ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/62

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το Λιμεναρχείο Καλαμάτας μετατάσσεται σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς του όπως αυτή καθορίσθηκε με το αρθ. 1 παρ. 2 περίπτ. ις του Β.Δ. 215/1973 (Α’ 65). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 52/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε .
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-04-21 Μετάταξη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/97