ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/180

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της θέσης κάτω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργικής Επιμόρφωσης, του Δήμου Αργαλαστής, σε θέση «Ιωάννη Μυλωνά και Ιωάννη Καρασάβα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η θέση κάτω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργικής Επιμόρφωσης (ΚΕΓΕ) του Δήμου Αργαλαστής, Νομού Μαγνησίας, μετονομάζεται σε θέση «Ιωάννη Μυλωνά και Ιωάννη Καρασάβα»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 293 του π.δ. 410/ 1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3 του π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄21).
 • Την υπ’ αριθμ. 14/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργαλαστής, με την οποία προτείνεται να ονομασθεί η θέση κάτω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργικής Επιμόρφωσης (ΚΕΓΕ) του Δήμου Αργαλαστής, Νομού Μαγνησίας, σε θέση «Ιωάννη Μυλωνά και Ιωάννη Καρασάβα».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90, του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/.2/6139/ 24.3.2004 (Β΄ 527) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 179/ 2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/.2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1__2_6139 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία