Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

CHAPTER
Οργάνωση των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
Article 1 "Αποστολή"
1.  
  Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, εφεξής Υ.Ε.Κ.Α, έχουν ως αποστολή: α) τη συνδρομή και επίβλεψη ατόμων τα οποία έχουν καταδικασθεί με αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό επιτήρηση ή των οποίων η ποινή έχει μετατραπεί σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 15 παρ.4 ν.1941/1991), και β) τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας σε προσωρινά κρατουμένους ή σε άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κ.π.δ. (άρθρο 15 παρ. 5 ν.1941/1991).
Article 2
1.  
  Συνιστώνται Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής στις ακόλουθες έδρες πρωτοδικείων και η αρμοδιότητά τους εκτείνεται στις αντίστοιχες περιφέρειες των πρωτοδικείων που αναφέρονται σε κάθε μία από αυτές:
 1. Υ.Ε.Κ.Α. Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας.
 2. Υ.Ε.Κ.Α. Αθήνας με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια αυτή του Πρωτοδικείου Αθήνας.
 3. Υ.Ε.Κ.Α. Βέροιας με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Βέροιας, Κατερίνης, Έδεσσας και Γιαννιτσών.
 4. Υ.Ε.Κ.Α. Βόλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αυτή του Πρωτοδικείου Βόλου.
 5. Υ.Ε.Κ.Α. Ηλείας με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ηλείας, Αμαλιάδας και Ζακύνθου.
 6. Υ.Ε.Κ.Α. Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου.
 7. Υ.Ε.Κ.Α. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
 8. Υ.Ε.Κ.Α. Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας.
 9. Υ.Ε.Κ.Α. Καβάλας με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Καβάλας και Δράμας.
 10. Υ.Ε.Κ.Α. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.
 11. Υ.Ε.Κ.Α. Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.
 12. Υ.Ε.Κ.Α. Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 13. Υ.Ε.Κ.Α. Λαμίας με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Λαμίας, Ευρυτανίας και ΄Αμφισσας.
 14. Υ.Ε.Κ.Α. Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αυτή του Πρωτοδικείου Λάρισας.
 15. Υ.Ε.Κ.Α. Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου.
 16. Υ.Ε.Κ.Α. Ναυπλίου με έδρα το Ναύπλιο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ναυπλίου και Κορίνθου.
 17. Υ.Ε.Κ.Α. Πάτρας με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Πάτρας, Αιγίου, Καλαβρύτων και Κεφαλληνίας.
 18. Υ.Ε.Κ.Α. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αυτή του Πρωτοδικείου Πειραιά.
 19. Υ.Ε.Κ.Α. Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ξάνθης, Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
 20. Υ.Ε.Κ.Α. Ρόδου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Ρόδου και Κω.
 21. Υ.Ε.Κ.Α. Σερρών με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Σερρών και Κιλκίς.
 22. Υ.Ε.Κ.Α. Σύρου με έδρα τη Σύρο και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Σύρου, Νάξου και Σάμου.
 23. Υ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Τρικάλων και Καρδίτσας.
 24. Υ.Ε.Κ.Α. Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Τρίπολης, Σπάρτης και Γυθείου.
 25. Υ.Ε.Κ.Α. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Χαλκίδας, Λιβαδειάς και Θήβας.
 26. Υ.Ε.Κ.Α. Χανίων με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αυτή των Πρωτοδικείων Χανίων και Ρεθύμνης.
2.  
  Οι Υ.Ε.Κ.Α. είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εποπτεύονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δικαστή εκτέλεσης ποινών.
3.  
  Οι Υ.Ε.Κ.Α. στεγάζονται σε ανεξάρτητα γραφεία του πρωτοδικείου της έδρας τους.
Article 3 "Οι Υ.Ε.Κ.Α. διαρθρώνονται ως ακολούθως:"
1.  
  Οι Υ.Ε.Κ.Α. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης
 2. Τμήμα Κοινωφελούς Εργασίας
 3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
2.  
  Οι Υ.Ε.Κ.Α. Αγρινίου, Βόλου, Ηλείας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λάρισας, Ναυπλίου, Πάτρας, Ροδόπης, Σερρών, Τρίπολης και Χανίων λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, και.
3.  
  Οι λοιπές Υ.Ε.Κ.Α λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου.
Article 4 "Κεντρική Επιθεώρηση"
1.  
  Ο Κεντρικός Επιθεωρητής των Υ.Ε.Κ.Α. εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επιλέγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 παρ.3 του ν. 1941/91.
CHAPTER
ΠροσωπικόΆρθρο 5 1. Ο κλάδος ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 1941/1991, καταργείται. Δεκατέσσερις (14) θέσεις του κλάδου αυτού μεταφέρονται στον κλάδο ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και πενήντα (50) θέσεις του ίδιου κλάδου μεταφέρονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 2. Μεταφέρονται τριάντα (30) θέσεις από τον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής στον κλάδο ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
Article 6 "Κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Υ.Ε.Κ.Α διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: α) Κλάδος ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, θέσεις εβδομήντα (70). β) Κλάδος ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, θέσεις εκατόν ογδόντα (180). γ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις πενήντα (50). Οι παραπάνω θέσεις κατατάσσονται στους ενιαίους βαθμούς Δ-Α.
Article 7 "Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο κατανέμονται κατά Υ.Ε.Κ.Α. ως εξής:"
1.  
  Αγρινίου, θέσεις: 3 ΠΕ, 7 ΤΕ και 2 ΔΕ
2.  
  Αθήνας, θέσεις: 12 ΠΕ, 30 ΤΕ και 6 ΔΕ
3.  
  Βέροιας, θέσεις: 2 ΠΕ, 4 ΤΕ και 1 ΔΕ
4.  
  Βόλου, θέσεις: 2 ΠΕ, 5 ΤΕ και 2 ΔΕ
5.  
  Ηλείας, θέσεις: 2 ΠΕ, 5 ΤΕ και 2 ΔΕ
6.  
  Ηρακλείου, θέσεις: 3 ΠΕ, 7 ΤΕ και 2 ΔΕ
7.  
  Θεσσαλονίκης, θέσεις: 5 ΠΕ, 15 ΤΕ και 4 ΔΕ
8.  
  Ιωαννίνων, θέσεις: 2 ΠΕ, 6 ΤΕ και 1 ΔΕ
9.  
  Καβάλας, θέσεις: 2 ΠΕ, 5 ΤΕ και 1 ΔΕ
10.  
  Καλαμάτας, θέσεις: 2 ΠΕ, 3 ΤΕ και 1 ΔΕ
11.  
  Κέρκυρας, θέσεις: 1 ΠΕ, 3 ΤΕ και 1 ΔΕ
12.  
  Κοζάνης, θέσεις: 3 ΠΕ, 6 ΤΕ και 2 ΔΕ
13.  
  Λαμίας, θέσεις: 1 ΠΕ, 5 ΤΕ και 1 ΔΕ
14.  
  Λάρισας, θέσεις: 3 ΠΕ, 8 ΤΕ και 2 ΔΕ
15.  
  Μυτιλήνης, θέσεις: 1 ΠΕ, 2 ΤΕ και 1 ΔΕ
16.  
  Ναυπλίου, θέσεις: 3 ΠΕ, 8 ΤΕ και 2 ΔΕ
17.  
  Πάτρας, θέσεις: 3 ΠΕ, 10 ΤΕ και 3 ΔΕ
18.  
  Πειραιά, θέσεις: 5 ΠΕ, 13 ΤΕ και 4 ΔΕ
19.  
  Ροδόπης, θέσεις: 3 ΠΕ, 8 ΤΕ και 2 ΔΕ
20.  
  Ρόδου, θέσεις: 1 ΠΕ, 3 ΤΕ και 1 ΔΕ
21.  
  Σερρών, θέσεις: 2 ΠΕ, 6 ΤΕ και 1 ΔΕ
22.  
  Σύρου, θέσεις: 1 ΠΕ, 2 ΤΕ και 1 ΔΕ
23.  
  Τρικάλων, θέσεις: 2 ΠΕ, 4 ΤΕ και 1 ΔΕ
24.  
  Τρίπολης, θέσεις: 2 ΠΕ, 5 ΤΕ και 2 ΔΕ
25.  
  Χαλκίδας, θέσεις: 2 ΠΕ, 4 ΤΕ και 2 ΔΕ
26.  
  Χανίων, θέσεις: 2 ΠΕ, 6 ΤΕ και 2 ΔΕ
Article 8
1.  
  Οι άμισθοι επικουρικοί επιμελητές κοινωνικής αρωγής υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας της υπηρεσίας και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις των επιμελητών κοινωνικής αρωγής, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Υποχρεούνται επίσης να προσέρχονται και να προσφέρουν υπηρεσία στην Υ.Ε.Κ.Α. που έχουν διορισθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα.
2.  
  Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων άμισθου επικουρικού Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής, ο δικαστής εκτέλεσης ποινών, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Υ.Ε.Κ.Α. ή αυτεπαγγέλτως, υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντά του.
Article 9
1.  
  Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 3 και των Τμημάτων και Γραφείων Υ.Ε.Κ.Α των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
2.  
  Των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
CHAPTER
Αρμοδιότητες – καθήκοντα
Article 10 "Αρμοδιότητες Διευθύνσεων - Τμημάτων,Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων Υ.Ε.Κ.Α."
1.  
  Οι αρμοδιότητες των τμημάτων των διευθύνσεων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες:
 1. Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης Η συνδρομή και εποπτεία ατόμων που απολύονται υπό όρο ή έχει ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής υπό επιτήρηση ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μετά από απόφαση δικαστηρίου ή παραγγελία του δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του εισαγγελέα.
 2. Η διενέργεια, μετά από ανάθεση του δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του αρμόδιου εισαγγελέα, κοινωνικής έρευνας ως προς τον τρόπο ζωής ή άλλα προσωπικά στοιχεία προσωρινά κρατουμένων ή ατόμων στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 του Κ.Π.Δ. και η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων.
 3. Τμήμα Κοινωφελούς Εργασίας Ο προσδιορισμός και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας στις προβλεπόμενες στο άρθρο 82 παρ. 8 του Π.Κ. υπηρεσίες.
 4. Η υποβολή πρότασης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα για τον καθορισμό των όρων παροχής κοινωφελούς εργασίας και η επίβλεψη της τήρησής τους.
 5. Κοινές αρμοδιότητες των Τμημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κοινωφελούς Εργασίας.
 6. Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.
 7. Η σύνταξη, ανά τρίμηνο, εκθέσεων για τις δραστηριότητες των επιμελητών κοινωνικής αρωγής.
 8. Η τήρηση των σχετικών φακέλων, βιβλίων και λοιπών δικαιολογητικών για τις υποθέσεις που χειρίζεται η υπηρεσία.
 9. Η εξαγωγή των ετήσιων στατιστικών στοιχείων.
 10. Η εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας, κατόπιν παραγγελίας του δικαστή εκτέλεσης ποινών, του εισαγγελέα ή του κεντρικού επιθεωρητή.
 11. Οι προαναφερόμενες προτάσεις, εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται στον Κεντρικό Επιθεωρητή.
 12. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
 13. Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.
 14. Η διακίνηση της αλληλογραφίας.
 15. Η τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού.
 16. Η εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών του προσωπικού.
 17. Η μέριμνα για την καθαρογραφή των εγγράφων.
 18. Η μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού τους.
 19. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια παρέχεται υποχρεωτικά συνδρομή από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου στο οποίο εδρεύει η Υ.Ε.Κ.Α., ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου.
2.  
  Οι οργανικές μονάδες που αναφέρονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 3, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.
Article 11 "Καθήκοντα Κεντρικού Επιθεωρητή Υ.Ε.Κ.Α."
1.  
  Ο κεντρικός επιθεωρητής Υ.Ε.Κ.Α. συντονίζει την επιθεώρηση των Υ.Ε.Κ.Α. Συγκεντρώνει τις εκθέσεις επιθεώρησης και μεριμνά για την αξιοποίηση των προτάσεων που περιέχονται σ αυτές. Διενεργεί επιθεώρηση σε όλες τις Υ.Ε.Κ.Α. αυτεπαγγέλτως ή μετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Συντάσσει ιδιαίτερη λεπτομερή έκθεση για κάθε περιφερειακό επιθεωρητή Υ.Ε.Κ.Α. Στην έκθεση αυτή αξιολογούνται η επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, η διοικητική ικανότητα, το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, η πρωτοβουλία και η ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων. Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων πειθαρχικού δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα για τους προϊσταμένους διευθύνσεων και, αν συντρέχει λόγος, για το λοιπό προσωπικό. Συντάσσει κάθε έτος έκθεση στην οποία γίνεται περιγραφή της γενικής κατάστασης των Υ.Ε.Κ.Α. και υποδεικνύει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αντίγραφο ή απόσπασμά της, αν συντρέχει λόγος, στον αρμόδιο δικαστή εκτέλεσης ποινών ή τον εισαγγελέα.
Article 12
1.  
  Περιφερειακοί επιθεωρητές Υ.Ε.Κ.Α. είναι οι Διευθυντές των Υ.Ε.Κ.Α. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, που λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.
2.  
  Οι περιφερειακοί επιθεωρητές επιθεωρούν τις Υ.Ε.Κ.Α της περιφέρειάς τους τακτικά μεν κάθε έτος και εκτάκτως είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή του αρμόδιου δικαστή εκτέλεσης ποινών, ή του εισαγγελέα ή του κεντρικού επιθεωρητή και συντάσσουν σχετική έκθεση. Παρέχουν οδηγίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Συντάσσουν ετήσια γενική έκθεση για την λειτουργία κάθε Υ.Ε.Κ.Α. που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους, στην οποία περιλαμβάνεται εισήγηση για τα μέτρα που απαιτούνται ως προς την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Συντάσσουν, κάθε έτος ιδιαίτερη λεπτομερή έκθεση για κάθε επιμελητή κοινωνικής αρωγής που υπηρετεί στην Υ.Ε.Κ.Α. της οποίας προΐστανται καθώς και για κάθε προϊστάμενο Υ.Ε.Κ.Α. της περιφέρειάς τους. Οι εκθέσεις αυτές συνεκτιμώνται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την επιλογή προϊσταμένων. Στην έκθεση αυτή αξιολογούνται η επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, η πρωτοβουλία, η συμπεριφορά προς τους πολίτες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και η ικανότητα προσεγγίσεως και κατανοήσεως των ιδιαιτέρων προβλημάτων των ατόμων που επικουρούν ή επιβλέπουν και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών που αποσκοπούν στην επίλυσή τους. Μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου για το προσωπικό Υ.Ε.Κ.Α. που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.
3.  
  Οι εκθέσεις των περιφερειακών επιθεωρητών υποβάλλονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον κεντρικό επιθεωρητή και αντίγραφο ή απόσπασμά της στον αρμόδιο δικαστή εκτέλεσης ποινών ή τον εισαγγελέα
CHAPTER
Λοιπές Διατάξεις
Article 13
1.  
  Σε κάθε Υ.Ε.Κ.Α. τηρούνται:.
 1. Υπηρεσιακοί φάκελοι των εμμίσθων και αμίσθων επιμελητών κοινωνικής αρωγής που υπηρετούν σ’ αυτές, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα υπηρεσιακής κατάστασης.
 2. Τα πρωτότυπα τηρούνται στην Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 3. Αλφαβητικά δελτία των ατόμων που επικουρούνται και εποπτεύονται από αυτές στα οποία καταχωρούνται όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της υπόθεσής τους και τον σχηματισμό ασφαλούς κρίσης από το δικαστήριο, το δικαστή εκτέλεσης ποινών και τον εισαγγελέα
 4. Βιβλία υποθέσεων κατά κατηγορίες:
  • κοινωφελούς εργασίας κατά μετατροπή (άρθρο 82 Π.Κ.) ή κατ εφαρμογή του άρθρου 100 Α παρ.3γ Π.Κ.
  • κοινωφελούς εργασίας καταδίκων, άρθρο 82 παρ. 6 Π.Κ. (άρθρο 2 ν.1941/1991).
  • κοινωνικής υποστήριξης απολυομένων υπό όρο (άρθρα 105 επ.Π.Κ).
  • κοινωνικής υποστήριξης ατόμων στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι (άρθρο 282 Κ.π.δ.) ή των οποίων η ποινή έχει ανασταλεί υπό επιτήρηση (άρθρο 100Α Π.Κ.).
  • κοινωνικών ερευνών κατ εντολή του εισαγγελέα ή του δικαστηρίου
 5. Βιβλίο πρωτοκόλλου και αρχείου
2.  
  Τα ανωτέρω στοιχεία μπορεί να τηρούνται και σε μηχανογραφικό σύστημα
Article 14 "Υποχρεώσεις δικαστικών υπηρεσιών"
1.  
  Οι γραμματείς των δικαστηρίων υποχρεούνται να κοινοποιούν αμέσως στις Υ.Ε.Κ.Α. κάθε απόφαση μετατροπής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.6 Π.Κ. ή απόφαση απόλυσης υπό όρο ή επιβολής περιοριστικών όρων ή αναστολής υπό επιτήρηση (άρθρο 100Α Π.Κ.) κατά τα οριζόμενα στις παρ.4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 1941/1991, κάθε απόφαση ή παραγγελία με την οποία ανατίθεται έρευνα ή εποπτεία σε επιμελητή κοινωνικής αρωγής καθώς και κάθε μεταβολή ή άρση όρου.
Article 15
1.  
  Κατά το χρόνο της δοκιμαστικής υπηρεσίας οι επιμελητές κοινωνικής αρωγής παρακολουθούν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με τα καθήκοντα του κλάδου τους
Article 16
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος θα λειτουργήσουν οι Υ.Ε.Κ.Α. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Ναυπλίου, Πάτρας, Πειραιά, Ροδόπης, Ρόδου, Σύρου και Χανίων.
2.  
  Μέχρι να συσταθούν, τα δικαστήρια και οι θέσεις δικαστών εκτέλεσης ποινών, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τα πρωτοδικεία και τους εισαγγελείς πρωτοδικών αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 29 του ν.1941/1991.
Article 17 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 15 έως 18 και 29 παρ.5 του ν.1941/1991 (ΦΕΚ. 41Α) «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 20 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». γ. Των άρθρων 77 και 84 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις». δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). ε. Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 201Α΄). στ. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α).
 • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β 24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την υπ’αριθμ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, από το οικονομικό έτος 2006 και εξής, οι ακόλουθες δαπάνες: α. Ετήσια δαπάνη ύψους 120.000 ΕΥΡΩ περίπου, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος π.δ/τος, που αναλύεται ως ακολούθως: ί) 18.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους τριών (3), έξι (6) και πέντε (5) Υ.Ε.Κ.Α. επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος και Γραφείου αντίστοιχα, καθώς και στους προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών, ίί) 102.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των ανωτέρω υπηρεσιών. β. Ετήσια επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 79.000 ΕΥΡΩ περίπου, μακροχρονίως (μετά εξαετία) και για τις προαναφερόμενες αιτίες, μετά τη λειτουργία του συνολικού αριθμού [είκοσι έξι(26)] των Υ.Ε.Κ.Α. γ. Ετήσια δαπάνη ύψους 2.800 ΕΥΡΩ περίπου από την ανακατανομή των θέσεων προσωπικού των Υ.Ε.ΚΑ. δ. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 103.500 ΕΥΡΩ περίπου, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και 74.000 ΕΥΡΩ μακροχρονίως (μετά τη σύσταση και των υπόλοιπων 12 Υ.Ε.Κ.Α.), από την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού των υπηρεσιών αυτών. ε. δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων ειδικής επιμόρφωσης των επιμελητών κοινωνικής αρωγής, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 27.000 ΕΥΡΩ περίπου ανά πρόγραμμα. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν για το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ. Φ. 17-310), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Τις υπ’αριθμ. 51/2004 και 160/2006 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1991/1941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1941 1991
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label