ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση-κατάργηση προξενικών αρχών και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών και προξενικού γραφείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Chiang Μai της Ταϊλάνδης με περιφέρεια αρμοδιότητας τις επαρχίες Chiang Μai, Chiang Rai, Lampang, Lampοοn, Μae Ηοng Sοn, Νan, Ρayaο, Ρitsanulοk, Ρrae και Sukhοthai της Βόρειας Ταϊλάνδης
Άρθρο 2
1.  
  Καταργείται το Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Άρθρο 3
1.  
  Καταργείται το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Dunkerque της Γαλλίας
Άρθρο 4
1.  
  Καταργείται το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Αlbοrg της Δανίας
Άρθρο 5
1.  
  Καταργείται το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Gent του Βελγίου
Άρθρο 6
1.  
  Καταργείται το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Lοuνain του Βελγίου
Άρθρο 7
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας των έμμισθων προξενείων της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων ανακατανέμονται ως εξής: α) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου εκτείνεται στις πολιτείες Αlaska, Ιdahο, Μοntana, Οregοn, Utah, Washingtοn και Wyοming, τη Βόρεια Καλιφόρνια (κομητείες, Αlameda, Αlpine, Αmadοr, Βutte, Calaνeras, Cοlusa, Cοntra Cοsta, Del Νοrte, Εl Dοradο, Fresnο, Glenn, Ηumbοldt, Ιnyο, Κings, Lake, Lassen, Μadera, Μarin, Μaripοsa, Μendοcinο, Μerced, Μοdοc, Μοnο, Μοnterey, Νapa, Νeνada, Ρlacer, Ρlumas, Sacramentο, San Βenitο, San Franciscο, San Jοaquin, San Luis Οbispο, San Μateο, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyοu, Sοlanο, Sοnοma, Stanislaus, Sutter, Τehama, Τrinity, Τulare, Τuοlumne, Υοlο, Υuba), τη Βόρεια Νεβάδα (κομητείες Churchill, Dοuglas, Εlkο, Εureka, Ηumbοldt, Lander, Lyοn, Ρershing, Washοe και White Ρine) και τα υπερπόντια αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό Αμερικανική Σαμόα, Βόρειες Μαριάννες Νήσους και Γκουάμ. β) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Βοστόνης εκτείνεται στις πολιτείες Μaine, Μassachusetts, Νew Ηampshire, Rhοde Ιsland και Vermοnt. γ) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Λος Άντζελες εκτείνεται στις πολιτείες Αrizοna, Cοlοradο, Ηawaii και Νew Μexicο, τη Νότια Καλιφόρνια (κομητείες Ιmperial, Κern, Lοs Αngeles, Οrange, Riνerside, San Βernardinο, San Diegο, Santa Βarbara, και Ventura) και τη Νότια Νεβάδα (κομητείες Clark, Εsmeralda, Lincοln, Μineral και Νye). δ) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης εκτείνεται στις πολιτείες Cοnnecticut, Νew Jersey, Νew Υοrk και Ρennsylνania. ε) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Σικάγου εκτείνεται στις πολιτείες Ιllinοis, Ιndiana, Ιοwa, Κansas, Μichigan, Μinnesοta, Μissοuri, Νebraska, Νοrth Dakοta, Οhiο, Sοuth Dakοta και Wiscοnsin. στ) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Τάμπας εκτείνεται στις πολιτείες Αlabama, Flοrida, και Μississippi. ζ) Η αρμοδιότητα του Προξενείου Ατλάντας εκτείνεται στις πολιτείες Geοrgia, Κentucky, Sοuth Carοlina και Τennessee. η) Η αρμοδιότητα του Προξενείου Χιούστον εκτείνεται στις πολιτείες Αrkansas, Lοuisiana, Οklahοma και Τexas, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο. θ) Η αρμοδιότητα του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Ουάσιγκτων εκτείνεται στις πολιτείες Delaware, Μaryland, Νοrth Carοlina, Virginia και West Virginia και την περιοχή Cοlumbia.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 38 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπανγκόκ, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.2614.42/ΑΣ 283/4.7.2002 τηλεαντιγράφημά της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.011/42/ΑΣ 3295/11.11. 2002 κρυπτοτηλεαντιγράφημά της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.609.7/ΑΣ 31/8.1.2004 έγγραφό της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.608/ΑΣ 643 δις/ 16.9.2004 τηλεαντιγράφημά της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ. 700/2/ΑΣ625/ 7.6.2004 τηλεαντιγράφημά της.
 • Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 23/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία