ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/247

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 407/95 (Α΄ 228) «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 407/1995 (Α΄228) «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος και από το βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ και άνω, απονέμονται οι εξής διαμνημονεύσεις.α Αρχηγίας .
 1. Αστέρας Αξίας και Τιμής
 2. Αξίας και Τιμής
 3. Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ .
 4. Ευδοκίμου Διοικήσεως
 5. Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς
 6. Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας
 7. Πολυετούς Υπηρεσίας.
Άρθρο 2
1.  
  Οι τάξεις των διαμνημονεύσεων του προηγούμενου άρθρου και οι Αξιωματικοί στους οποίους απονέμονται, καθορίζονται:
 1. ΑΡΧΗΓΙΑΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι μίας τάξεως και απονέμεται μόνο στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
 2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι μίας τάξεως και απονέμεται στον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος
 3. ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι μίας τάξεως και απονέμεται στους Ανώτατους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος μετά την συμπλήρωση τριών μηνών παραμονής τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου
 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Λ.Σ Η διαμνημόνευση αυτή είναι μίας τάξεως και απονέμεται στους Ανώτατους Αξιωματικούς που υπηρέτησαν ως Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
 5. ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι τριών τάξεων (Α, Β και Γ) και απονέμεται:
 6. Η Α΄ τάξη σε Αρχιπλοιάρχους που υπηρέτησαν στο βαθμό αυτό ως Κεντρικοί Λιμενάρχες για έξι (6) μήνες τουλάχιστον και σε Πλοιάρχους Λ.Σ που υπηρέτησαν στο βαθμό αυτό ως Κεντρικοί Λιμενάρχες ή Διοικητές Συγκροτημάτων σχολών Ε.Ν. για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον.
 7. Η Β΄ τάξη απονέμεται σε Πλοιάρχους, Αντιπλοιάρχους και Πλωτάρχες Λ.Σ που υπηρέτησαν στους βαθμούς αυτούς τουλάχιστον δύο (2) έτη, ως Λιμενάρχες ή Διοικητές μεμονωμένων ανωτέρων σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή Διοικητές της Σχολής Λιμενοφυλάκων, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων, της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών ή Διοικητές Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων.
 8. Η Γ΄ τάξη απονέμεται σε Υποπλοιάρχους μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό αυτό, που υπηρέτησαν για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού Λ.Σ ως Λιμενάρχες ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων ή Κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη.
 9. Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος που υπηρέτησαν στις Υπηρεσίες των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης τρία (3) έτη συνολικά σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού.
 10. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι δύο τάξεων (Α και Β) και απονέμεται στους Αξιωματικούς απόφοιτους των Σχολών Επιτελών των Γενικών Επιτελείων και της Σχολής Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι στη συνέχεια απέκτησαν τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής διαμνημόνευσης αντίστοιχες με αυτές, που ορίζονται στην επόμενη περίπτωση.
 11. Η Α΄ Τάξη απονέμεται στους Ανώτατους και η Β΄ τάξη στους Ανώτερους Αξιωματικούς.
 12. Στην περίπτωση που Αξιωματικός φέρει ήδη το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας και από την ισχύ του παρόντος έχει τις προϋποθέσεις απονομής και του μεταλλίου Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, θα φέρει μόνο το μετάλλιο Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς.
 13. ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι τριών τάξεων (Α. Β και Γ) και απονέμεται.
 14. Η Α΄ τάξη σε Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ που υπηρέτησαν στο βαθμό αυτό ως Δ/ντες Κλάδων ή Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών ΥΕΝ για έξι (6) μήνες τουλάχιστον και σε Πλοιάρχους Λ.Σ που υπηρέτησαν στον βαθμό αυτό ως Δ/ντες Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών ΥΕΝ για ένα έτος (1) τουλάχιστον.
 15. Η Β΄ τάξη σε Πλοιάρχους Λ.Σ, Αντιπλοιάρχους Λ.Σ και Πλωτάρχες Λ.Σ που υπηρέτησαν για δύο (2) έτη τουλάχιστον στους βαθμούς αυτούς σε Διευθύνσεις και Υπηρεσίες ΥΕΝ ή Υπολιμενάρχες σε Κεντρικά Λιμεναρχεία.
 16. Η Γ΄ τάξη σε Υποπλοιάρχους Λ.Σ μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό αυτό, που υπηρέτησαν για τρία (3) έτη τουλάχιστον σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού Λ.Σ σε Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες ΥΕΝ ή Υπολιμενάρχες σε Κεντρικά Λιμεναρχεία.
 17. Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος που υπηρέτησαν στις Υπηρεσίες των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης τέσσερα (4) έτη συνολικά σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού.
 18. Στον προβλεπόμενο χρόνο που απαιτείται για την απονομή της διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας θα συνυπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.
 19. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διαμνημόνευση αυτή είναι δύο τάξεων (Α και Β) και απονέμεται:
 20. Η Α΄ τάξη στους Ανώτατους Αξιωματικούς Λ.Σ ανεξάρτητα με τη διάρκεια υπηρεσίας.
 21. Η Β΄ τάξη στους Ανώτερους Αξιωματικούς μετά τη συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.
2.  
  Όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η της προηγούμενης παραγράφου, για την απονομή των διαμνημονεύσεων απαιτείται, επιπλέον, να έχουν εγγραφεί από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων στην τελευταία κρίση, στους πίνακες προακτέων, ενώ για όσους υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) απαιτείται να μην έχουν κριθεί δυσμενώς
3.  
  Η διαμνημόνευση της Αρχηγίας προηγείται στην ιεραρχική τάξη και έπονται οι λοιπές όπως η σειρά της παραγράφου 1 του άρθρου 1.».
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 3 του π.δ. 407/1995 (Α΄228), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 342/1996, αντικαθίσταται ως ακολούθως:. Το μέγιστο ύψος του είναι 40 χιλιοστόμετρα και το πλάτος του 35 χιλιοστόμετρα. Στο πάνω μέρος αναγράφονται ανάγλυφα και συμμετρικά οι λέξεις «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ». Η πίσω όψη φέρει ανάγλυφα το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή – κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστόμετρων και διαιρείται σε εννιά (9) ισομερείς λωρίδες εκ των οποίων οι πέντε χρώματος κυανού και οι υπόλοιπες λευκές σε αντιστοιχία με την ελληνική Σημαία. Στην διεμβολή των χιτωνίων προσαρτάται επίχρυση μικρογραφία του εμβλήματος του Λιμενικού Σώματος (δύο άγκυρες χιαστί).
2.  
  Ο Αστέρας Αξίας και Τιμής κατασκευάζεται από άργυρο. Έχει διάμετρο 60 χιλ. και καταλήγει σε τέσσερις οξείες γωνίες. Στο μέσο του φέρει σε σμικρογραφία το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής, το οποίο περιβάλλεται από ερυθρά λωρίδα σμάλτου. Ο Αστέρας αναρτάται από στεφάνι φύλλων δάφνης επισμαλτωμένο με πράσινο σμάλτο, το οποίο συνδέει το διάσημο με την ταινία, η οποία φέρεται γύρω από το λαιμό. Η ταινία της διαμνημόνευσης αυτής είναι πανομοιότυπη με την ταινία της διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής». Η διεμβολή του χιτωνίου της διαμνημόνευσης αυτής είναι πανομοιότυπη με αυτήν της «Αξίας και Τιμής» με τη διαφορά ότι οι τιμηθέντες φέρουν στο μέσο της διεμβολής του χιτωνίου σμικρογραφία τετράκτινου αστέρα. Οι τιμηθέντες με τη διαμνημόνευση «Αξίας και Τιμής» δύναται να φέρουν με πολιτική περιβολή στη θέση της κομβιοδόχης κόρυμβο διαμέτρου 10 χιλιοστόμετρα κατασκευασμένο από σμικρογραφία ταινίας της διαμνημονεύσεως. Οι τιμηθέντες με τη διαμνημόνευση «Αστέρας Αξίας και Τιμής» δύναται να φέρουν παρόμοιο κόρυμβο σε αργυρό πεδίο. Η διαμνημόνευση που καθιερώνεται με το διάταγμα αυτό φέρεται και σε σμικρογραφία, η οποία είναι η ίδια με αυτή της διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής» με τη διαφορά ότι στην ταινία προσαρτάται σμικρογραφία τετράκτινου αστέρα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής φέρει μόνο ένα σώμα σε σμικρογραφία. Ο Αστέρας Αξίας και Τιμής έπεται των Σταυρών Ταξιαρχών των Ελληνικών Ταγμάτων και προηγείται των αλλοδαπών Σταυρών Ταξιαρχών. Σε περίπτωση που κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής φέρει και τις δύο διαμνημονεύσεις αλλά μόνο μία διεμβολή στο Χιτώνιο.
3.  
  Το μετάλλιο διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής είναι κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστών και το πάνω μέρος καταλήγει σε οριζόντια ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στην όψη απεικονίζεται η μορφή του Κων/νου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. Στο πάνω μέρος αναγράφονται ανάγλυφα σε βυζαντινή γραφή οι λέξεις «ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ». Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστόμετρων και διαιρείται σε τρεις (3) ισομερείς λωρίδες χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πορφυρού και χρυσού. Στην ταινία και την διεμβολή του χιτωνίου προσαρτάται μικρός μαύρος δικέφαλος αετός.
4.  
  Το μετάλλιο διαμνημόνευσης Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ είναι κατασκευασμένο από επαργυρωμένο ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων και το πάνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο μεσαίο τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεται η μορφή της ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ και περιμετρικά ανάγλυφο δάφνινο στεφάνι. Η ταινία του μεταλλίου είναι χρώματος ανοικτού κυανού και πλάτους 35 χιλιοστόμετρων. Φέρει απολήξεις βαθειές κυανές πάχους 5 χιλιοστόμετρων. Στην ταινία προσαρτάται μεταλλική διεμβολή πλάτους 5 χιλιοστόμετρων επίχρυση, στο πίσω μέρος της οποίας είναι προσκολλημένο έλασμα, με τη βοήθεια του οποίου προσαρτάται η διεμβολή στην ταινία. Στη μεταλλική διεμβολή αναγράφεται ανάγλυφα το όνομα της Περιφερειακής Διοίκησης π.χ. «1η ΠΕΔΙΛΣ». Με την ανάληψη περισσότερων της μίας Περιφερειακής Διοίκησης, θα προσαρτώνται στην ταινία όλες οι αντίστοιχες μεταλλικές διεμβολές κατά σειρά από πάνω προς τα κάτω. Οι αποστάσεις μεταξύ των διεμβολών της ταινίας είναι 2 χιλιοστόμετρα και η πρώτη απέχει από το κατώτερο άκρο της ταινίας 1 εκατοστόμετρο. Στην διεμβολή του χιτωνίου θα προσαρτάται επίχρυση μικρογραφία του εμβλήματος του Λιμενικού Σώματος (δύο άγκυρες χιαστί).
5.  
  Το μετάλλιο διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Διοίκησης είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων και το πάνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο μεσαίο τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεται η μορφή της ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ και περιμετρικά ανάγλυφο δάφνινο στεφάνι. Η ταινία των μεταλλίων είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστόμετρων και διαιρείται σε πέντε (5) ισομερείς λωρίδες χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά, κυανού, λευκού, ερυθρού, λευκού και κυανού. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στην ταινία και στη διεμβολή των χιτωνίων επίχρυσου για την Α΄ τάξη ή επάργυρου για την Β΄ τάξη ή ορείχαλκου για την Γ΄ τάξη, πεντάκτινου αστερίσκου. Στην περίπτωση απονομής περισσότερων της μίας (1) διαμνημόνευσης ευδοκίμου διοικήσεως, προσαρτώνται στην ταινία και στη διεμβολή οι επιπλέον αστερίσκοι, διατηρουμένων των προηγουμένων.
6.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς είναι κατασκευασμένο από επαργυρωμένο ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων και το πάνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο μεσαίο τμήμα της όψης φέρει από πλάγια (προφίλ) τη μορφή του ΠΕΡΙΚΛΗ με περικεφαλαία και δεξιά και αριστερά φέρει ανάγλυφους κλάδους ελαίας με ενωμένα τα κάτω άκρα της. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή - κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστόμετρων. Διαιρείται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, από τις οποίες οι δύο ακραίες είναι χρώματος βαθέως κυανού η δε μεσαία είναι λευκή και φέρει τρεις λεπτές σειρίδες πλάτους 1 χιλιοστόμετρου έκαστη και χρώματος εξ αριστερών προς τα δεξιά βαθέως κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού. Τα μεταξύ των σειρίδων διαστήματα είναι πλάτους 1 χιλιοστόμετρου έκαστο. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται από την προσάρτηση στη ταινία του μεταλλίου κυκλικού δάφνινου στεφανιού (επίχρυσου για την Α΄ Τάξη και επάργυρου για την Β΄ Τάξη) διαμέτρου 22 χιλιοστόμετρων ή αντίστοιχου δάφνινου κλάδου μήκους 23 χιλιοστόμετρων στην διεμβολή του χιτωνίου.
7.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων και το πάνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο μεσαίο τμήμα της όψης φέρει από πλάγια (προφίλ) τη μορφή του ΠΕΡΙΚΛΗ με περικεφαλαία και δεξιά και αριστερά φέρει ανάγλυφους κλάδους ελαίας με ενωμένα τα κάτω άκρα της. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστόμετρων και διαιρείται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, από τις οποίες οι δύο ακραίες είναι χρώματος κίτρινου και η μεσαία κυανού. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται με την προσάρτηση στην ταινία και στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσου, επάργυρου ή χάλκινου κλάδου ελαίας.
8.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης πολυετούς υπηρεσίας είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων και το πάνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο μεσαίο τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεται αρχαία τριήρης ενώ η όλη παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από δάφνινο στεφάνι. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστόμετρων είναι χρώματος κυανού και σε απόσταση 5 χιλιοστόμετρων από τα άκρα χρώματος φέρει ερυθρές λωρίδες πλάτους 5 χιλιοστόμετρων. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στην ταινία και στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσης ή επάργυρης άγκυρας.
9.  
  Τα μετάλλια των παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 στην πίσω όψη φέρουν ανάγλυφα το έμβλημα του Λιμενικού Σώματος (χιαστί άγκυρες).
10.  
  Στις σμικρογραφίες των μεταλλίων και ταινιών, που φέρονται στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον κανονισμό στολών, οι διαστάσεις είναι οι μισές από αυτές που καθορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.».
Άρθρο 4
1.  
  Η απονομή των μεταλλίων και του Αστέρα Αξίας και Τιμής συνοδεύεται και από δίπλωμα που έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων τετρακοσίων είκοσι επί διακοσίων ενενήντα πέντε (420x295) χιλιοστόμετρων του μέτρου. Στις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι λευκές λωρίδες που είναι περιμετρικά του μαιάνδρου. Το πλάτος των λευκών λωρίδων είναι 34 χιλιοστόμετρα για το πάνω μέρος και 50 χιλιοστόμετρα για δεξιά και αριστερά του διπλώματος. Το πλάτος του μαιάνδρου είναι 8 χιλιοστόμετρα. Εξωτερικά του μαιάνδρου τοποθετείται λωρίδα χρώματος θαλασσί, πλάτους 8 χιλιοστόμετρων.
2.  
  Το δίπλωμα σε καθεμιά από τις τέσσερις (4) γωνίες του έχει, μέσα σε κύκλο – διαμέτρου 35 χιλιοστόμετρων– το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις κύκλοι συνδέονται μεταξύ τους με μαίανδρο.
3.  
  Στο άνω μέρος του διπλώματος και κάτω από τον μαίανδρο τοποθετούνται δύο κλάδοι ελαίας, με ενωμένα τα κάτω άκρα τους στο κέντρο
4.  
  Κάτω από το κέντρο του άνω μαιάνδρου τοποθετείται κάθετα η ταινία του μεταλλίου ή του Αστέρα Αξίας και Τιμής, η οποία διέρχεται από το σημείο όπου ενώνονται οι δύο κλάδοι ελαίας και καταλήγει στο μετάλλιο ή στον Αστέρα Αξίας και Τιμής, κατά περίπτωση, το οποίο είναι σε ζωγραφική απεικόνιση. Το πλάτος της οριζόντιας πλευράς για το μετάλλιο της Αρχηγίας και η διάμετρος για τα λοιπά μετάλλια είναι 38 χιλιοστόμετρα. Αριστερά του μεταλλίου ή του Αστέρα Αξίας και Τιμής γράφεται με μαύρο χρώμα η λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και δεξιά η λέξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
5.  
  Στη μέση και κάτω από το μετάλλιο ή τον Αστέρα Αξίας και Τιμής απεικονίζεται το έμβλημα του Λιμενικού Σώματος το οποίο καλύπτει το ένα έκτο (1/ 6) σχεδόν της επιφάνειας του διπλώματος. Κάτω από το μετάλλιο με μικρά γράμματα γράφονται: Στην πρώτη σειρά: Με την……….απόφαση της ………του Υπουργού (αριθμός) (χρονολογία) Εμπορικής Ναυτιλίας Στη δεύτερη σειρά: Απονεμήθηκε στον……………………………………. (βαθμός- ΑΓΜ- Ονομ/μο- πατρώνυμο) Στην τρίτη σειρά: το μετάλλιο:…………………………. (τίτλος μεταλλίου διαμνημόνευσης).
6.  
  Στο κάτω αριστερό μέρος του διπλώματος αναγράφεται η Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με τη φροντίδα της οποίας απονέμονται τα μετάλλια και τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων εκτός του διπλώματος της Αρχηγίας και του Αστέρα Αξίας και Τιμής. Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφονται οι λέξεις «Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» καθώς και το ονοματεπώνυμο του.
7.  
  Για όλες τις απονεμόμενες διαμνημονεύσεις ισχύει ο ίδιος τύπος διπλώματος με τις εξής διαφορές:
 1. Σε κάθε δίπλωμα απεικονίζεται το ανάλογο μετάλλιο ή ο Αστέρας Αξίας και Τιμής
 2. Τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων Αρχηγίας, Αστέρα Αξίας και Τιμής, Αξίας Τιμής και Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ είναι χρώματος κυανού ανοικτού.
 3. Τα διπλώματα των λοιπών διαμνημονεύσεων είναι χρώματος γκρι.».
Άρθρο 5
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις απονέμονται σε Αξιωματικούς ΛΣ με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης του Ανώτερου Συμβουλίου ΛΣ, επιφυλασσομένης της διάταξης της παραγράφου 3
2.  
  Για την απονομή των διαμνημονεύσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ, ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ υποβάλει στον εισηγητή του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ ονομαστικούς πίνακες με τους Αξιωματικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής, μετά την συμπλήρωση του χρόνου παραμονής τους για τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τακτικά κατά τον μήνα Νοέμβριο για τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις ε, στ, ζ και η αντίστοιχα.
3.  
  Οι διαμνημονεύσεις της Αρχηγίας και του Αστέρα Αξίας και Τιμής απονέμονται στον Αρχηγό ΛΣ, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η διαμνημόνευση του Αστέρα Αξίας και Τιμής απονέμεται στους Υπαρχηγούς ΛΣ, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.».
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 4 του άρθρου 125 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α΄ 311). β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». δ) της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Β΄1432) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1.600,00€ για το 2006 και η ίδια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΕΝ και ειδικότερα από τον Ειδ. Φ41-110 και τον ΚΑΕ 1699 και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 255/25.8.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 1995/407 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία