ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 15η Δεκεμβρίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1643 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2006 η ισχύς των διατάξεων του π.δ. 251/2005.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 3 και 5 του π.δ/τος 251/2005 εφαρμόζονται ιδιαίτερα κατά οποιουδήποτε προσώπου προσδιορίζεται από την Επιτροπή, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και εμποδίζει την υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως αυτή περιγράφεται στην απόφαση 1633 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας, κρίνεται υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού από την 19η Σεπτεμβρίου 2002, υποκινεί δημόσια το μίσος και τη βία και κρίνεται ότι παραβιάζει τα μέτρα που έχουν επιβληθεί με το άρθρο 1 του π. δ/τος 251/2005.
Άρθρο 3
1.  
  Οποιοδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, ή οποιαδήποτε επίθεση ή παρακώλυση στο έργο της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων, του Ύπατου Αντιπροσώπου για τις εκλογές και της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας αποτελεί απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης, για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 5 του π.δ/τος 251/2005.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή στο ελληνικό έδαφος όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού
Άρθρο 5
1.  
  Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας την εκτέλεσή του
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 16.1.2006 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ 3402/4/ΑΣ 70 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1643 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 8).
 • Το π.δ. 251/2005 «Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 199/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/172 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/77 2014