάρτητα από την έκφραση τυχόν γνώμης του νέου αξιολογητή του.
  • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έκδοση της απόφασης για την μετάθεση του δυσμενώς κριθέντος είναι δυνητική.
  • Το αρμόδιο Συμβούλιο Μετάθεσης συγκαλείται και αποφασίζει αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ή στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής για επανάκριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το αρμόδιο Συμβούλιο Μετάθεσης συγκαλείται και αποφασίζει αμέσως μετά την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο επικύρωσε την απόφαση του Πρωτοβάθμιου.
 7. Λόγω αίτησης των ιδίων των ενδιαφερομένων στην περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης μεταξύ αυτών, για τον τόπο επιλογής τους, εφόσον στην συγκεκριμένη θέση υπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
 8. Η ικανοποίηση του αιτήματος γίνεται μόνο στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει την σχετική θέση.
 9. Για μετάθεση από και προς τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (γ) και (δ) του άρθρου 4 του παρόντος, Υπηρεσίες.
 10. Τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών μετατίθενται σε υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή μη του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής και από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
 11. Για την κάλυψη νέας θέσης ή κενής θέσης που δημιουργείται μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων.
 12. Στην περίπτωση αυτή η θέση καλύπτεται από στέλεχος ΛΣ του ιδίου Νομού, κατόπιν αίτησής του και σε περίπτωση αδυναμίας από στελέχη ΛΣ που είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης κατά τις τελευταίες τακτικές μεταθέσει για το συγκεκριμένο Νομό που βρίσκεται η προς κάλυψη θέση, και δεν είχαν μετατεθεί στον τόπο επιλογής τους.
 13. Σε περίπτωση αδυναμίας εκ’ νέου κάλυψης της θέσης, αυτή πληρώνεται κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των μεταθέσεων του προηγούμενου έτους από στελέχη ΛΣ που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια αφού συνεκτιμηθούν υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, έστω και αν είχαν μετατεθεί στον τόπο επιλογής τους.
 14. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, το στέλεχος ΛΣ μετά την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην νέα του θέση, μετατίθεται υποχρεωτικά στον τόπο επιλογής του ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενής οργανικής θέσης.
2.  
  Οι έκτακτες μεταθέσεις ενεργούνται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου, εκτός των περιπτώσεων (α), (β), (γ (αα)), (ε), (στ) της παραγράφου 1 στις οποίες η μετάθεση του στελέχους ΛΣ είναι υποχρεωτική και με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 1(δ) του παρόντος άρθρου
Άρθρο 13 "Διαδικασία μεταθέσεων εσωτερικού"
1.  
  Το Δεκέμβριο κάθε έτους δηλώνουν υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό ΛΣ συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος τον κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής, ανάλογα με την έδρα Λιμενικής Αρχής όπου υπηρετούν, εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην Υπηρεσία που υπηρετούν
2.  
  Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος ανακοινώνονταί οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού ΛΣ και περιλαμβάνουν το βαθμό, τον αριθμό Μητρώου, τις υπηρεσίες που υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης, τον τόπο επιλογής καθώς και τις θέσεις που κατά βαθμό και ειδικότητα, κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 11 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για κάλυψη με τις αμέσως επόμενες τακτικές μεταθέσεις
3.  
  Το Φεβρουάριο του ιδίου έτους, όσοι από το προσωπικό ΛΣ συμπληρώνουν κατά το τρέχον έτος τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση χρόνο παραμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, υποχρεωτικά δηλώνουν τον τόπο επιλογής και δύο εναλλακτικές Υπηρεσίες από τον πίνακα των κενούμενων θέσεων. Οι Πλοίαρχοι ΛΣ καθώς και τα στελέχη ΛΣ των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 4 δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.
4.  
  Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, τους οποίους εισάγει στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων εκδίδουν και ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους. Οι διαταγές μεταθέσεων συνοδεύονται με υπηρεσιακό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των στελεχών, οι ξένες γλώσσες που κατέχει, η τυχόν εξειδίκευσή του, οι Υπηρεσίες που έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, καθώς και τα καθήκοντά που του είχαν ανατεθεί.
5.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά το πέρας σύνταξης των Πινάκων Μεταθέσεων με την προαναφερθείσα διαδικασία, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις προς πλήρωση και παράλληλα υπάρχουν στελέχη Λ.Σ. που πρέπει να μετατεθούν και τα οποία δεν έχουν δηλώσει ως υπηρεσία μετάθεσης κάποια από τις προαναφερθείσες θέσεις, τότε στα στελέχη αυτά αποστέλλεται Πίνακας που περιέχει τις προς πλήρωση κενές θέσεις, ώστε να δηλώσουν εκ νέου τρεις από αυτές και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το παρόν διαδικασία πλήρωσης:.
 1. Οι θέσεις που δε θα καλυφθούν λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων, αυτές καλύπτονται υποχρεωτικά, κατά προτεραιότητα αρχής γενομένης από εκείνες των Υπηρεσιών δυσμενούς διαβίωσης από στελέχη Λ.Σ. ανεξαρτήτως αριθμού μορίων, τα οποία έχουν υπηρετήσει συνεχώς την τελευταία 10ετία σε υπηρεσίες περιοχών δικαιοδοσίας της ιδίας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.
 2. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης λογίζεται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συμπληρώνει την παραμονή του σε Υπηρεσίες περιοχής δικαιοδοσίας της ιδίας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. Προς τούτο, συντάσσεται πίνακας με τα στελέχη Λ.Σ. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά βαθμό και ειδικότητα, καθώς και τις θέσεις που παραμένουν κενές και πρέπει να καλυφθούν.
 3. Η κάλυψη γίνεται με πρόοδο από τον νεώτερο προς τον αρχαιότερο καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης.
 4. Οι θέσεις που δε θα καλυφθούν από στελέχη Λ.Σ. που εμπίπτουν στη διάταξη του (α) εδαφίου καλύπτονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των μεταθέσεων, αρχής γενομένης από εκείνες των Υπηρεσιών δυσμενούς διαβίωσης.
6.  
  Οι ανωτέρω πίνακες, κατά το μήνα Απρίλιο του ιδίου έτους εισάγονται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ώστε κατά το μήνα Μάιο να είναι έτοιμες οι σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιούνται με την έκδοση αντίστοιχών διαταγών Μεταθέσεων και εκτελούνται σταδιακά ανάλογα με το χρόνο συμπλήρωσης του ορίου παραμονής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος
Άρθρο 14 "Αρμόδια όργανα για τοποθετήσεις – μεταθέσεις - προσφυγές"
1.  
  Για την πραγματοποίηση τοποθετήσεων, τακτικών ή και έκτακτων μεταθέσεων η λήψη των σχετικών αποφάσεων και έκδοση των αντίστοιχων διαταγών γίνεται ως εξής:
 1. Μεταθέσεις Αρχιπλοιάρχων ΛΣ, των Προϊσταμένων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ καθώς και των μετατιθέμενων σε Υπηρεσίες του εξωτερικού, αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Αρχηγού ΛΣ
 2. Τοποθετήσεις και μεταθέσεις Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών ΛΣ και Λιμενοφυλάκων σε οποιαδήποτε θέση αποφασίζονται από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων (ζ) και (η) του άρθρου 6, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από:
  • Τον εκάστοτε Υπαρχηγό ΛΣ, που εποπτεύει τον Κλάδο Α΄ Προσωπικού ΛΣ και Διοικητικής Μέριμνας, μετά ψήφου
  • Τον Κλαδάρχη Προσωπικού ΛΣ και Διοικητικής Μέριμνας, μετά ψήφου
  • Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ, μετά ψήφου, ως εισηγητή
  • Δύο Πλοιάρχους ΛΣ προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ μετά ψήφου.
  • Στο ανωτέρω Συμβούλιο μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ) και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ).
  • Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Τμηματάρχης του αρμόδιου Τμήματος της ΔΠΛΣ, άνευ ψήφου.
  • Χρέη Προέδρου των Συμβουλίων Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων εκτελεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξιωματικός.
  • Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας Πλοίαρχος ΛΣ προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων, ως αναπληρωματικό μέλος.
 3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων ολοκληρώνονται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία της διαταγής σύγκλισης αυτού.
 4. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Οι διαταγές μεταθέσεων των στελεχών ΛΣ του εδαφίου (α) υπογράφονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ οι λοιπές μεταθέσεις από τον Αρχηγό ΛΣ
2.  
  Οι αιτήσεις ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζει το Συμβούλιο του εδαφίου (β) εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης των Προσφυγών το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μη δημοσιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
 1. Τον Αρχηγό ΛΣ, μετά ψήφου, ως Πρόεδρο
 2. Δύο Αρχιπλοιάρχους ΛΣ, μετά ψήφου
 3. Δύο Πλοιάρχους ΛΣ προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ μετά ψήφου.
 4. Καθήκοντα Γραμματέα, εκτελεί ο εισηγητής του αρμόδιου Τμήματος της ΔΠΛΣ, άνευ ψήφου.
 5. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας Αρχιπλοίαρχος ΛΣ και ένας Πλοίαρχος ΛΣ ως αναπληρωματικά μέλη.
 6. Κατά την εξέταση των προσφυγών μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι εκπρόσωποι των ΠΕΑΛΣ και ΠΟΕΠΛΣ.
3.  
  Για κάθε σύσκεψη των παραπάνω Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους και καταγράφονται πλήρως οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των μειοψηφούντων μελών. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε πρακτικού επικολλάται σε ειδικά τηρούμενο για τον σκοπό αυτό βιβλίο από την ΔΠΛΣ, αριθμημένο και υπογεγραμμένο κατά σελίδα από τον Διευθυντή της. Απόσπασμα επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού μεταθέσεων που το αφορά λαμβάνει κάθε στέλεχος ΛΣ, κατόπιν αίτησής του στην παραπάνω Διεύθυνση.
Άρθρο 15 "Χρόνος υποβολής εκδίκασης προσφυγών"
1.  
  Η διαταγή μεταθέσεως κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό το οποίο υποβάλλεται άμεσα στην ΔΠΛΣ. Κάθε μετατιθέμενος, δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης, να υποβάλλει ιεραρχικά στην ΔΠΛΣ, μια μόνο φορά, αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης.
2.  
  Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των μεταθέσεων που αποφασίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αποφασίζει ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ενώ επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αποφασίζει το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών. Οι αποφάσεις επί των παραπάνω αιτημάτων λαμβάνονται το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης του προσφεύγοντος.
3.  
  Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του
4.  
  Η αναστολή μετάθεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαταγής αναστολής
5.  
  Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης διαταχθεισών μεταθέσεων Αξιωματικών, το αρμόδιο Όργανο μπορεί να αποφασίσει και νέες μεταθέσεις προς κάλυψη των δημιουργούμενων κενών θέσεων
Άρθρο 16 "Μεταθέσεις εξωτερικού"
1.  
  Στις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων μετατίθενται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κατανομής Οργανικής Σύνθεσης Προσωπικού Λ.Σ., κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.
Άρθρο 17 "Διαδικασία Μεταθέσεων στο εξωτερικό"
1.  
  Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται διαταγή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων, στις οποίες οι υπηρετούντες συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο από την παρουσίασή τους, προς το προσωπικό ΛΣ, το οποίο ανάλογα με τον προβλεπόμενο βαθμό επιθυμεί την μετάθεσή του στο εξωτερικό
2.  
  Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται πίνακες των ενδιαφερομένων από την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.
3.  
  Τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι σχετικές διαταγές από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων των επομένων άρθρων
Άρθρο 18 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ"
1.  
  Ως κριτήρια μετάθεσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), προερχομένων από την Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή από απευθείας κατάταξη Τεχνικών, σε θέσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων και άμεσων βοηθών – αντικαταστατών αυτών, καθορίζονται τα εξής: α) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, που εξακριβώνεται είτε με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί τουλάχιστον «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» (Επίπεδο Β2), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.2740/1999 (ΦΕΚ Α΄186), είτε με τον τίτλο First Certificate ή ανώτερου επιπέδου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 22α Αυγούστου 1995 διατάξεις του ν.δ/τος 139/1969 (ΦΕΚ Α΄57). Για τους καταταγέντες στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ μετά την 22α Αυγούστου 1995 εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄311). β) Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό. γ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στον βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαήμερου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους. ε) Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λπ. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.
Άρθρο 19
1.  
  Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ. Ως κριτήρια μετάθεσης Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ., προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη καθορίζονται τα εξής: (α) Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον δέκα ετών. (β) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, που εξακριβώνεται είτε με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί τουλάχιστον «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» (Επίπεδο Β2), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.2740/1999 (ΦΕΚ Α΄186), είτε με τον τίτλο First Certificate ή ανώτερου επιπέδου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες. (γ) Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως ¨Εξαίρετοι¨ ή ¨Επαρκείς¨ στον κατεχόμενο βαθμό. (δ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (ε) Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους. (στ) Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λπ. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.
Άρθρο 20 "Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Λιμενοφυλάκων"
1.  
  Ως κριτήρια μετάθεσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, προερχομένων από την Σχολή Λιμενοφυλάκων σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη καθορίζονται τα εξής: (α) Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον εννέα ετών (β) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, που εξακριβώνεται είτε με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί τουλάχιστον «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας» (Επίπεδο Β2), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.2740/1999 (ΦΕΚ Α΄186), είτε με τον τίτλο First Certificate ή ανώτερου επιπέδου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου για τις άλλες γλώσσες. (γ) Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους ως ¨Εξαίρετοι¨ ή ¨Επαρκείς¨ στον κατεχόμενο βαθμό. (δ) Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (ε) Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεσή τους. (στ) Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μέχρι και έξι μήνες για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λ.π. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Άρθρο 21 "Αποσπάσεις"
1.  
  Αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού Λ.Σ. γίνονται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:.
 1. Για αναπλήρωση κωλυομένου Προϊσταμένου Υπηρεσίας, μέχρι τρες (3) μήνες
 2. Για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών άλλης Υπηρεσίας μέχρι τρεις (3) μήνες
 3. Για συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων ή Έρευνας ή Δίωξης Εγκλημάτων, μέχρι τρεις (3) μήνες
 4. Για σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του μετά από αίτησή του και υποβολή σχετικής βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου.
 5. Οι σοβαροί λόγοι υγείας δύναταί να αφορούν και τους γονείς του ιδίου ή της συζύγου του.
 6. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των ασθενών από άλλα μέλη οικογένειάς τους.
 7. Σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ΜΕΑ άλλου Διεθνούς Οργανισμού για απασχόληση με τα θέματα αρμοδιότητος ΥΕΝ, σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, για δύο έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλουν την χορήγηση παράτασης μέχρι και ένα έτος
 8. Για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες
2.  
  Οι αποσπάσεις αποφασίζονται ή διατάσσονται για μεν τους Ανώτατους Αξιωματικούς από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ για δε το υπόλοιπο προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού, από τον Αρχηγό ΛΣ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας
3.  
  Παράταση ή ανανέωση απόσπασης των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) για διάστημα πέραν του τριμήνου επιτρέπεται μόνο με την συναίνεση των ιδίων των αποσπασμένων και μέχρι χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών
4.  
  Οι αποσπώμενοι στο εσωτερικό των περιπτώσεων της παραγράφου 1 (α), (β) και (γ) του παρόντος άρθρου λαμβάνουν τα μόρια της παραγράφου 1 (α) και (β) του άρθρου 3 για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει απόφαση αυτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Άρθρο 22 "Μετακινήσεις"
1.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται για αντιμετώπιση έκτακτων σοβαρών επειγουσών αναγκών και μπορούν να διαρκούν μόνο μέχρι ένα (1) μήνα το πολύ
2.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις διακρίνονται σε Απλές Μετακινήσεις όταν αφορούν μεμονωμένα στελέχη, και σε Μετασταθμεύσεις, όταν αφορούν ένα (1) συγκροτημένο οργανικό σύνολο (πλοία, αεροσκάφη), προοριζόμενο για εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής
3.  
  Οι μετακινήσεις, όταν εκτελούνται αυθημερόν εντός της ίδιας περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία ανήκουν οι μετακινούμενοι, διατάσσονται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή της Υπηρεσίας, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από τον Αρχηγό ΛΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 23 "Φύλλο πορείας"
1.  
  Το προσωπικό του ΛΣ σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή μετακίνησης εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της σχετικής διαταγής, σκοπός και χρόνος τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή μετακίνησης, ο τόπος ή Υπηρεσία μετάβασης και άλλα υπηρεσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον τύπο του φύλλου πορείας
2.  
  Στο φύλλο πορείας των μετατιθεμένων, αναγράφονται επίσης τα ονοματεπώνυμα των μελών οικογενείας που τους ακολουθούν και για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά ή άλλα έξοδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Τα φύλλα πορείας του μετατιθέμενου, αποσπώμενου ή μετακινούμενου προσωπικού θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο, από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης
4.  
  Δεν απαιτείται θεώρηση φύλλου πορείας όταν προσωπικό του ΛΣ μετακινείται αυθημερόν για εκτέλεση υπηρεσίας ή μεταβαίνει στο εξωτερικό όπου δεν υπάρχει έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
5.  
  Οι μετατιθέμενοι διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία μετατίθενται την ημερομηνία της παρουσίασής τους στην νέα Υπηρεσία τους. Από την ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι εγγράφονταί στη δύναμη της νέας Υπηρεσίας.
6.  
  Οι μετατιθέμενοι σε Υπηρεσία του εξωτερικού, διαγράφονται από την παλαιά τους Υπηρεσία την ημερομηνία παρουσίασής τους στη νέα τους Υπηρεσία και εγγράφονταί στη νέα τους Υπηρεσία, την ημερομηνία παρουσίασής τους
7.  
  Για την αναχώρηση ή παρουσίαση των μετατιθέμενων, οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 24 "Χρόνοι - Προθεσμίες"
1.  
  Κάθε μετατιθέμενος από μία Υπηρεσία οφείλει προηγουμένως να έχει παραδώσει με κάθε λεπτομέρεια τα καθήκοντά του στον αντικαταστάτη του, να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής, ως και κάθε έγγραφο που απαιτεί κύρωση με την υπογραφή του
2.  
  Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί ΛΣ, και Λιμενοφύλακες, που μετακινούνται με φύλλο πορείας, είναι υποχρεωμένοι να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και μετά την άφιξη στον τόπο της έδρας της μονάδας προορισμού, να παρουσιασθούν σε εκείνη επίσης εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το συνολικό διάστημα μετακινήσεως καθορίζεται με σχετική πάγια διαταγή και αναλόγως των περιπτώσεων.
3.  
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια, οποιουδήποτε μετακινουμένου με φύλλο πορείας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες προθεσμίες, αυτός έχει την υποχρέωση να κάνει ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας του για το γεγονός αυτό και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του
4.  
  Μεταθέσεις δεν διατάσσονται ή αναστέλλονται στην περίπτωση δε που εκδοθεί φύλλο πορείας ο μετατιθέμενος δεν υποχρεούται στην παραλαβή του, στις εξής περιπτώσεις:
 1. Από της προκηρύξεως Γενικών Εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία
 2. Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Θωμά εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους επικαλούμενοι σοβαρούς προσωπικού ή οικογενειακούς λόγους επιθυμούν άμεσα την εκτέλεση της εκκρεμούσας μετάθεσης
Άρθρο 25 "Δαπάνες"
1.  
  Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις προσωπικού ΛΣ πραγματοποιούνται με δαπάνες του Δημοσίου
2.  
  Οδοιπορικά έξοδα δεν καταβάλλονται στην περίπτωση της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 12 του παρόντος
Άρθρο 26 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 190/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό» (ΦΕΚ Α΄ 145) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 108/2004 (ΦΕΚ Α΄ 74).
Άρθρο 27
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/139 1969
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ 190/2003 (ΦΕΚ 145 Α΄/12.6.2003) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2004/108 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009