ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/55

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η παροχή οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βοήθειας, ειδικά στρατιωτικής ή οικονομικής βοήθειας, στα κινήματα και στις ένοπλες ομάδες που βρίσκονται στην Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά από το Ελληνικό έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την Ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά μητρώα, όπλων και οποιουδήποτε σχετικού υλικού και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης σχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, σε όλες τις αλλοδαπές και Κονγκολέζικες ένοπλες ομάδες και πολιτοφυλακές που επιχειρούν στην περιοχή του Βόρειου και Νότιου Κiνu και στο Ιturi, και σε ομάδες που δεν είναι μέρη της Συνολικής και Πλήρους Συμφωνίας, στην Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, από της 28ης Ιουλίου 2003, ημερομηνίας υιοθέτησης της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για μια περίοδο 12 μηνών
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με το άρθρο 2 δεν εφαρμόζονται σε: α. Προμήθειες προς την Αποστολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στο Κονγκό (ΜΟΝUC), προς την Μεταβατική Επείγουσα Πολυεθνική Δύναμη που αναπτύχθηκε στην Βunia και προς τις ενσωματωμένες Κονγκολέζικες εθνικές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. β. Προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και σχετική τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών μέσω του Ειδικού του Αντιπροσώπου. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 (Α΄ 139) «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (Α΄ 88).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ.2, περ. α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Φ. 3400.15/5/ΑΣ 1107/2003, Α΄ 254) περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 241/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/3400.15/5/ΑΣ1107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3400_15_5_ΑΣ1107 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/87 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/57 2009
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010