ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/254

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Προξενικών Γραφείων σε Πρεσβείες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Ανόι"
1.  
  Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Βιετνάμ Ανόι (Ηanοi) Προξενικό Γραφείο με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 2 "Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Ντόχα"
1.  
  Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα (Dοha) Προξενικό Γραφείο με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 3 "Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Μανίλα"
1.  
  Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων Μανίλα (Μanila) Προξενικό Γραφείο με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 62).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αριθμ. 319/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-12-29 Σύσταση Προξενικών Γραφείων σε Πρεσβείες
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/281
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία