ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στις Τελωνειακές Αρχές (Τελωνεία) Α΄ Τάξης: i) των περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Γ΄ Τελωνείου Τελειοποίησης και Εισαγωγής του ιδίου Νομού, ii) της Νομαρχίας Πειραιά και iii) στα Τελωνεία Α΄ Τάξης: Αθηνών, Αερολιμένα ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’, Πατρών, Ελευσίνας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Καβάλας, Λάρισας, Βόλου και Χανίων, συστήνεται, τροποποιουμένων ανάλογα των σχετικών άρθρων του π.δ. 551/1988 για τα τελωνεία αυτά, Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων», οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο άρθρο 6Α του ανωτέρω π. δ., όπως αυτό προστίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 2.Στα Τελωνεία Α΄ Τάξης που έχει συσταθεί «Τμήμα Πληροφοριών CΙS – SCΕΝΤ» ή «Τμήμα Τελωνειακής Επιτήρησης», τα Τμήματα αυτά καταργούνται, τροποποιουμένων ανάλογα των σχετικών άρθρων του π. δ. 551/1988 για τα τελωνεία αυτά και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το συνιστώμενο Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης», οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο άρθρο 6Α του ανωτέρω π. δ/τος, όπως αυτό προστίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Όπου δεν συστήνεται τέτοιο Τμήμα, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα στο οποίο παραπέμπουν οι διατάξεις του άρθρου 6Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. 3.Στα Τελωνεία Α΄ τάξης όλης της χώρας, το «Τμήμα Γενικών Θεμάτων» και το «Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού» μετονομάζονται σε «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης» και «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού» αντίστοιχα και ασκούν τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων που περιγράφονται στο άρθρο 6Α του π.δ. 551/1988, όπως αυτό προστίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 4.Πέραν των περιπτώσεων των αναφερομένων στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, στα Τελωνεία Α΄ Τάξης όλης της χώρας συστήνονται, μετονομάζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται Τμήματα, τροποποιουμένων ανάλογα των σχετικών άρθρων του π.δ. 551/1988 για τα τελωνεία αυτά, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 έως 58 του παρόντος διατάγματος. Τα Τμήματα που ενοποιούνται ή μετονομάζονται, για ορισμένα μόνο Τελωνεία Α΄ τάξης και οι αρμοδιότητες που ασκούν, έχουν ως εξής: 1)τα Τμήματα «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Τελωνειακών και λοιπών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών», «Δασμολογικών και λοιπών Διαδικασιών», «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών» και «Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)» ενοποιούνται ή μετονομάζονται, κατά περίπτωση, σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Διαδικασιών» ή «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων. Στα Τελωνεία που δεν υπάρχει: i) «Τμήμα Τελωνισμού» το ανωτέρω «Τμήμα Διαδικασιών» μετονομάζεται σε «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού» και ii) «Τμήμα Ε.Φ.Κ.» το ίδιο Τμήμα μετονομάζεται σε «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» 2)τα Τμήματα «Τελωνισμού Εμπορευμάτων», «Τελωνισμού Ταχυδρομικών Δεμάτων», «Τελωνισμού Εμπορευμάτων και Ταχυδρομικών Δεμάτων», «Τελωνισμού Ειδών και Αυτοκινήτων Ειδικών Καθεστώτων», «Τελωνισμού Αυτοκινήτων», «Τελωνισμού Αποσκευών Επιβατών και Αζητήτων» και «Τελωνισμού Εμπορευμάτων με έδρα τα ΕΛ.Δ.Α.» μετονομάζονται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Τελωνισμού», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων 3)τα Τμήματα «Ελέγχου Επιβατών – Αποσκευών», «Ελέγχου Αποσκευών και Επιβατών Αίθουσας», «Ελέγχου Επιβατών και Πληροφοριών (CΙS-SCΕΝΤ)» και «Ελέγχου Επιβατών και Τελωνειακής Επιτήρησης» μετονομάζονται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων, εκτός αρμοδιοτήτων επί θεμάτων «Πληροφοριών (CΙS-SCΕΝΤ)» και «Τελωνειακής Επιτήρησης», οι οποίες ασκούνται από το «Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» ή το κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα 4)τα Τμήματα «Ελέγχου Επιβατών, Αυτοκινήτων και Τελωνειακών Διελεύσεων» και «Ελέγχου Επιβατών, Αμαξοστοιχιών και Τελωνειακών Διελεύσεων» μετονομάζονται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων 5)τα Τμήματα «Ελέγχου και Χρέωσης Δασμών, Φόρων και Τελών Χαρτοσήμου», «Παράδοσης και Παρακολούθησης Εμπορευμάτων Τελειοποίησης» και «Επιστροφής Δασμών, Λοιπών Φόρων και Τελών Χαρτοσήμου» ενοποιούνται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και Επιστροφών», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων 6)το «Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Αποσκευών και Επιβατών» μετονομάζεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος 7)το «Τμήμα Δικαστικού, Διοικητικής Εκτέλεσης και Προσκομμάτων» μετονομάζεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Δικαστικού», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος 8)το «Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Αποταμίευσης» μετονομάζεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ε.Φ.Κ.», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος 9)το «Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών» μετονομάζεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης Αποθηκών», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος. Άρθρο 2 1.Μεταβάλλεται η οργανωτική διάρθρωση του Τελωνείου Αερολιμένα ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, στο οποίο συστήνεται μία επί πλέον οργανική μονάδα επιπέδου Υποδιεύθυνσης και του Ε΄ Τελωνείου Εισαγωγής της Νομαρχίας Πειραιά, στο οποίο συστήνονται δύο οργανικές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 29 και 325 του π. δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 7 και 44 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος. 2.Μεταβάλλεται το επίπεδο οργανωτικής τάξης των παρακάτω Τελωνειακών Αρχών, ως εξής: 1)των Τελωνείων: i) Αστακού του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ii) Νέας Ορεστιάδας και Καστανεών του Νομού Έβρου και iii) Ρεθύμνου του Νομού Ρεθύμνης, από Β΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος) σε Α΄ τάξης (επιπέδου Διεύθυνσης), τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 21, 109 και 357 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 6, 17 και 48 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος 2)του Τελωνείου Δρυμάδων του Νομού Ιωαννίνων από Β΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος) σε Γ΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου), τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 181 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος διατάγματος 3)του Τελωνείου Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης από Γ΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου) σε Τελωνείο Β΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος), τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 165 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος διατάγματος 4)των Τοπικών Γραφείων: i) Καλλονής του Νομού Λέσβου και ii) Κισσάμου του Νομού Χανίων, από επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου σε Τελωνείο Β΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος), τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 285 και 429 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 39 και 57 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος και 5)του Τοπικού Γραφείου Μεγίστης του Νομού Δωδεκανήσου, από αυτοτελές Γραφείο σε Τελωνείο Γ΄ τάξης, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 101 του π.δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγματος. 3.Στις Τελωνειακές Αρχές των περιοχών των Νομών, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Μαγνησίας, Πιερίας, Σάμου, Χαλκιδικής και Χίου επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές, τροποποιουμένων ανάλογα των σχετικών άρθρων για τα Τελωνεία αυτά, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 12, 25, 30, 34, 37, 39, 41, 46, 50, 56 και 58 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος: 1)στην περιοχή Θίσβη του Νομού Βοιωτίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Θηβών 2)στην περιοχή Αμπελώνα του Νομού Θεσπρωτίας συστήνεται Τελωνείο Γ΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου) 3)καταργείται το Τοπικό Γραφείο Γουβιών του Νομού Κέρκυρας και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας 4)καταργείται το Τελωνείο Ισθμίας (Β΄ τάξης) και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Κορίνθου 5)στην περιοχή Στομίου του Νομού Λάρισας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Λάρισας 6)καταργούνται τα Τελωνεία Γέρα (Β΄ τάξης) και Πολυχνίτου (Γ΄τάξης) του Νομού Λέσβου και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Τελωνείο Πλωμαρίου 7)στην περιοχή Μηλίνα του Νομού Μαγνησίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Βόλου και καταργούνται τα Τοπικά Γραφεία Χορευτού Ζαγοράς και Τρικερίου και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Τελωνείο Βόλου και στο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Μηλίνας αντίστοιχα 8)στην περιοχή Μεθώνη του Νομού Πιερίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Κατερίνης 9)στην περιοχή Φούρνοι Κορσεών του Νομού Σάμου συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Σάμου 10)καταργείται το Τελωνείο Νέων Ρόδων (Γ΄ τάξης) του Νομού Χαλκιδικής και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Ουρανούπολης και 11)καταργείται το Τοπικό Γραφείο Καρδαμύλων του Νομού Χίου και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Χίου. Άρθρο 3 Το άρθρο 6 του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 295/1993 (Α΄ 131), του άρθρου 3 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και του άρθρου 6 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής: «6Τελωνείων και αρμοδιότητες αυτών 1Τα Τελωνεία είναι Περιφερειακές Τελωνειακές Αρχές, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων τους στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και, ανάλογα με το επίπεδο οργανωτικής τάξης τους, διακρίνονται σε: Τελωνεία Α΄ τάξης Τελωνεία Β΄ τάξης Τελωνεία Γ΄ τάξης Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) 2Τα Τελωνεία Α΄ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα Τελωνεία Β΄ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και τα Τελωνεία Γ΄ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. Τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) υπάγονται στα Τελωνεία Α΄ και Β΄ τάξης, λειτουργούν εκτός της έδρας αυτών σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου και αναφέρονται στα ανωτέρω Τελωνεία για οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 3Στην αρμοδιότητα, γενικά, των Τελωνείων ανήκει: Η εφαρμογή της τελωνειακής, δασμολογικής και φορολογικής (ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) νομοθεσίας στις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και στα οχήματα που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης, καθώς και η εφαρμογή της συναφούς με την τελωνειακή υπηρεσία νομοθεσίας. Η βεβαίωση και είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α, ως και λοιπών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία. Η άσκηση του τελωνειακού ελέγχου και η τήρηση των διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών: - στη διακίνηση των εισαγομένων, εξαγομένων και σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ευρισκομένων εμπορευμάτων - στα αποστελλόμενα εμπορεύματα από και προς άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση - στην παραγωγή και διακίνηση προδρόμων ουσιών - στην παραγωγή και κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των οχημάτων που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης - στη διεθνή διακίνηση ταξιδιωτών και - στη διακίνηση των μεταφορικών μέσων. Η δίωξη των λαθρεμπορικών και εκνόμων γενικά πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, κοινοτική και διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία. Η ανταλλαγή, διαχείριση και εκμετάλλευση πληροφοριών που περιέρχονται στις τελωνειακές αρχές μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν θέματα: - απάτης και παρατυπίας κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της Ε.Ε. - ελέγχου της παράνομης διακίνησης των ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων αυτών, των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, προδρόμων και τοξικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών υλών, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή διττής χρήσης, προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως παραποίηση/ απομίμηση, πειρατικά), προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση - αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοκαπηλίας - διεθνών εμπορικών μέτρων αποκλεισμού ή ελέγχων, των οποίων η εφαρμογή ανατίθεται στην τελωνειακή υπηρεσία - παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας του νομίσματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία του τελωνειακού εδάφους και της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται με ειδικές διατάξεις στα Τελωνεία και ασκείται από αυτά. 4Τα Τελωνεία Γ΄ τάξης έχουν αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμεροι). Την ίδια αρμοδιότητα έχουν και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία με τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, υπό την άμεση εποπτεία του Τελωνείου υπαγωγής. 5Η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών για κάθε επίπεδο οργανωτικής τάξης (Τελωνεία Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία) καθορίζεται, ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2). Η κατά τόπον αρμοδιότητα όλων των Τελωνειακών Αρχών (Τελωνεία Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία) καθορίζεται από τις συστατικές ή τροποποιητικές πράξεις και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄2) και άρθρο 2 παρ. 3 ν. 2960/2001 (Α΄265). 6Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την κατά τόπο και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων, επιλύονται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. 7Η Ταμειακή, Λογιστική και Διαχειριστική Υπηρεσία διεξάγεται στα Τελωνεία Α΄ τάξης από υπαλλήλους Α΄ και Β΄ βαθμού των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων και στα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο αυτών. Οι ταμίες των Τελωνείων Α΄ τάξης ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 21 του ν. 3220/2004 (Α΄15), με πρόταση του προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου. Η Ταμειακή, Λογιστική και Διαχειριστική Υπηρεσία στις ανωτέρω Υπηρεσίες διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 π. διατάγματος (ΦΕΚ 393/Α΄/5.9.1935), όπως αυτό ισχύει, καθώς και των κειμένων διατάξεων ‘’περί εγκαταστάσεων Διαχειριστών της Τραπέζης της Ελλάδος σε Τελωνειακές Αρχές’’. » Άρθρο 4 Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 551/1988 προστίθεται άρθρο 6Α, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως εξής: «6ΑΤμημάτων των Τελωνείων Α΄ τάξης 1Οι αρμοδιότητες των Τελωνείων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων των Τελωνείων Α΄ τάξης, ως ακολούθως: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Διοίκησης του προσωπικού, γραμματείας και οργάνωσης του Τελωνείου. Κατάρτισης του προϋπολογισμού εξόδων, διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής, προμηθειών και μισθοδοσίας του προσωπικού του Τελωνείου. Είσπραξης οφειλομένων δασμών, φόρων, τελών, δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων και γενικά εκτέλεσης της διαχειριστικής, ταμειακής και λογιστικής υπηρεσίας του Τελωνείου, καθώς και υποβοήθησης της εισπρακτικής αυτής διαδικασίας. Διαχείρισης εξοφληθέντων παραστατικών, σύνταξης ενιαυσίων λογαριασμών του Τελωνείου και υποβολής αυτών στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Ασφάλειας των εγκαταστάσεων και υλικών του Τελωνείου, των εμπορευμάτων, καθώς και ρύθμισης λοιπών θεμάτων εξωτερικής υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου Τμήματος. Εξασφάλισης προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στους χώρους λειτουργίας των Τελωνείων. Παρακολούθησης της κίνησης, συντήρησης, επισκευής και εφοδιασμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, των μέσων ελέγχου και δίωξης καθώς και μέριμνας για την έγκαιρη αντικατάσταση αυτών ή προμήθειας νέων. Εποπτείας λειτουργίας Κεντρικής Μονάδας Ο.Π.Σ.Τ. (serνer) και τεχνικών διαχειριστών αυτής. Χειρισμού κάθε άλλης εργασίας, σχετικής με τη λειτουργία του Τελωνείου, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτού. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού » 2)Τμήμα Δικαστικού, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Διεκπεραίωσης των διαπιστουμένων παραβάσεων της τελωνειακής, δασμολογικής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητας των Τελωνείων, διενέργειας προανακριτικών πράξεων, καταμήνυσης των διαπιστούμενων παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και εκπροσώπησης της υπηρεσίας στα δικαστήρια επί των μηνυομένων υποθέσεων. Καταχώρισης πρωτοκόλλων τελωνειακών παραβάσεων και σύνταξης αυτών, όπου απαιτείται, καθώς και έκδοσης καταλογιστικών πράξεων. Τακτοποίησης των προσκομμάτων και εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη των απαιτήσεων. Παρακολούθησης των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων απαιτήσεων (εθνικών και ιδίων πόρων). Παροχής στοιχείων για ιδίους πόρους της Ε.Ε. Υποβολής ερωτήματος για ανασύσταση παραστατικών. Παραλαβής των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού». 3)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Διοικητικής Υποστήριξης» και «Δικαστικού». 4)Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Κατάθεσης και εξόφλησης των δηλωτικών εισαγωγής, καθώς και εφαρμογής των διατάξεων για θέση των εμπορευμάτων σε ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία. ΄Εγκρισης Προσωρινής Εναπόθεσης εμπορευμάτων στις αποθήκες ή στους χώρους εγκαταστάσεων των εισαγωγέων. Εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων περί Ελευθέρων Ζωνών ή Ελευθέρων Αποθηκών. Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και απαλλαγής από δικαιώματα υπερημεριών, λόγω ανωτέρας βίας. Αποταμίευσης εμπορευμάτων, εποπτείας ιδιωτικών αποθηκών, διαπίστωσης σχετικών τελωνειακών παραβάσεων και παρακολούθησης εκκρεμών παραστατικών. Εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για τις προερχόμενες από το εξωτερικό ταχυδρομικές αποστολές. Εφαρμογής των διατάξεων εθνικής-κοινής και κοινοτικής διαμετακόμισης. Τήρησης των διαδικασιών εξαγωγής. Αποδοχής για καταχώριση και καταχώριση των παραστατικών αρμοδιότητας του Τμήματος. Τήρησης των διαδικασιών κήρυξης εμπορευμάτων ως αζητήτων και περιέλευσης αυτών στην κυριότητα του δημοσίου, καθώς και επιμέλειας των σχετικών δημοπρασιών. Παραλαβής όλων των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, ελέγχου αυτών, προώθησης όσων απαιτούνται στα αρμόδια Τμήματα για τακτοποίηση και παράδοσης των εξοφληθέντων στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Παρακολούθησης εισαγομένων ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, καθώς και προϊόντων παραποίησης και απομίμησης σε συνεργασία και άμεση ενημέρωση του Τμήματος «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και του Τμήματος «Τελωνισμού». Ελέγχου της χρησιμοποίησης ή και του προορισμού, κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, των προϊόντων που διακινούνται με παραστατικό κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ5). Διαχείρισης εμπορευμάτων και αποθηκών, υπό τη διαχείριση του Τελωνείου. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 5)Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που διέπουν το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. Εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 2861/1954 (Α΄ 117), για την επιστροφή δασμών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων σε περίπτωση εξαγωγής εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων. Η αρμοδιότητα αυτή για όλη την επικράτεια ασκείται από τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.), το Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής (Θεσσαλονίκης), καθώς και από τα Τελωνεία που έχουν ορισθεί με σχετικές κανονιστικές πράξεις ή διαταγές του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την ατελή παράδοση, την προσωρινή εισαγωγή και την ηλεκτρονική ή μη αποστολή των σχετικών στοιχείων στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, καθώς και των διατάξεων που αφορούν προσωπικές και λοιπές ειδικές απαλλαγές. Εφαρμογής των απαγορευτικών ή περιοριστικών διατάξεων, που καθορίζονται κάθε φορά από τις αρμόδιες αρχές, για την εισαγωγή, εξαγωγή και διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων. Τήρησης στοιχείων για τους κανόνες καταγωγής και προέλευσης των εμπορευμάτων, τη δασμολογητέα-φορολογητέα αξία τους, τη δασμολογική κατάταξη και τη δασμοφορολόγηση αυτών. Τήρησης όλων των διαδικασιών που αφορούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των εμπορευμάτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις του Ειδικού Προορισμού. Ειδικά για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού ως προς τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές εξετάζουν επιπρόσθετα και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς, χορηγούν σε όλες τις περιπτώσεις τις σχετικές εγκρίσεις, προθεσμίες και παρατάσεις αυτού για υπαγωγή ή λήξη τούτου και ασκούν κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα: - Το ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Θεσσαλονίκης, για την περιοχή του ομώνυμου Νομού - Το Ζ΄ Τ.Ε.Σ. Πειραιά, για την περιοχή του Νομού Αττικής, περιλαμβανομένων όλων των Νομαρχιών αυτού και - Το Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων, για την περιοχή του Νομού Κορινθίας. Αποδοχής για καταχώριση και καταχώρισης των παραστατικών αρμοδιότητας του Τμήματος. Παραλαβής των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Εντολής, μέσω του αρμοδίου Γραφείου (Προελέγχου), για έκδοση αποδεικτικού είσπραξης και άδειας παράδοσης εμπορευμάτων. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 6)Τμήμα Διαδικασιών, το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών» και «Δασμολογικών Διαδικασιών». 7)Τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Εφαρμογής εθνικών και κοινοτικών διατάξεων και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας για την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, κυκλοφορία και έλεγχο των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, των βιομηχανοποιημένων καπνών και των λοιπών προϊόντων των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και των οχημάτων στα οποία επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα και με την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Τελωνείου. Εξέτασης των προϋποθέσεων και έκδοσης αδειών φορολογικών αποθηκών. Ελέγχου και εποπτείας των φορολογικών αποθηκών. Διαχείρισης μηνυμάτων/αιτημάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής, όσον αφορά στην ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων Ε.Φ.Κ. Αποδοχής για καταχώριση και καταχώρισης ειδικών δηλώσεων και λοιπών παραστατικών/εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 8)Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ., το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ.». 9)Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ., το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Δασμολογικών Διαδικασιών» και «Ε.Φ.Κ.». 10)Τμήμα Επιστροφών Ε.Φ.Κ., το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Ελέγχου της νομιμότητας και τήρησης των διαδικασιών για την επιστροφή, στους νόμιμους δικαιούχους, του Ε.Φ.Κ.: i) των καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα και ii) της διαφοράς αυτού μεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κανονικού και του μειωμένου συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 11)Τμήμα Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και Επιστροφών, το οποίο χειρίζεται θέματα: Εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν: i) το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και ii) την επιστροφή δασμών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων σε περίπτωση εξαγωγής εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων (ν. 2861/1954 - Α΄ 117), όπως περιγράφονται στο «Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών». 12)Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Ελέγχου για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών κατά την είσοδο – έξοδο προς και από τη χώρα και γενικά εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διακίνηση των ταξιδιωτών και των αποσκευών τους, καθώς και τήρησης των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών. Βεβαίωσης και είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στα είδη των ταξιδιωτών. Παραλαβής των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων» ή το «Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 13)Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων, το οποίο, εκτός των θεμάτων του Τμήματος Ελέγχου Ταξιδιωτών, είναι αρμόδιο να χειρίζεται και τα θέματα: Ελέγχου για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών κατά την είσοδο – έξοδο και γενικά εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διέλευση των μεταφορικών μέσων, καθώς και τήρησης των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών. Βεβαίωσης των προβλεπομένων επιβαρύνσεων επί λαθρεμπορευμάτων, καθώς και κάθε άλλης χρέωσης, συναφούς με τις αρμοδιότητες του Τελωνείου, εφόσον στη διάρθρωση αυτού δεν προβλέπεται Τμήμα Τελωνισμού. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 14)Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Διενέργειας επίσκεψης και ελέγχου πλοίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παραλαβής των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 15)Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών, το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Επίσκεψης Πλοίων» και «Ελέγχου Ταξιδιωτών». 16)Τμήμα Εφοδιασμών Πλοίων και Αεροσκαφών, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Εφοδιασμού και επισκευής πλοίων και αεροσκαφών και τήρησης των σχετικών διατυπώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αποδοχής για καταχώριση και καταχώρισης των παραστατικών του Τμήματος. Παραλαβής των παραστατικών εγγράφων του Τμήματος, παρακολούθησης της εξόφλησης αυτών και παράδοσης των εξοφληθέντων παραστατικών στο «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης». Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 17)Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης Αποθηκών, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Ελέγχου προϋποθέσεων, όρων και λειτουργίας των αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων που βρίσκονται στη διαχείριση άλλων, εκτός των τελωνειακών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 18)Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: i) Ως προς τις Πληροφορίες: Ανταλλαγής, αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών που περιέρχονται στο Τελωνείο μέσω των τελωνειακών (CΙS - ΑFΙS) και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τήρησης αρχείου πληροφοριών περί υπόπτων εταιρειών, μορφών δόλου, δρόμων λαθρεμπορίου για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου (RΙSΚ ΑΝΑLΥSΙS) επί των προσκομιζομένων εμπορευμάτων, προς χρήση των αρμοδίων Τμημάτων, για τη διενέργεια ελέγχων τόσο προληπτικών, μερικών ή καθολικών, όσο και εκ των υστέρων ελέγχων των παραστατικών της υπηρεσίας. Διερεύνησης των αντιλαθρεμπορικών φακέλων, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (φάκελοι Α.Μ.), που αφορούν παρατυπία - απάτη κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της Ε.Ε. και κάθε άλλης συναφούς παράνομης δραστηριότητας, που υπόκειται στον έλεγχο των Τελωνείων. ii) Ως προς τα Παραποιημένα: Λήψης των μέτρων και τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών παρέμβασης επί εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, πειρατικά, εμπορεύματα που παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας, εθνικό τίτλο προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και γεωγραφικές ονομασίες), τόσο στην περίπτωση ύπαρξης εθνικής ή κοινοτικής εγκριτικής απόφασης (επί αιτήσεως παρέμβασης του δικαιούχου) και σχετικής διαπίστωσης του Τελωνείου, όσο και στην περίπτωση οίκοθεν διαδικασιών του Τελωνείου για παρέμβαση του δικαιούχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. iii) Ως προς τη Δίωξη: Έρευνας, ελέγχου και εποπτείας των τελωνειακά υποκείμενων χώρων, ελεύθερων ζωνών, ελεύθερων αποθηκών, φορολογικών αποθηκών, καταστημάτων αφορολογήτων ειδών (Κ.Α.Ε.), της διακίνησης των ταξιδιωτών και μεταφορικών μέσων καθώς και της διακίνησης και παράδοσης των υπό επιτήρηση εμπορευμάτων, για την πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων ή άλλων εκνόμων πράξεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας. Έρευνας, ελέγχου και επιτήρησης του θαλασσίου χώρου, μέσω των πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων ή άλλων εκνόμων πράξεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας. Το Τμήμα έχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα παραστατικά και λοιπά στοιχεία των Τμημάτων του Τελωνείου. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης» ή το «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», ανάλογα με τη διάρθρωση του Τελωνείου. 19)Τμήμα Τελωνισμού, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Ελέγχου των τελωνειακών παραστατικών, συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων Ε.Φ.Κ. Επαλήθευσης της ακρίβειας των ενδείξεων των διασαφήσεων/ δηλώσεων, ελέγχου και εξόφλησης των προσαρτημένων εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και εξέτασης (φυσικός έλεγχος) των εμπορευμάτων, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις ελέγχου αυτών, σύμφωνα με το αρμόδιο υποσύστημα Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων (D.S.S.) του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.). Στα Τελωνεία που δεν εφαρμόζεται το Υποσύστημα αυτό, όλες οι διασαφήσεις επαληθεύονται με καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων. Εξέτασης της ύπαρξης απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των προϋποθέσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων, όταν προβλέπεται τέτοιος έλεγχος. Ελέγχου και προσδιορισμού της αξίας του εμπορεύματος. Ελέγχου και αποδοχής των πιστοποιητικών καταγωγής στα εισαγόμενα εμπορεύματα καθώς και ελέγχου των προϋποθέσεων έκδοσης των πιστοποιητικών καταγωγής για εξαγόμενα προϊόντα, σε συνεργασία με τα Τμήματα «Τελωνειακών Διαδικασιών» και «Δασμολογικών Διαδικασιών». Σύνταξης συμπληρωματικής διασάφησης/δήλωσης Ε.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε. άνευ στατιστικής. Λήψης δειγμάτων για ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο. Προσδιορισμού των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή διαπίστωσης σύνταξης σχετικής πράξης για υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής ή για ατελή παράδοση των εμπορευμάτων. Ενημέρωσης του αρμοδίου Τμήματος επί εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, πειρατικά). Διαπίστωσης παραβάσεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας και προώθησης των σχετικών διασαφήσεων/δηλώσεων στο αρμόδιο Τμήμα. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού». Ειδικά για τα Τελωνεία: i) Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Πειραιά και ii) Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Θεσσαλονίκης, στα οποία δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το «Τμήμα Ε.Φ.Κ.». 20)Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού, το οποίο χειρίζεται τα θέματα των Τμημάτων «Τελωνειακών Διαδικασιών», «Δασμολογικών Διαδικασιών», «Τελωνισμού» και «Ε.Φ.Κ.». 21)Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, το οποίο είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα: Επανελέγχου (επανεξέτασης) ή εκ των υστέρων ελέγχου των τελωνειακών παραστατικών, μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί: - Η ακρίβεια των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών και η κανονικότητα των προσαρτημένων σ΄ αυτές εγγράφων και δικαιολογητικών. - Η ύπαρξη απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των προϋποθέσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων. - Η ορθότητα της δασμολογικής κατάταξης. - Η ορθότητα του προσδιορισμού της δασμοφορολογητέας αξίας. - Η ορθότητα του προσδιορισμού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της αρχικής ή συμπληρωματικής βεβαίωσης. - Η τήρηση των κανόνων καταγωγής. - Η παράλειψη υπολογισμού άλλων επιβαρύνσεων ή ποινών. Διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, σε χρόνο μεταγενέστερο του τελωνισμού, στα λογιστικά και λοιπά βιβλία ή δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης για επαλήθευση των παραστατικών ή των εμπορευμάτων, ευρισκομένων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς. Συμπληρωματικής βεβαίωσης επιβαρύνσεων, εφόσον απαιτείται, μετά τους ανωτέρω ελέγχους και προώθησης των σχετικών παραστατικών στα αρμόδια Τμήματα για τις απαραίτητες ενέργειες. Διαπίστωσης παραβάσεων τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας και προώθησης των σχετικών παραστατικών στο αρμόδιο Τμήμα. Όπου στη διάρθρωση του Τελωνείου δεν προβλέπεται το παρόν Τμήμα, τα θέματά του χειρίζεται το «Τμήμα Τελωνισμού» ή το «Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού». Στην περίπτωση αυτή, οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι ανατίθενται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου σε υπαλλήλους διαφορετικούς από αυτούς που πραγματοποίησαν την επαλήθευση των παραστατικών κατά το στάδιο του τελωνισμού. Στα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης, οι ανωτέρω έλεγχοι θα διενεργούνται από τα ίδια Τελωνεία, υπό τον περιορισμό ότι θα ανατίθενται, από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, σε υπαλλήλους διαφορετικούς από αυτούς που πραγματοποίησαν την επαλήθευση των παραστατικών κατά το στάδιο του τελωνισμού. Τα Τελωνεία Α΄ τάξης, για παραστατικά που κατατέθηκαν σε αυτά, διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους και όταν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται εκτός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, αλλά εντός των ορίων του Νομού στον οποίον υπάγονται. Τα Τελωνεία, στα οποία συστήνεται «Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων», διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους για επαλήθευση παραστατικών άλλων Τελωνείων και σε επιχειρήσεις, η έδρα των οποίων βρίσκεται εντός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. Αν δεν έχει συσταθεί το ανωτέρω Τμήμα οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από το κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται και από τα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξης. 2.Οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς την αρμοδιότητα των επί μέρους Τμημάτων επιλύονται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου (επιπέδου Διεύθυνσης) στο οποίο ανακύπτουν ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.» Άρθρο 5 Το άρθρο 13 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 83/2002 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως εξής: «131Στη Νομαρχία Αθηνών οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Αθηνών διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αθηνών Μεταμόρφωση Α΄ 2Τελωνείο Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών Αθήνα Β΄ 3Το Τελωνείο Αθηνών, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών 1ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 2ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 103ο Τμήμα Τελωνισμού 114ο Τμήμα Τελωνισμού 125ο Τμήμα Τελωνισμού 13Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της Νομαρχίας Αθηνών έχει ως εξής: Τελωνείο Αθηνών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αργυρούπολης, Βριλησσίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Γλυφάδας Δάφνης, Ελληνικού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνος, Νέου Ψυχικού, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου, Περιστερίου, Ταύρου, Υμηττού, Φιλοθέης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού, καθώς και οι περιοχές των Κοινοτήτων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης της Νομαρχίας Αθηνών, εκτός: i) της περιοχής του όρμου Γλυφάδας, που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά και ii) των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών. Τελωνείο Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι χώροι των εγκαταστάσεων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην Αθήνα, Ελευσίνα, Λαύριο και Δερβενοχώρια Βοιωτίας (πρώην ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.) καθώς και οι χώροι των εγκαταστάσεων στον Υμηττό, στο Λαύριο και στη Μάνδρα Αττικής (πρώην ‘’ΕΒΟ Α.Ε.’’). » Άρθρο 6 Το άρθρο 21 του π. δ 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «211Στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αστακού Αστακός Α΄ 2Τελωνείο Μεσολογγίου Μεσολόγγι Β΄ 3Τελωνείο Αγρινίου Αγρίνιο Β΄ 4Τελωνείο Αμφιλοχίας Αμφιλοχία Β΄ 3Το Τελωνείο Αστακού, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας έχει ως εξής: Τελωνείο Αστακού Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αστακού και Αλυζίας. Τελωνείο Μεσολογγίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Αγρινίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Θεστιέων, Ινάχου, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Στράτου και Φυτειών. Τελωνείο Αμφιλοχίας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αμφιλοχίας, Ανακτορίου (εκτός της περιοχής του Αεροδρομίου Ακτίου, που ανήκει στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Πρέβεζας), Μενιδίου και Κεκροπίας. 5Στη Ναύπακτο και την Πάλαιρο εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενα στα Τελωνεία Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας αντίστοιχα. » Άρθρο 7 Το άρθρο 29 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 57/2001 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «291Στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» Σπάτα Α΄ 2Τελωνείο Αχαρνών Αχαρνές Α΄ 3Τελωνείο Λαυρίου Λαύριο Α΄ 4Τελωνείο Ραφήνας Ραφήνα Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διαρθρώνονται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Αερολιμένα ‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Α΄ Υποδιεύθυνση Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών Β΄ Υποδιεύθυνση 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού 4ο Τμήμα Τελωνισμού 105ο Τμήμα Τελωνισμού 116ο Τμήμα Τελωνισμού 127ο Τμήμα Τελωνισμού 13Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης Αποθηκών Το 7ο Τμήμα Τελωνισμού (περ. ιβ) έχει ως αρμοδιότητα τον τελωνισμό ταχυδρομικών δεμάτων Γ΄ Υποδιεύθυνση 14Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 15Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙ. Τελωνείο Αχαρνών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 2ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού ΙΙΙ. Τελωνείο Λαυρίου Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής έχει ως εξής: Τελωνείο Αερολιμένα ‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’ Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στα όρια των χώρων του ομώνυμου Αερολιμένα. Τελωνείο Αχαρνών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται περιοχές των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και Αθηνών, ως εξής: i) Νομαρχία Ανατολικής Αττικής: Δήμοι Αγίου Στεφάνου, Αυλώνος, Αχαρνών, Ωρωπίων και οι Κοινότητες Ανοίξεως, Αφιδνών, Διονύσου, Δροσιάς, Θρακομακεδόνων, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κρυονερίου, Μαλακάσης, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Πολυδενδρίου, Ροδοπόλεως, Σταμάτας και Συκαμίνου. ii) Νομαρχία Αθηνών Δήμοι Αγίων Αναργύρων, Ηρακλείου, Ιλίου, Καματερού, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, Πετρούπολης, Πεύκης, καθώς και η Κοινότητα Εκάλης. Τελωνείο Λαυρίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, εκτός: i) των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων της Νομαρχίας αυτής, ii) της περιοχής του όρμου Βουλιαγμένης, που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της περιοχής Νομαρχίας Πειραιά και εξυπηρετείται από το Τ.Τ.Γ. Βουλιαγμένης, καθώς και iii) της περιοχής των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘’Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ -ΠΥΡΚΑΛ)’’ που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών της Νομαρχίας Αθηνών. Τελωνείο Ραφήνας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ραφήνας, Αρτέμιδας, Γέρακα, Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, καθώς και των Κοινοτήτων Πικερμίου, Βαρνάβα, Γραμματικού και Ανθούσας. 5Στον Ωρωπό και το Λιμένα Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη) εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα στα Τελωνεία Αχαρνών και Λαυρίου αντίστοιχα. » Άρθρο 8 Το άρθρο 37 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ 248/1998 (Α΄186), αντικαθίσταται ως εξής: «371Στο Νομό Αργολίδας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Ναυπλίου και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Το Τελωνείο Ναυπλίου είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα το Ναύπλιο και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ναυπλίου περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Αργολίδας. 4Στις περιοχές Ερμιόνη, Παλαιά Επίδαυρο, Πόρτο Χέλι και Κοιλάδα του Νομού Αργολίδας εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα στο Τελωνείο Ναυπλίου. » Άρθρο 9 Το άρθρο 45 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «451Στο Νομό Αρκαδίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Τρίπολης και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία Παραλίου Άστρους και Λεωνιδίου. 2Το Τελωνείο Τρίπολης είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα την Τρίπολη και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σ’ ολόκληρο το Νομό Αρκαδίας. 3Στο Παράλιο Άστρους και στο Λεωνίδιο εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα στο Τελωνείο Τρίπολης. » Άρθρο 10 Το άρθρο 53 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «531Στο Νομό Άρτας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Άρτας. 2Το Τελωνείο Άρτας είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα την Άρτα και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σ’ ολόκληρο το Νομό ΄Αρτας. » Άρθρο 11 Το άρθρο 61 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 337/1992 (Α΄ 166) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «611Στο Νομό Αχαΐας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Αχαΐας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Πατρών Πάτρα Α΄ 2Τελωνείο Αιγίου Αίγιο Β΄ 3Το Τελωνείο Πατρών, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών ε)Τμήμα Ε.Φ.Κ. στ)Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Αχαΐας έχει ως εξής: Τελωνείο Πατρών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Αχαΐας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στη κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αιγίου. Τελωνείο Αιγίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού, Καλαβρύτων (εκτός των Δημοτικών Διαμερισμάτων ΄Ανω Βλασίας, Κάτω Βλασίας, Κούτελης, Κρυονερίου, Μανεσίου, Μικρού Ποντιά, Προφήτη Ηλία, Τρεχλού και Φλαμπούρων, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πατρών) και Συμπολιτείας. » Άρθρο 12 Το άρθρο 69 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «691Στο Νομό Βοιωτίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Θίσβης. 2Τα Τελωνεία του Νομού Βοιωτίας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Θηβών Θήβα Α΄ 2Τελωνείο Οινοφύτων Οινόφυτα Α΄ 3Τελωνείο Αντίκυρας Αντίκυρα Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Βοιωτίας διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Θηβών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού ΙΙ. Τελωνείο Οινοφύτων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Βοιωτίας έχει ως εξής: Τελωνείο Θηβών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Βοιωτίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού, καθώς και των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘’Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.‘’ (ΕΒΟ -ΠΥΡΚΑΛ) στην περιοχή του Δήμου Δερβενοχωρίων, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών της Νομαρχίας Αθηνών. Τελωνείο Οινοφύτων Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι Δήμοι Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας. Τελωνείο Αντίκυρας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αραχόβης και Διστόμου καθώς και οι Κοινότητες Αντίκυρας και Κυριακίου. 5Στην περιοχή Θίσβη του Νομού Βοιωτίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Θηβών. » Άρθρο 13 Το άρθρο 77 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «771Στο Νομό Γρεβενών δεν λειτουργούν Τελωνεία. 2Η περιοχή του Νομού Γρεβενών περιλαμβάνεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης. » Άρθρο 14 Το άρθρο 85 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 171/1998 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «851Στο Νομό Δράμας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Δράμας είναι Α΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Δράμας Δράμα Α΄ 2Τελωνείο Εξοχής Εξοχή Α΄ 3Τα Τελωνεία του Νομού Δράμας διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Δράμας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού ΙΙ. Τελωνείο Εξοχής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Δράμας έχει ως εξής: Τελωνείο Δράμας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Εξοχής. Τελωνείο Εξοχής Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Εξοχής που ανήκει στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας. » Άρθρο 15 Το άρθρο 93 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «931Στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Ελευσίνας και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Πάχης Μεγάρων. 2Το Τελωνείο Ελευσίνας είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα την Ελευσίνα και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ελευσίνας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, εκτός των χώρων των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων, των εγκαταστάσεων Συγκροτημάτων υπό επίβλεψη και λοιπών χώρων ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων της περιοχής Νομαρχίας Πειραιά, καθώς και των χώρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», (ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ ) που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Βιομηχανίας και Ευφλέκτων Υλών της περιοχής Νομαρχίας Αθηνών. 4Στην περιοχή Πάχη Μεγάρων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Ελευσίνας. » Άρθρο 16 Το άρθρο 101 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/1994 (Α΄1) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄186), αντικαθίσταται ως εξής: «1011Στο Νομό Δωδεκανήσου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Δωδεκανήσου διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ρόδου Ρόδος Α΄ 2Τελωνείο Καλύμνου Κάλυμνος Β΄ 3Τελωνείο Καρπάθου Κάρπαθος Β΄ 4Τελωνείο Λέρου Λέρος Β΄ 5Τελωνείο Κω Κως Β΄ 6Τελωνείο Πάτμου Πάτμος Β΄ 7Τελωνείο Σύμης Σύμη Β΄ 8Τελωνείο Μεγίστης Μεγίστη Γ΄ 3Το Τελωνείο Ρόδου, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Δωδεκανήσου έχει ως εξής: Τελωνείο Ρόδου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Δωδεκανήσου, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Καλύμνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καλυμνίων και Αστυπάλαιας. Τελωνείο Καρπάθου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καρπάθου, Κάσου και η περιοχή της Κοινότητας Ολύμπου. Τελωνείο Λέρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Λέρου και Λειψών. Τελωνείο Κω Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Κω, Δικαίου, Ηρακλειδών και Νισύρου. Τελωνείο Πάτμου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Πάτμου και η περιοχή της Κοινότητας Αγαθονησίου. Τελωνείο Σύμης. Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Σύμης. Τελωνείο Μεγίστης. Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Μεγίστης. 5Στη Χάλκη και την Τήλο του Νομού Δωδεκανήσου εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενα στο Τελωνείο Ρόδου. 6Στην Αστυπάλαια του Νομού Δωδεκανήσου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987) υπαγόμενο στο Τελωνείο Καλύμνου. 7Στην Κάσο του Νομού Δωδεκανήσου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987) υπαγόμενο στο Τελωνείο Καρπάθου. 8Στους Λειψούς του Νομού Δωδεκανήσου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν.1735/1987) υπαγόμενο στο Τελωνείο Λέρου. 9Στη Νίσυρο και την Καρδάμαινα του Νομού Δωδεκανήσου εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987) υπαγόμενα στο Τελωνείο Κω. » Άρθρο 17 Το άρθρο 109 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «1091Στο Νομό Έβρου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Σαμοθράκης. 2Τα Τελωνεία του Νομού Έβρου διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη Α΄ 2Τελωνείο Κήπων Κήποι Α΄ 3Τελωνείο Ορμενίου Ορμένιο Α΄ 4Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Νέα Ορεστιάδα Α΄ 5Τελωνείο Καστανεών Καστανιές Α΄ 6Τελωνείο Πυθίου Πύθιο Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Έβρου διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙ. Τελωνείο Κήπων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 13Τμήμα Τελωνισμού ΙΙΙ. Τελωνείο Ορμενίου Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού ΙV. Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού ν. Τελωνείο Καστανεών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού β)Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού ΄Εβρου έχει ως εξής: Τελωνείο Αλεξανδρούπολης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού ΄Εβρου, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Κήπων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέπλου που ανήκει στο Δήμο Φερρών) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Τουρκίας. Τελωνείο Ορμενίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορμενίου που ανήκει στο Δήμο Τριγώνου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου αυτού επεκτείνεται και καθ΄ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής «Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη» για τη διευκόλυνση των σχετικών τελωνειακών ελέγχων. Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Βύσσας (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Καστανεών), Διδυμοτείχου (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πυθίου), Κυπρίνου, Μεταξάδων, Τριγώνου (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ορμενίου), Ορεστιάδος και Ορφέα. Τελωνείο Καστανεών Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανεών που ανήκει στο Δήμο Βύσσας) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Τουρκίας. στ)Τελωνείο Πυθίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Πυθίου που ανήκει στο Δήμο Διδυμοτείχου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Τουρκίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου αυτού επεκτείνεται και καθ΄ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής «Πύθιο – Αλεξανδρούπολη» για τη διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων. 5Στη Σαμοθράκη του Νομού Έβρου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Αλεξανδρούπολης. » Άρθρο 18 Το άρθρο 117 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 57/2001 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «1171Στο Νομό Εύβοιας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Εύβοιας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Χαλκίδας Χαλκίδα Α΄ 2Τελωνείο Αλιβερίου Αλιβέρι Β΄ 3Τελωνείο Ωρεών Ωρεοί Β΄ 3Το Τελωνείο Χαλκίδας, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Εύβοιας έχει ως εξής: Τελωνείο Χαλκίδας Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του Νομού Εύβοιας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Αλιβερίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Ταμυναίων, Αμαρυνθίων, Αυλώνος και Δυστίων. Τελωνείο Ωρεών Η κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Ωρεών, Αρτεμισίου, Αιδηψού, Ελυμνίων, Ιστιαίας, Νηλέως και Κηρέως (εκτός του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαντουδίου, το οποίο ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Χαλκίδας) και της Κοινότητας Λιχάδος. 5Στην Αιδηψό, Κύμη, Σκύρο και Κάρυστο εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα το μεν πρώτο στο Τελωνείο Ωρεών και τα λοιπά στο Τελωνείο Χαλκίδας. » Άρθρο 19 Το άρθρο 125 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «1251Στο Νομό Ευρυτανίας δεν λειτουργούν Τελωνεία. 2Η περιοχή του Νομού Ευρυτανίας περιλαμβάνεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας. » Άρθρο 20 Το άρθρο 133 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «1331Στο Νομό Ζακύνθου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Ζακύνθου. 2Το Τελωνείο Ζακύνθου είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα τη Ζάκυνθο και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρο το Νομό Ζακύνθου. » Άρθρο 21 Το άρθρο 141 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 337/1992 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: «1411Στο Νομό Ηλείας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Ηλείας είναι Β΄ τάξης και έχουν ως εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Κατακώλου Κατάκωλο Β΄ 2Τελωνείο Κυλλήνης Κυλλήνη Β΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ηλείας έχει ως εξής: Τελωνείο Κατακώλου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Ηλείας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Κυλλήνης. Τελωνείο Κυλλήνης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Γαστούνης, Κάστρου - Κυλλήνης, Λεχαινών και Τραγανού. » Άρθρο 22 Το άρθρο 149 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 337/1992 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: «1491Στο Νομό Ημαθίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Βέροιας, το οποίο είναι Α΄ τάξης και έχει έδρα τη Βέροια. 2Το Τελωνείο Βέροιας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Βέροιας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Ημαθίας. » Άρθρο 23 Το άρθρο 157 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 250/2001 (Α΄ 183), αντικαθίσταται ως εξής: «1571Στο Νομό Ηρακλείου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Ηρακλείου διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ηρακλείου Ηράκλειο Α΄ 2Τελωνείο Τυμπακίου Τυμπάκι Β΄ 3Το Τελωνείο Ηρακλείου, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών (Αερολιμένας) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ηρακλείου έχει ως εξής: Τελωνείο Ηρακλείου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών: i) που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Τυμπακίου και ii) των Δημοτικών Διαμερισμάτων Συκολόγου και Καλαμίου του Δήμου Βιάννου που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου. Τελωνείο Τυμπακίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Τυμπακίου, Μοιρών (εκτός του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγαϊδακίων που υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ηρακλείου), Γόρτυνος, Ζαρού και Ρούβα. » Άρθρο 24 Το άρθρο 165 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186) και έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 13/2004 (Α΄8), αντικαθίσταται ως εξής: «1651Στο Νομό Θεσσαλονίκης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Πύργου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Θεσσαλονίκης διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής Θεσσαλονίκη Α΄ 2Β΄ Τελωνείο Εισαγωγής Θεσσαλονίκη Α΄ 3Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής Σιδ. Σταθμός Α΄ 4Δ΄ Τελωνείο Μεταφοράς και Εξαγωγής Θεσσαλονίκη Α΄ 5Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα Μίκρα Θεσ/κης Α΄ 6ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Θεσσαλονίκη Α΄ 7Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Θεσσαλονίκη Α΄ 8Τελωνείο Νέας Μηχανιώνας Ν. Μηχανιώνα Β΄ 9Τελωνείο Σταυρού Σταυρός Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙ. Β΄ Τελωνείο Εισαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 173ο Τμήμα Τελωνισμού 184ο Τμήμα Τελωνισμού 19Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙΙ. Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και Επιστροφών 1οΤμήμα Τελωνισμού 2οΤμήμα Τελωνισμού ΙV. Δ΄ Τελωνείο Μεταφοράς και Εξαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων V. Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων VΙ. ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων VΙΙ. Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 2ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης έχει ως εξής: Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρος ο Νομός Θεσσαλονίκης, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων Νομού. Β΄ Τελωνείο Εισαγωγής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρος ο χώρος της Ελεύθερης Ζώνης Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και ο χώρος του κανονικού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα σημεία 5,6,7-18, 19,19΄, 19΄΄, 19΄΄΄, 60΄, 61, 62-88, 89 και 90. Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης ως προς την εφαρμογή του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, ως προς τον τελωνισμό ζώντων ζώων αφικνουμένων σιδηροδρομικώς ή οδικώς και ως προς τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται δια της σιδηροδρομικής οδού, καθώς και ολόκληρη η Επικράτεια ως προς την επιστροφή δασμών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων σε περίπτωση εξαγωγής εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων. Περιλαμβάνονται επίσης οι αποθηκευτικοί χώροι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Αποθήκες Ταχυδρομικών Δεμάτων του Ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης. Δ΄ Τελωνείο Μεταφοράς και Εξαγωγής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρη η περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για τις εξαγωγές, εκτός από αυτές των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει: i) στο Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής, ii) στο Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα, iii) στο Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών και iν) στα Τελωνεία Νέας Μηχανιώνας και Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης. Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι χώροι του Αεροδρομίου ‘’Μακεδονία’’. ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι χώροι των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων, των εγκαταστάσεων Συγκροτημάτων υπό επίβλεψη και οι λοιποί χώροι ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας του Νομού Θεσσαλονίκης. Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται ολόκληρος ο Νομός Θεσσαλονίκης για ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων εγχώριας και κοινοτικής προέλευσης, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων. Τελωνείο Νέας Μηχανιώνας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Μηχανιώνας, Θερμαϊκού και Επανομής. Τελωνείο Σταυρού Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ρεντίνας και Αγίου Γεωργίου, καθώς επίσης και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Νέων Κερδυλίων του Δήμου Αμφίπολης του Νομού Σερρών και Ολυμπιάδος του Δήμου Σταγίρων – Ακάνθου του Νομού Χαλκιδικής. 5Στον Πύργο του Νομού Θεσσαλονίκης εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής. 6Στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τελωνείου Νέας Μηχανιώνας περιλαμβάνεται και ο τελωνισμός ψαριών ολόκληρου του Κεφαλαίου 3 του Τελωνειακού Δασμολογίου (ψάρια και μαλακόστρακα και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια). » Άρθρο 25 Το άρθρο 173 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «1731Στο Νομό Θεσπρωτίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Θεσπρωτίας διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα Α΄ 2Τελωνείο Σαγιάδας Σαγιάδα Β΄ 3Τελωνείο Μαυροματίου Μαυρομάτι Β΄ 4Τελωνείο Αμπελώνα Αμπελώνας Γ΄ 3Το Τελωνείο Ηγουμενίτσας, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Θεσπρωτίας έχει ως εξής: Τελωνείο Ηγουμενίτσας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Θεσπρωτίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Σαγιάδας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Σαγιάδας (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Μαυροματίου) και Φιλιατών (εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αμπελώνα). Τελωνείο Μαυροματίου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Σαγιάδας που ανήκει στο Δήμο Σαγιάδας) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Αλβανίας. Τελωνείο Αμπελώνα Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελώνος που ανήκει στο Δήμο Φιλιατών) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Αλβανίας. » Άρθρο 26 Το άρθρο 181 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής: «1811Στο Νομό Ιωαννίνων οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Ιωαννίνων διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ιωαννίνων Ιωάννινα Α΄ 2Τελωνείο Κακαβιάς Κακαβιά Α΄ 3Τελωνείο Μέρτζανης Μέρτζανη Β΄ 4Τελωνείο Δρυμάδων Δρυμάδες Γ΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Ιωαννίνων διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Ιωαννίνων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού ΙΙ. Τελωνείο Κακαβιάς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων 2ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων 11Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 12Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ιωαννίνων έχει ως εξής: Τελωνείο Ιωαννίνων Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Κακαβιάς Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Κτισμάτων που ανήκει στο Δήμο Δελβινακίου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Αλβανίας. Τελωνείο Μέρτζανης Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας που ανήκει στο Δήμο Κόνιτσας) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Αλβανίας. Τελωνείο Δρυμάδων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Κοινοτικού Διαμερίσματος Δρυμάδων που ανήκει στην Κοινότητα Πωγωνιανής) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Αλβανίας. » Άρθρο 27 Το άρθρο 189 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 337/1992 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: «1891Στο Νομό Καβάλας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Καβάλας διακρίνονται σε Α΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Καβάλας Καβάλα Α΄ 2Τελωνείο Ελευθερών Ελευθερές Γ΄ 3Το Τελωνείο Καβάλας, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Καβάλας έχει ως εξής: Τελωνείο Καβάλας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Καβάλας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ελευθερών. Τελωνείο Ελευθερών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ελευθερών, Ορφανού και Πιερέων. 5Στην Κεραμωτή και στη Θάσο του Νομού Καβάλας εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενα στο Τελωνείο Καβάλας. » Άρθρο 28 Το άρθρο 197 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «1971Στο Νομό Καρδίτσας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Καρδίτσας. 2Το Τελωνείο Καρδίτσας είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα την Καρδίτσα και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σ΄ ολόκληρο το Νομό Καρδίτσας. » Άρθρο 29 Το άρθρο 205 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «2051Στο Νομό Καστοριάς οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Καστοριάς, το οποίο είναι Α΄ τάξης και έχει έδρα την Καστοριά. 2Το Τελωνείο Καστοριάς διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Καστοριάς περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού. » Άρθρο 30 Το άρθρο 213 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «2131Στο Νομό Κέρκυρας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Κέρκυρας και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Παξών. 2Το Τελωνείο Κέρκυρας είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα την Κέρκυρα και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών (Αερολιμένας) Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Κέρκυρας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού. 4Στους Παξούς του Νομού Κέρκυρας εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Κέρκυρας. 5Το Τοπικό Γραφείο Γουβιών καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας. » Άρθρο 31 Το άρθρο 221 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «2211Στο Νομό Κεφαλληνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία Κεφαλληνίας διακρίνονται σε Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αργοστολίου Αργοστόλι Β΄ 2Τελωνείο Ιθάκης Ιθάκη Γ΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Κεφαλληνίας έχει ως εξής: Τελωνείο Αργοστολίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κεφαλληνίας, εκτός της περιοχής που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ιθάκης. Τελωνείο Ιθάκης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Ιθάκης. 4Στο Ληξούρι, Φισκάρδο, στον Πόρο και στη Σάμη Κεφαλληνίας εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 Ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα στο Τελωνείο Αργοστολίου. » Άρθρο 32 Το άρθρο 229 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «2291Στο Νομό Κιλκίς οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Κιλκίς είναι Α΄ τάξης και έχουν ως εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ευζώνων Εύζωνοι Α΄ 2Τελωνείο Ειδομένης Ειδομένη Α΄ 3Τελωνείο Κιλκίς Κιλκίς Α΄ 4Τελωνείο Δοϊράνης Δοϊράνη Α΄ 3Τα Τελωνεία του Νομού Κιλκίς διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Ευζώνων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 1ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων 2ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων 3ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού ΙΙ. Τελωνείο Ειδομένης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού ΙΙΙ. Τελωνείο Κιλκίς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού ΙV. Τελωνείο Δοϊράνης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Κιλκίς έχει ως εξής: Τελωνείο Ευζώνων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Ευζώνων που ανήκει στο Δήμο Πολυκάστρου) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τελωνείο Ειδομένης Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Ειδομένης που ανήκει στο Δήμο Αξιούπολης) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου αυτού επεκτείνεται και καθ΄ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής «Ειδομένη - Θεσσαλονίκη» για τη διευκόλυνση των σχετικών τελωνειακών ελέγχων. Τελωνείο Κιλκίς Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κιλκίς, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Δοϊράνης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται το αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσάτου που ανήκει στο Δήμο Δοϊράνης) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, καθώς και η συνορεύουσα ζώνη της παρακείμενης ομώνυμης λίμνης. » Άρθρο 33 Το άρθρο 237 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «2371Στο Νομό Κοζάνης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Κοζάνης είναι Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδα Β΄ 2Τελωνείο Σιάτιστας Σιάτιστα Β΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Κοζάνης έχει ως εξής: Τελωνείο Πτολεμαΐδας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κοζάνης, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σιάτιστας. Τελωνείο Σιάτιστας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ασκίου, Νεάπολης, Σιάτιστας, Τσοτυλίου, η περιοχή της Κοινότητας Πενταλόφου, καθώς και η περιοχή ολόκληρου του Νομού Γρεβενών. » Άρθρο 34 Το άρθρο 245 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του π.δ. 124/2005 (Α΄ 181), αντικαθίσταται ως εξής: «΄2451Στο Νομό Κορινθίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Κορινθίας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Κορίνθου Κόρινθος Α΄ 2Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων Άγιοι Θεόδωροι Α΄ 3Τελωνείο Σικυώνος Σικυώνα Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης του Νομού Κορινθίας διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Κορίνθου Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού (έδρα τα Ίσθμια). ΙΙ. Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Κορινθίας έχει ως εξής: Τελωνείο Κορίνθου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κορινθίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια της περιοχής των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων και λοιπών χώρων ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αγίων Θεοδώρων. Τελωνείο Σικυώνος Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Βέλου, Ευρωστίνης, Ξυλοκάστρου, Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού. 5Το Τελωνείο Ισθμίας (Β΄ τάξης) καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Κορίνθου. » Άρθρο 35 Το άρθρο 253 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 57/2001 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «2531Στο Νομό Κυκλάδων οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Κυκλάδων διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Σύρου Ερμούπολη Α΄ 2Τελωνείο Θήρας Θήρα Β΄ 3Τελωνείο Μήλου Μήλος Β΄ 4Τελωνείο Μυκόνου Μύκονος Β΄ 5Τελωνείο Νάξου Νάξος Β΄ 6Τελωνείο Πάρου Πάρος (Παροικία) Β΄ 7Τελωνείο Γαυρίου Άνδρου Γαύριο Γ΄ 8Τελωνείο Τήνου Τήνος Γ΄ 3Το Τελωνείο Σύρου, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Κυκλάδων έχει ως εξής: Τελωνείο Σύρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Κυκλάδων, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Θήρας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Θήρας και Ιητών και των Κοινοτήτων Ανάφης, Οίας, Σικίνου και Φολεγάνδρου. Τελωνείο Μήλου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Κύθνου, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου και της Κοινότητας Κιμώλου. Τελωνείο Μυκόνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Μυκόνου. Τελωνείο Νάξου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και των Κοινοτήτων Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσσας. Τελωνείο Πάρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές του Δήμου Πάρου και της Κοινότητας Αντίπαρου. Τελωνείο Γαυρίου Άνδρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Άνδρου, Κορθίου και Υδρούσας. Τελωνείο Τήνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Εξωμβούργου και Τήνου και της Κοινότητας Πανόρμου. 5Στα παρακάτω νησιά της περιοχής του Νομού Κυκλάδων εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.), άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 (Α΄ 195), υπαγόμενα στα εξής Τελωνεία αντίστοιχα: Τ.Τ.Γ. Κέας, με έδρα το ομώνυμο νησί, το οποίο υπάγεται στο Τελωνείο Σύρου. Τ.Τ.Γ. Ίου και Φολεγάνδρου, με έδρα τα ομώνυμα νησιά αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στο Τελωνείο Θήρας. Τ.Τ.Γ. Κιμώλου, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου, με έδρα τα ομώνυμα νησιά αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στο Τελωνείο Μήλου. Τ.Τ.Γ. Αμοργού, με έδρα το ομώνυμο νησί, το οποίο υπάγεται στο Τελωνείο Νάξου. » Άρθρο 36 Το άρθρο 261 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «2611Στο Νομό Λακωνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Πλύτρας. 2Τα Τελωνεία του Νομού Λακωνίας διακρίνονται σε Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Γυθείου Γύθειο Β΄ 2Τελωνείο Νεάπολης Βοιών Νεάπολη Βοιών Β΄ 3Τελωνείο Μονεμβασίας Μονεμβασία Γ΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Λακωνίας έχει ως εξής: Τελωνείο Γυθείου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Λακωνίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Νεάπολης Βοιών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές του Δήμου Βοιών και της Κοινότητας Ελαφονήσου. Τελωνείο Μονεμβασίας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ασωπού, Ζάρακα, Μολάων, Μονεμβασίας και Νιάτων. 4Στην Πλύτρα εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενο στο Τελωνείο Γυθείου. » Άρθρο 37 Το άρθρο 269 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «2691Στο Νομό Λάρισας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Λάρισας και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Στομίου. 2Το Τελωνείο Λάρισας είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα τη Λάρισα και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Λάρισας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού. 4Στο Στόμιο του Νομού Λάρισας συστήνεται Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 -Α΄ 195) υπαγόμενο στο Τελωνείο Λάρισας. » Άρθρο 38 Το άρθρο 277 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «2771Στο Νομό Λασιθίου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Λασιθίου είναι Β΄ τάξης και έχουν ως εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Β΄ 2Τελωνείο Ιεράπετρας Ιεράπετρα Β΄ 3Τελωνείο Σητείας Σητεία Β΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Λασιθίου έχει ως εξής: Τελωνείο Αγίου Νικολάου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Λασιθίου, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Ιεράπετρας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και οι περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ορεινού και Σχινοκαψάλων του Δήμου Μακρύ Γιαλού, καθώς και οι περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Συκολόγου και Καλαμίου του Δήμου Βιάννου του Νομού Ηρακλείου. Τελωνείο Σητείας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Σητείας, Μακρύ Γιαλού (εκτός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ορεινού και Σχινοκαψάλων, που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Ιεράπετρας), Ιτάνου και Λεύκης. » Άρθρο 39 Το άρθρο 285 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), του άρθρου 10 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «2851Στο Νομό Λέσβου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Λέσβου διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Μυτιλήνης Μυτιλήνη Α΄ 2Τελωνείο Καλλονής Καλλονή Β΄ 3Τελωνείο Μύρινας Λήμνου Μύρινα Λήμνου Β΄ 4Τελωνείο Πλωμαρίου Πλωμάρι Β΄ 3Το Τελωνείο Μυτιλήνης, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Λέσβου έχει ως εξής: Τελωνείο Μυτιλήνης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Λέσβου, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Καλλονής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καλλονής και Ερεσού – Αντίσσης. Τελωνείο Μύρινας Λήμνου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ατσικής, Μούδρου, Μύρινας και Νέας Κούταλης καθώς και η περιοχή της Κοινότητας Αγίου Ευστρατίου. Τελωνείο Πλωμαρίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Γέρα, Πλωμαρίου και Πολυχνίτου. 5Στο Μόλυβο του Νομού Λέσβου εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Μυτιλήνης. 6Στον Άγιο Ευστράτιο και στο Μούδρο του Νομού Λέσβου εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987) υπαγόμενα στο Τελωνείο Μύρινας Λήμνου. 7Τα Τελωνεία Γέρα (Β΄ τάξης) και Πολυχνίτου (Γ΄ τάξης) του Νομού Λέσβου καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Τελωνείο Πλωμαρίου. » Άρθρο 40 Το άρθρο 293 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «2931Στο Νομό Λευκάδας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Λευκάδας και τα παρακάτω αναφερόμενα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία. 2Το Τελωνείο Λευκάδας είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα τη Λευκάδα και η κατά τόπον αρμοδιότητα του εκτείνεται σ΄ ολόκληρο το Νομό Λευκάδας. 3Στο Νυδρί, Μεγανήσι και στη Βασιλική Λευκάδας εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρο 23 παρ. 17 εδ. 4 του Ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), υπαγόμενα στο Τελωνείο Λευκάδας. » Άρθρο 41 Το άρθρο 301 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 282/1989 (Α΄ 132), του άρθρου 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), του άρθρου 11 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3011Στο Νομό Μαγνησίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Μαγνησίας διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Βόλου Βόλος Α΄ 2Τελωνείο Τσιγκελίου Αλμυρού Τσιγκέλι Β΄ 3Τελωνείο Σκιάθου Σκιάθος Γ΄ 3Το Τελωνείο Βόλου, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Μαγνησίας έχει ως εξής: Τελωνείο Βόλου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Μαγνησίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Τσιγκελίου Αλμυρού Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αλμυρού, Πτελεού, Σούρπης και η περιοχή της Κοινότητας Ανάβρας. Τελωνείο Σκιάθου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Σκιάθου. 5Στη Σκόπελο, στην Αλόννησο και στον Όρμο Τσιμέντων ΑΓΕΤ του Νομού Μαγνησίας εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987) υπαγόμενα στο Τελωνείο Βόλου. 6Στη Μηλίνα του Νομού Μαγνησίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 του ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α΄), με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Σηπιάδος και την κοινότητα Τρικερίου, υπαγόμενο στο Τελωνείο Βόλου. 7Τα Τοπικά Γραφεία Χορευτού Ζαγοράς και Τρικερίου του Νομού Μαγνησίας καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Τελωνείο Βόλου και στο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Μηλίνας αντίστοιχα. » Άρθρο 42 Το άρθρο 309 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3091Στο Νομό Μεσσηνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Μεσσηνίας διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Καλαμάτας Καλαμάτα Α΄ 2Τελωνείο Πύλου Πύλος Β΄ 3Τελωνείο Κυπαρισσίας Κυπαρισσία Γ΄ 3Το Τελωνείο Καλαμάτας, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Μεσσηνίας έχει ως εξής: Τελωνείο Καλαμάτας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Μεσσηνίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Πύλου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Βουφράδος, Μεθώνης, Παπαφλέσσα, Πύλου και Χιλιοχωρίων. Τελωνείο Κυπαρισσίας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Κυπαρισσίας, Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Δωρίου, Είρας, Νέστορος, Φιλιατρών και της Κοινότητας Τριπύλης. » Άρθρο 43 Το άρθρο 317 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 171/1998 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «3171Στο Νομό Ξάνθης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Ξάνθης διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Ξάνθης Ξάνθη Α΄ 2Τελωνείο Εχίνου Έχινος Β΄ 3Τελωνείο Πόρτο - Λάγος Πόρτο - Λάγος Γ΄ 3Το Τελωνείο Ξάνθης, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ξάνθης έχει ως εξής: Τελωνείο Ξάνθης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Εχίνου Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου - εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Εχίνου που ανήκει στο Δήμο Μύκης) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Βουλγαρίας. Τελωνείο Πόρτο - Λάγος Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Αβδήρων. » Άρθρο 44 Το άρθρο 325 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 57/2001 (Α΄ 48) και του άρθρου 12 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «3251Στη Νομαρχία Πειραιά οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Πειραιά διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιάς Α΄ 2Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Πειραιάς Α΄ 3Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής και Μεταφοράς Πειραιάς Α΄ 4Δ΄ Τελωνείο Ταχυδρομικών Δεμάτων Πειραιάς Α΄ 5Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 6ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιάς Α΄ 7Ζ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιάς Α΄ 8Τελωνείο Πόρου Πόρος Β΄ 3Τα Τελωνεία Α΄ τάξης της Νομαρχίας Πειραιά διαρθρώνονται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Επίσκεψης Πλοίων Τμήμα Εφοδιασμών Πλοίων και Αεροσκαφών Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙ. Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 2ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 3ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. 4ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙΙΙ. Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής και Μεταφοράς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων ΙV. Δ΄ Τελωνείο Ταχυδρομικών Δεμάτων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων V. Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Α΄ Υποδιεύθυνση Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων Β΄ Υποδιεύθυνση 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού 394ο Τμήμα Τελωνισμού 405ο Τμήμα Τελωνισμού 416ο Τμήμα Τελωνισμού 427ο Τμήμα Τελωνισμού 438ο Τμήμα Τελωνισμού VΙ. ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού 4ο Τμήμα Τελωνισμού 39Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων VΙΙ. Ζ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Επιστροφών Ε.Φ.Κ. 1ο Τμήμα Τελωνισμού 2ο Τμήμα Τελωνισμού 3ο Τμήμα Τελωνισμού 4ο Τμήμα Τελωνισμού 395ο Τμήμα Τελωνισμού 40Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων της Νομαρχίας Πειραιά έχει ως εξής: Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νομαρχία Πειραιά, καθώς και στους όρμους Γλυφάδας και Βουλιαγμένης (που ανήκουν στις Νομαρχίες Αθηνών και Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα), εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων της Νομαρχίας. Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νομαρχία Πειραιά για ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων εγχώριας και κοινοτικής προέλευσης, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων. Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής και Μεταφοράς Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νομαρχία Πειραιά για τις εξαγωγές εμπορευμάτων, εκτός από αυτές των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει στο Β΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών. Δ΄ Τελωνείο Ταχυδρομικών Δεμάτων Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νομαρχία Πειραιά, μόνον ως προς τον τελωνισμό ταχυδρομικών δεμάτων. Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά μετά των αποθηκευτικών της χώρων. ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στην παραθαλάσσια περιοχή από την πύλη Αγίου Διονυσίου μέχρι και δυτικά της επισκευαστικής βάσης Περάματος, εκτός της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά, καθώς επίσης στο χώρο του ΤΙR ΤΕRΜΙΝΑL (αποθήκη Γ3) της περιοχής Σχιστού και στο χώρο της Κεντρικής Λαχαναγοράς. Ζ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στους χώρους των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων Συγκροτημάτων υπό επίβλεψη και των λοιπών χώρων ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας των Νομαρχιών Πειραιά και Δυτικής Αττικής. Τελωνείο Πόρου Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται οι Δήμοι Πόρου, Τροιζήνος, Ύδρας και Μεθάνων. 5Στις περιοχές: i) Αγία Πελαγία, Αίγινα, Αμπελάκια, Κύθηρα, Σαλαμίνα και Σπέτσες της Νομαρχίας Πειραιά, ii) Βουλιαγμένη της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και iii) Γλυφάδα της Νομαρχίας Αθηνών εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενα στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων. 6Στην περιοχή Ύδρα της Νομαρχίας Πειραιά εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987) υπαγόμενο στο Τελωνείο Πόρου. » Άρθρο 45 Το άρθρο 333, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής: «3331Στο Νομό Πέλλας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Σκύδρας, το οποίο είναι Α΄ τάξης και έχει έδρα τη Σκύδρα. 2Το Τελωνείο Σκύδρας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σκύδρας περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Πέλλας. » Άρθρο 46 Το άρθρο 341 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 259/1991 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «3411Στο Νομό Πιερίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Κατερίνης και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία Πλαταμώνα και Μεθώνης. 2Το Τελωνείο Κατερίνης είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα την Κατερίνη και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Κατερίνης περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Πιερίας. 4Στον Πλαταμώνα του Νομού Πιερίας εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν.1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενο στο Τελωνείο Κατερίνης. 5Στη Μεθώνη του Νομού Πιερίας συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν.1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενο στο Τελωνείο Κατερίνης. » Άρθρο 47 Το άρθρο 349 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «3491Στο Νομό Πρέβεζας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Πρέβεζας και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Πάργας. 2Το Τελωνείο Πρέβεζας είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα την Πρέβεζα και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πρέβεζας περιλαμβάνεται: i) η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού και ii) οι χώροι του αεροδρομίου Ακτίου (του Δήμου Ανακτορίου που ανήκει στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας). 4Στην Πάργα του Νομού Πρέβεζας εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Πρέβεζας. » Άρθρο 48 Το άρθρο 357 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «3571Στο Νομό Ρεθύμνης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Ρεθύμνου και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Αγίας Γαλήνης. 2Το Τελωνείο Ρεθύμνου είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα το Ρέθυμνο και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Ρεθύμνου περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Ρεθύμνης. 4Στην Αγία Γαλήνη του Νομού Ρεθύμνης εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Ρεθύμνου. » Άρθρο 49 Το άρθρο 365 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 171/1998 (Α΄ 129) και του άρθρου 13 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «3651Στο Νομό Ροδόπης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Ροδόπης διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Κομοτηνής Κομοτηνή Α΄ 2Τελωνείο Νυμφαίας Νυμφαία Β΄ 3Το Τελωνείο Κομοτηνής, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ροδόπης έχει ως εξής: Τελωνείο Κομοτηνής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του Νομού Ροδόπης, εκτός των περιοχών της κατά τόπον αρμοδιότητας του Τελωνείου Νυμφαίας. Τελωνείο Νυμφαίας Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Πανδρόσου που ανήκει στο Δήμο Κομοτηνής) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας. » Άρθρο 50 Το άρθρο 373 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3731Στο Νομό Σάμου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Σάμου διακρίνονται σε Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Σάμου Λιμήν Βαθέως Β΄ 2Τελωνείο Καρλοβασίου Καρλόβασι Β΄ 3Τελωνείο Πυθαγορίου Πυθαγόριο Γ΄ 3Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Σάμου έχει ως εξής: Τελωνείο Σάμου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. Τελωνείο Καρλοβασίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου. Τελωνείο Πυθαγορείου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή του Δήμου Πυθαγορείου. 4Στον Άγιο Κήρυκο και στον Εύδηλο του Νομού Σάμου εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν.1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Σάμου. 5Στους Φούρνους Κορσεών συστήνεται ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν.1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενο στο Τελωνείο Σάμου. » Άρθρο 51 Το άρθρο 381 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1), αντικαθίσταται ως εξής: «3811Στο Νομό Σερρών οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Σερρών είναι Α΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Σερρών Σέρρες Α΄ 2Τελωνείο Προμαχώνα Προμαχώνας Α΄ 3Τα Τελωνεία του Νομού Σερρών διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Ι. Τελωνείο Σερρών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού ΙΙ. Τελωνείο Προμαχώνα Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης 101ο Τμήμα Τελωνισμού 112ο Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Σερρών έχει ως εξής: Τελωνείο Σερρών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών: i) που ανήκουν στη κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Προμαχώνα και ii) του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέων Κερδυλίων του Δήμου Αμφίπολης, που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης. Τελωνείο Προμαχώνα Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Κοινοτικού Διαμερίσματος Προμαχώνος που ανήκει στην Κοινότητα Προμαχώνος) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου αυτού επεκτείνεται και καθ΄ όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής «Προμαχώνας - Θεσσαλονίκη» για τη διευκόλυνση των σχετικών τελωνειακών ελέγχων. » Άρθρο 52 Το άρθρο 389 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «3891Στο Νομό Τρικάλων οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Τρικάλων. 2Το Τελωνείο Τρικάλων είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα τα Τρίκαλα και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σ’ ολόκληρο το Νομό Τρικάλων. » Άρθρο 53 Το άρθρο 397 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 14 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186) και του άρθρου 14 του π.δ. 13/2004 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «3971Στο Νομό Φθιώτιδος οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Αγίου Κωνσταντίνου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Φθιώτιδας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Στυλίδας Στυλίδα Α΄ 2Τελωνείο Αταλάντης Αταλάντη Β΄ 3Το Τελωνείο Στυλίδας, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Φθιώτιδας έχει ως εξής: Τελωνείο Στυλίδας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Νομών Φθιώτιδας (εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αταλάντης) και Ευρυτανίας. Τελωνείο Αταλάντης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αμφίκλειας, Αταλάντης, Δαφνουσίων, Ελάτειας, Μαλεσίνης, Οπουντίων και Τιθορέας. 5Στον Άγιο Κωνσταντίνο του Νομού Φθιώτιδας εδρεύει ομώνυμο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ 195 Α΄) υπαγόμενο στο Τελωνείο Στυλίδας. » Άρθρο 54 Το άρθρο 405 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 1/1994 (Α΄1), αντικαθίσταται ως εξής: «4051Στο Νομό Φλώρινας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου. 2Τα Τελωνεία του Νομού Φλώρινας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Κρυσταλλοπηγή Α΄ 2Τελωνείο Νίκης Νίκη Β΄ 3Τελωνείο Φλώρινας Φλώρινα Β΄ 3Το Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. 1ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων 2ο Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Φλώρινας έχει ως εξής: Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Κοινοτικού Διαμερίσματος Κρυσταλλοπηγής που ανήκει στην Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Αλβανίας. Τελωνείο Νίκης Η κατά τόπον αρμοδιότητά του περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο εισόδου – εξόδου (του Δημοτικού Διαμερίσματος Νίκης που ανήκει στο Δήμο Κάτω Κλεινών) επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τελωνείο Φλώρινας Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων του Νομού. » Άρθρο 55 Το άρθρο 413 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «4131Στο Νομό Φωκίδας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Ιτέας. 2Το Τελωνείο Ιτέας είναι Β΄ τάξης, έχει έδρα την Ιτέα και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σ’ ολόκληρο το Νομό Φωκίδας. » Άρθρο 56 Το άρθρο 421 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216), του άρθρου 3 του π.δ. 259/1991 (Α΄ 98), του άρθρου 1 του π.δ. 337/1992 (Α΄ 166),του άρθρου 16 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1) και του άρθρου 4 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «4211Στο Νομό Χαλκιδικής οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Χαλκιδικής διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Δάφνης Δάφνη Α΄ 2Τελωνείο Γερακινής Γερακινή Β΄ 3Τελωνείο Νέων Μουδανιών Νέα Μουδανιά Β΄ 4Τελωνείο Στρατωνίου Στρατώνιο Β΄ 5Τελωνείο Ουρανούπολης Ουρανούπολη Γ΄ 3Το Τελωνείο Δάφνης, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Χαλκιδικής έχει ως εξής: Τελωνείο Δάφνης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Χερσονήσου του ΄Αθω (Άγιο Όρος). Τελωνείο Γερακινής Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων, Ορμυλίας, Πολυγύρου, Σιθωνίας και Τορώνης. Τελωνείο Νέων Μουδανιών Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Μουδανιών, Παλλήνης και Τρίγλιας. Τελωνείο Στρατωνίου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγίρων – Ακάνθου (εκτός: i) των περιοχών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νέων Ρόδων και Ουρανουπόλεως, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Ουρανούπολης και ii) της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Ολυμπιάδος, που υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Σταυρού του Νομού Θεσσαλονίκης). Τελωνείο Ουρανούπολης Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ουρανουπόλεως και Νέων Ρόδων του Δήμου Σταγίρων – Ακάνθου. 5Στους Όρμους Μονής Βατοπεδίου, Μονής Ζωγράφου και Μονής Ιβήρων του Νομού Χαλκιδικής εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Δάφνης. 6Στον Άγιο Νικόλαο, Νέο Μαρμαρά, Πόρτο Καρρά, Πόρτο Κουφό και Σάρτη του Νομού Χαλκιδικής εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Γερακινής. 7Στη Νέα Καλλικράτεια και στη Νέα Σκιώνη του Νομού Χαλκιδικής εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρο 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Νέων Μουδανιών. 8Στην Αμουλιανή και στην Ιερισσό του Νομού Χαλκιδικής εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Στρατωνίου. 9Το Τελωνείο Νέων Ρόδων (Γ΄ τάξης) καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Ουρανούπολης. » Άρθρο 57 Το άρθρο 429 του π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 248/1998 (Α΄ 186) και τροποποιηθεί με το π.δ. 1/1999 (Α΄ 2), αντικαθίσταται ως εξής: «4291Στο Νομό Χανίων οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία των επομένων παραγράφων. 2Τα Τελωνεία του Νομού Χανίων διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι τα εξής: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1Τελωνείο Χανίων Σούδα Α΄ 2Τελωνείο Κισσάμου Κίσσαμος Β΄ 3Το Τελωνείο Χανίων, ως Τελωνείο Α΄ τάξης, διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών Τμήμα Ε.Φ.Κ. Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης Τμήμα Τελωνισμού Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων. 4Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Χανίων έχει ως εξής: Τελωνείο Χανίων Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Κισσάμου. Τελωνείο Κισσάμου Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Ινναχωρίου, Κισσάμου, Κολυμβαρίου και Μυθήμνης. 5Στην Παλαιοχώρα και στη Χώρα Σφακίων του Νομού Χανίων εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Χανίων. » Άρθρο 58 Το άρθρο 437 του π.δ. 551/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 504/1989 (Α΄ 216) και του άρθρου 2 του π.δ. 1/1994 (Α΄ 1), αντικαθίσταται ως εξής: «4371Στο Νομό Χίου οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από το Τελωνείο Χίου και τα παρακάτω αναφερόμενα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία. 2Το Τελωνείο Χίου είναι Α΄ τάξης, έχει έδρα τη Χίο και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, που έχουν ως εξής: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τμήμα Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. Τμήμα Τελωνισμού. 3Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Χίου περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρου του ομώνυμου Νομού. 4Στις Οινούσσες, στα Παλαιά Ψαρά και στη Βολισσό του Νομού Χίου εδρεύουν ομώνυμα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 ν. 1735/1987 – ΦΕΚ Α΄ 195) υπαγόμενα στο Τελωνείο Χίου. 5Το Τοπικό Γραφείο Καρδαμύλων καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τελωνείο Χίου. » Άρθρο 59 1.Των Τελωνείων Α΄ τάξης: Αστακού, Νέας Ορεστιάδας, Καστανεών και Ρεθύμνου προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει αυτών ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151). 2.Των συνιστώμενων Υποδιευθύνσεων στα Τελωνεία Αερολιμένα ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει αυτών ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151). 3.Των Τελωνείων Β΄ τάξης Σταυρού, Κισσάμου και Καλλονής και Γ΄ τάξης Μεγίστης, των συνιστώμενων Τμημάτων των Τελωνείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των Τμημάτων που συστήνονται ή μετονομάζονται στα Τελωνεία Α΄ Τάξης όλης της χώρας, καθώς και των συνιστώμενων Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει αυτών ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή των αντιστοίχων προσωρινών κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151). Άρθρο 60 1.Καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ στις παραγράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 13/2004 (Α΄8). 2.Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών που συστήνονται ή στις οποίες μεταβάλλεται το επίπεδο οργανωτικής τους τάξης, καθώς και ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών που καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, θα καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265). 3.Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Τμημάτων που συστήνονται ή μετονομάζονται στα Τελωνεία Α΄ Τάξης, καθώς και ως χρόνος παύσης της λειτουργίας των Τμημάτων που καταργούνται στα Τελωνεία Α΄ τάξης, ορίζονται δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. 4.Οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή εξουσιοδοτικών διατάξεων σχετικών υπουργικών αποφάσεων, για την παροχή άδειας σύστασης και λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο φορολογικής αποθήκης από άλλη τελωνειακή Αρχή από εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. 5.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183), που προέβλεπαν την κατάργηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.), καταργούνται. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) β) του άρθρου 26 παρ. 5 και 6 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31). γ) του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού σαράντα ενός χιλιάδων και τριακοσίων σαράντα (41.340) Ευρώ για το οικονομικό έτος 2006, καθώς και για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23110, Κ.Α.Ε. 0215).
  • Την υπ’ αριθμ. 102/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία