ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Βριλησσίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος το Ναυτικό Οχυρό περιοχής Βριλησσίων, τα όρια του οποίου τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 214/2002 (Α΄ 203), καταργείται. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος του παρόντος από τη δημοσίευση του. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος,
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/1936 Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων (ΦΕΚ Α 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του Νόμου 2292/1995 Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 35).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29Α παρ.2 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137, τ.Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154, τ. Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38, τ. Α).
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπαρ. 56/15.12.2004).
  • Την με αριθμό Δ 15/26.1.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-21 Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Βριλησσίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/38
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία