ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία του Κράτους κατανέμονται ως εξής: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οργανικές Θέσεις"
1.  
  Ειρηνοδικείο Αγρινίου 2
2.  
  Ειρηνοδικείο Αγ.Νικολάου 1.
3.  
  Ειρηνοδικείο Αλμυρού 2
4.  
  Ειρηνοδικείο Αιτωλικού 1
5.  
  Ειρηνοδικείο Αγιάς 1
6.  
  Ειρηνοδικείο Βάμου 1
7.  
  Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 8
8.  
  Ειρηνοδικείο Αργαλαστής 1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
9.  
  Ειρηνοδικείο Κρωπίας 4
10.  
  Ειρηνοδικείο Ελευσίνος 2
11.  
  Ειρηνοδικείο Μεγάρων 2
12.  
  Ειρηνοδικείο Μαραθώνος 2
13.  
  Ειρηνοδικείο Λαυρίου 2
14.  
  Ειρηνοδικείο Ιλίου 3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 20 ΝοεμβρίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ.2 εδ. α΄ περ.αα΄ του ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν.2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 107/2006 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου ο οποίος έλαβε υπόψη του τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της Χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 294/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία