Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Οπλιτών (Ανδρών-Γυναικών) του Στρατού Ξηράς (Α’ 300).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Οι στολές υπ’ αριθμούς 2 Υπαξιωματικών (Τελετών), 7 (Παρατάξεων – Παρελάσεων), 8α (Υπηρεσίας), 8β (Υπηρεσίας), 8γ (Υπηρεσίας), 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας) Χειμερινή – Θερινή και 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας) Θερινή (Ενδεικτική Ειδικών Δυνάμεων), καθώς και η Ειδική Στολή Ιπταμένου, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ιδίου κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 4 του ιδίου Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Οι ΕΠ.ΟΠ. απόφοιτοι του σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης ΕΠ.ΟΠ Ειδικών Δυνάμεων (Σ.Π.Ε.ΕΠ.ΟΠ.Ε.Δ), φέρουν το μεταλλικό σήμα στις στολές εξόδου, ενώ το υφασμάτινο-κεντητό σήμα στη στολή Υπηρεσίας-Ασκήσεων και Παρατάξεων-Παρελάσεων .
2.  
  Η παράγραφος 5 του ιδίου ως άνω άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 6
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ιδίου Κανονισμού προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «πλην των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΣΜΥ οι οποίοι φέρουν τα μεταλλικά διακριτικά Όπλου-Σώματος επί των αντιστοίχων επιρραμμάτων»
Άρθρο 5 "Οι στολές υπ’ αριθμούς 2 Υπαξιωματικών (Τελετών), 8 (Περιπάτου και Υπηρεσίας), 8α (Υπηρεσίας), 8β (Υπηρεσίας), 8γ (Υπηρεσίας), που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ιδίου Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής: Χειμερινή Θερινή - Πηλήκιο σκούρο μπλε - Πηλήκι [...]"
2.  
  Η χειμερινή στολή υπ’ αριθ. 8γ, είναι η 8α με πουλόβερ και μπερέ. Χειμερινή Θερινή - Πηλίκιο ασκήσεων (τζόκεϋ) παραλλαγής ή μπερές (οι δικαιούμενοι) - Πηλίκιο ασκήσεων (τζόκεϋ) παραλλαγής ή μπερές (οι δικαιούμενοι) - Χιτώνιο παραλλαγής - Χιτώνιο παραλλαγής - Εσωτερική επένδυση χιτωνίου - Εσωτερική επένδυση παραλλαγής χιτωνίου - Πουλόβερ εσωτερικά χιτωνίου (προαιρετικά) - Παντελόνι παραλλαγής - Παντελόνι παραλλαγής - Ζώνη Αξιωματικών - Εσωτερική επένδυση παντελονιού (προαιρετικά) - Άρβυλα - Ζώνη Αξιωματικών - Κάλτσες φαιοπράσινες - Άρβυλα - Διακριτικά βαθμού - Οπλόσημο (κεντητά στα πέτα χρώματος μαύρου) - Κάλτσες φαιοπράσινες - Πουλόβερ ή τζάκετ ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και μετά από διαταγή της Μονάδας - Διακριτικά βαθμού - Οπλόσημο (κεντητά στα πέτα χρώματος μαύρου) - Ταινία με ονοματεπώνυμο - Επενδύτης εκστρατείας (τζάκετ) (προαιρετικά) - Διακριτικά σήματα Ειδ. Δυνάμεων – Αερ Στρατού κλπ (οι δικαιούμενοι) - Γάντια μάλλινα (προαιρετικά) - Ταινία με ονοματεπώνυμο - Διακριτικά σήματα Ειδ. Δυνάμεων - Αερ. Στρατού κλπ (οι δικαιούμενοι) Σημειώσεις: 1. Το κράνος, ο οπλισμός, ο ζωστήρας Α/Τ ή η εξάρτυση, φέρονται κατόπιν διαταγής. 2. Δικαιούμενοι «μπερέ « είναι οι Αξιωματικοί – Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων, των Τεθωρακισμένων, της Αερ. Στρατού και της 71 Α/Μ ΤΑΞ. Θερινή (Ενδεικτική Ειδικών Δυνάμεων) - Μπερές - Χιτώνιο παραλλαγής - Εσωτερική επένδυση παραλλαγής χιτωνίου - Παντελόνι παραλλαγής - Ζώνη Αξιωματικών - Άρβυλα - Κάλτσες φαιοπράσινες - Διακριτικά βαθμού - Οπλόσημο (κεντητά στα πέτα χρώματος μαύρου) - Διακριτικό επίρραμμα Ειδικών Δυνάμεων και στα δύο μανίκια - Έμβλημα Ειδικών Δυνάμεων - Ταινία με ονοματεπώνυμο - Διακριτικά σήματα Ειδ. Δυνάμεων Σημείωση: Το κράνος, ο οπλισμός, ο ζωστήρας Α/Τ ή η εξάρτυση, φέρονται κατόπιν διαταγής. Χειμερινή – Θερινή - Πηλήκιο ασκήσεων (τζόκεϋ) χρώματος βυσσινί - Φόρμα ιπταμένου - Εσωτερική επένδυση χιτωνίου (μόνο το χειμώνα) - Εσωτερική επένδυση παντελονιού (μόνο το χειμώνα) - Άρβυλα (ειδικά με φερμουάρ) - Κάλτσες φαιοπράσινες - Διακριτικά βαθμού - Οπλόσημο (κεντητά στα πέτα χρώματος μαύρου) - Διακριτικό ιπταμένου (στο ύψος του αριστερού στήθους) - Έμβλημα Σχηματισμού στο δεξιό βραχίονα - Ελληνική Σημαία στον αριστερό βραχίονα (από τους μεταβαίνοντες στο εξωτερικό) - Διακριτικό Μονάδος και βασικού τύπου Α/Φ - Ε/Π, που είναι διαθέσιμος ο χειριστής, στο ύψος του δεξιού στήθους - Επενδύτης εκστρατείας ιπταμένου (ανάλογα με καιρικές συνθήκες) - Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος βυσσινί - Κράνος χειριστού (στην πτήση) (υλικό θέσεως) - Γάντια ιπταμένου (στην πτήση) Σημείωση: Ζωστήρας Α/Τ ή εξάρτυση και οπλισμός, φέρονται κατόπιν διαταγής.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • ν. 2006/1939 «Περί Οργανώσεως και Στελεχών του εν ειρήνη Στρατού», (ΦΕΚ429 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 145/13.6.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Ε΄. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Τα άρθρα 5 παρ 17 περιπτ. η’ και 17 παρ 1 περίπτ. Γ του ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/15.2.1995 τΑ΄).
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Τα υπ’ αριθμ. 141/Σ. 14/2004, 178/Σ. 18/2004 και 3/Σ. 1/2005 Πρακτικά του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1939/2006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2006 1939
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία