ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περαίας Πέλλης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Περαίας Πέλλης, του Δήμου Βεγορίτιδος, του Νομού Πέλλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Μετονομάζεται η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περαίας Πέλλης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Περαίας Πέλλης, του Δήμου Βεγορίτιδος, του Νομού Πέλλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1980).
  • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
  • Την υπ’ αριθμ. 3/5.7.2004 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.
  • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 και 2 παρ. 1 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μηνιαία προθεσμία προς διατύπωση της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεγορίτιδος, η οποία ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 489/29.3.2004 έγγραφο του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
  • Την υπ’ αριθμ. 273/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία