ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/228

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχήΚαλύμνου - Κω.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου-Κω, η οποία περικλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τις περιοχές: Ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος Νήσου Καλύμνου - Κόλπος Λιμνιώνα Νήσου Κω - Περιοχή Τιγκάκι Νήσου Κω - Ακρωτήριο Ρούσσα Νήσου Ψερίμου:"
1.  
  Απαγορεύεται η Αλιεία:
 1. Με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού
 2. Με το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρί ημέρας
 3. Με τα αλιευτικά εργαλεία:
 4. τράτα (βιντζότρατα) κατά το μήνα Οκτώβριο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κουλούρα, δίχτυα απλάδια, παραγάδια περισσότερα το)ν 1000 αγκιστριών και με αγκίστρια μήκους μικρότερου των 2 cm και πλάτους 0.9 cm.
 5. Με όλα τα αλιευτικά εργαλεία κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 30 Μαίου κάθε έτους
 6. Της γαρίδας ανεξαρτήτως είδους από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους
2.  
 1. Η αλιεία με δίχτυα μανωμένα διενεργείται με άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 48 χιλιοστών μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, εκτός από την περίοδο από 1 έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπου το άνοιγμα ματιού πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 56 χιλιοστών
 2. Η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας διενεργείται μόνο το Σαββατοκύριακο με αγκιστρωτά εργαλεία και μέχρι 5 κιλά αλιευμάτων ανά σκάφος
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από το παρόν καταργείται. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του εδαφίου ιβ της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α’) και τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α’). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
 • Την υπ’αριθμ. 241/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αριθμ. 274/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-24 Απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχήΚαλύμνου - Κω.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/229
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 228/2006 «Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου - Κω» (Α΄ 229 - διόρθωση σφάλματος, Α΄ 151/2008). 2018/9 2018